tisdag, december 30, 2008

Högre utbildning viktig EU-fråga

Till våren går medlemsländerna i Europeiska unionen till val. Som företrädare för den organisation som först tog ställning för ett svenskt medlemskap i EU känns den kommande valrörelsen oerhört rolig och utmanande, det skriver jag idag på VK debatt. Jag hoppas att det till våren kommer debatteras utbildning i kombination med EU.

Gott slut!

PS. Sen jag gick på semester har jag tagit det lungt, umgåtts med familj, tittat på film och läst en massa böcker - så det har inte blivit något bloggande. Tänker njuta av ledigheten ett tag till.

fredag, december 19, 2008

Väntat provvals resultat

Igår presenterades folkpartiet resultatet av vårt interna provval inför Europaparlamentsvalet och den lista som ska antas i februari här i Göteborg. Jag är nöjd med utgången och väntar nu på att få börja kampanja. Grattis till Marit. Jag hoppas dock att valberedningen gör några justeringar längre ner i listan…

tisdag, december 09, 2008

Ord och inga visor - skolan behöver fortsatta reformer

Idag presenterades den senaste undersökningen från TIMSS. Jan Björklund kommenterar undersökningen på Newsmill och han är tydlig; är dags att göra upp med den skolideologi som fördärvat vår skola. Det som nu genomförs av regeringen på skolområdet behövs och därefter kan vi börja fundera på visionen för den framtida skolan. Oppositionen är inte redo att ta över skolpolitiken - det skulle bli ett massinsläpp av flum. Nu måste vi fortsätta att reformera utbildningssystemet i Sverige och det gör fp bäst.

måndag, december 08, 2008

Färre studenter ger mer spets

Minska antalet universitetsplatser och satsa på spetskompetens för att studenter inte ska gå från universitetsexamen till arbetslöshet. Det skriver jag idag på Lundagårds debattsida i en replik till S-stunder i Lund.

Ökad frihet för landets högskolesäten

Akademisk frihet innebär ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och högre utbildning. Att säkra ett sådant svängrum är långt mer än ett gruppintresse för akademiker och intellektuella. Vetenskapens frihet är en avgörande förutsättning för det kulturella klimatet, för demokratins hälsa, för ekonomins dynamik och för hela samhällets utvecklingsförmåga. Så förklaras behovet av Akademisk frihet i Autonomiutredningen som presenterades idag (även tidigt imorse på DN debatt).

Jag kan bara instämma och välkomnar många av de förslag som presenterades i utredningen. Jag skulle dock gärna se att regeringen inte tillsätter högskolestyrelserna. För tror man på värdet av akademisk frihet borde staten klippa banden helt och hållet. Det skulle kunna lösas med andra kontrollfunktioner.

Genom att universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter kommer vi att se ett otroligt lyft för den högre utbildningen. Kopplingen mellan studier och näringsliv kommer att stärkas samtidigt som ökat samarbete över gränserna blir möjligt. Förslagen kommer att leda till ökad specialisering och konkurrens mellan landets utbildningar, vilket vi länge har efterfrågat. Inriktningen, som borde kommit långt tidigare, (socialisterna förstår inte värdet av den högre utbildningen) ligger helt i linje med den utveckling vi ser internationellt.

Det är också glädjande att Akademiska Hus nu överförs till landets lärosäten, vilket inte är en dag för tidigt. Alltför länge har Akademiska hus tagit ut fingerade hyror som drabbat landets studenter. Utredningens verkliga vinnare är studenterna som genom förslagen får större inflytande över sin utbildning. Det råder inga tvivel om att reformerna kommer att lyfta den svenska akademin.

söndag, december 07, 2008

Intar kommunisterna regering?

Nej, det händer inte. Men nu har de tre partierna på vänsterkanten beslutat att de ska bilda en kollationsregering om de vinner valet 2010. Sverige kan få en kommunist i regering efter valet och skulle det bli så är det nog dags att flytta härifrån. Tänk er Lars Ohly som finansminister? Hjälp.

Richard Nixon sa; "Väljare röstar av skräck inte av glädje". Att blanda in katter bland hermelinerna gör att hermelinerna flyr. Vänta bara. Socialdemokraterna kommer att rasa och Mona kommer att bli ihågkommen som den ledare som försatte socialisterna för alltid i opposition. Framtiden blir spännande. För övrigt är oppositionen inte redo att leda landet och kan definitivt inte hantera den nuvarande ekonomin. Vi ska inte låta den rödgröna röran förstöra Sverige.

fredag, december 05, 2008

Och lite mer ranking...

som jag debatterar denna gång i Piteå-tidning, där jag svarar min borgliga kollega från FMSF som jag annars så ofta håller med - men inte i debatten om ranking.

Mer debatt om ranking

Nyligen lämnade Högskoleverket över sin utredning Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? till regeringen. Från Liberala studenter välkomnar vi ett införande av rankningsystem i Sverige. Ett sådant system skulle vara ett bra och viktigt komplement till den information som lämnas ut från enskilda lärosäten till landets studenter inför deras val av högre utbildning och säte i landet. Det skriver jag idag om i Stockholms universitets studentkårs tidning.

tisdag, december 02, 2008

Äntligen ny lärarutbildning!

En ny lärarutbildning är en av de viktigaste reformerna under denna mandatperiod. Dagens lärarutbildningar har kraftiga kvalitetsbrister och det är bra att den vetenskapliga grunden och forskningen nu stärks. Kunskapsinnehållet har fått stå tillbaks för flummet alltför länge.

Utbildningen är den största i högskolesverige och vad som behövs är en långsiktig och hållbar utbildning med en tydlig struktur som är anpassad efter skolsystemet. Samtidigt måste utbildningen bli mer attraktiv. Antalet högskolor med lärarutbildning bör minska med drygt hälften. Då kan utbildningen bättre anpassas efter verklighetens behov och locka de bäst lämpade till att vilja utbilda sig till lärare – för lärarna är skolans viktigaste resurs.

måndag, december 01, 2008

Spännande initiativ av annars tråkiga TCO

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, har utmanat fyra riksdagsledamöter att under en vecka leva på 596 kronor. De knappt 600 kronorna är den summan som en svensk student har att röra sig med varje vecka för att få ekonomin och livet att gå runt. Facket menar i sitt senaste nyhetsbrev att det är orimligt lite pengar att klara sig på under flera år vilket högre studier innebär. Självklart har riksdagsledamöterna anpassat sitt boende och andra utgifter efter sin vanliga inkomst vilket gör det omöjligt för de att klara av detta, men tanken är ändå spännande. Att synliggöra studenternas povra ekonomiska situation känns behjärtansvärt.

Nyligen presenterade Liberala studenter rapporten "
Snabba Cash?", som behandlar det svenska studiemedelssystemet. Vi menar att det behövs en breddad debatt om studiemedel bortom det enkla kravet "Höj studiemedlen!", som så ofta hörs i debatten. När Liberala studenter i helgen hade sitt årsmöte så var frågan uppe för debatt. Vi menar att det krävs en grundläggande studiemedelsnivå för att garantera alla möjligheten att studera vidare inom den högre utbildningen. Studenters varierande ekonomiska omständigheter innebär bland annat att CSN:s rigida struktur inte ger alla en god grundläggande ekonomi. Därför vill vi se en individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar. Samtidigt menar vi att fribeloppstaket, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlen begränsas, bör avskaffas helt. I avvaktan på att fribeloppstaket tas bort helt borde regelverket ändras så att endast veckor där studenten utnyttjar studiemedel räknas med. Vidare slog vi fast att CSN ska konkurrensutsättas, för att på sikt avskaffas, vilket kommer att öka studenternas valfrihet och förbättra effektiviteten i studielånsapparaten.

Studenters personliga utveckling, samhällsengagemang, kritiska tänkande och bildning är avgörande för hur Sverige ska klara sig som kunskapsnation. I det sammanhanget spelar studiemedlet en viktig och central roll. Systemet är just nu under prövning och jag hoppas att vi framöver kommer att få ett mer individanpassat studiemedel och till dess en breddad debatt. För det behövs och där är TCO:s initiativ ett bra inspel i debatten. Avslutningsvis så har regeringen lovat att de ska höja bidraget och det passar bra nu – eftersom studenter är duktiga konsumenteter och det är precis vad vår ekonomi just nu behöver. Till skillnad från töntiga och idiotiska "köp inget-dagar".

tisdag, november 25, 2008

Ranking är rätt - SFS har fel!

Högskoleverket lämnar idag över sin utredning om s.k. ranking av högskolor och universitet till regeringen. Liberala studenter välkomnar ett införande av ett rankingsystem. Ett rankingsystem underlättar för studenter att se hur lärosäten och utbildningar står sig gentemot varandra. Information och möjligheten att jämföra är ett viktigt verktyg för att välja en utbildning som passar en och kan leda till arbete och karriär efter examen. Liberala studenter har länge förespråkat ett rankingsystem. Naturligtvis är det bra för studenternas tillgång till information om det finns fler aktörer än staten som rankar universitet och högskolor, och vi hoppas också att alternativa rankingar gjorda av olika aktörer utifrån olika aspekter växer fram.

Vi håller inte med de debattörer som motsätter sig ranking som något som skulle "likrikta" högskolorna. Snarare är bristen på möjligheten att jämföra lärosäten något som bidrar till likriktningen. Att som Sveriges Förenade Studenter (SFS) säga "Sverige ska vara en ledande kunskapsnation måste vi snarare ha många olika typer av lärosäten", samtidigt som SFS i sina egna visionsdokument tar avstånd från att andra aktörer än staten ska kunna driva högskolor, tyder på att SFS har en snedvriden uppfattning om vad likriktning handlar om. Liberala studenter välkomnar inte bara ranking av högskolor och universitet, utan även att fler lärosäten drivs av andra aktörer än staten.

"Staten måste rädda Volvo nu"

Rolf Wolff, rektor på handelshögskolan i Göteborg gick igår ut med kravet att Volvo Cars behöver nya ägare, han menar att staten skulle kunna ta över i GT. Att man överhuvudtaget kan överväga att staten ska ta över bolaget är absurt. Precis lika dumt som när Göran Johansson i krisens start ville ta svenskarnas pensionspengar och köpa upp bolaget.

Staten är definitivt inte bättre lämpad att sälja bilar och staten ska inte gå in och försöka rädda något företag i kris, det tror jag företaget gör bäst själva eller med någon annan ägare. Det är dessutom väldigt svårt att göra i den fria marknad vi har inom EU. Det är enkelt att ropa efter enkla lösningar när det blåser snålt. Vad Volvo Cars behöver är produktion inriktad på bilar som faktiskt folk vill ha och har råd att köpa – så enkelt är det.

Sen ska vi vara glada att vi har en regering som för första gången satsar på Göteborg. Mer forskning och infrastruktur är precis det som vi i Göteborg behöver - vilket forskningen och historien visar är bäst att satsa på i lågkonjunkturer. Vad Wolff borde ha kritiserat är den bilfientliga inställning som finns bland ledande sossar och miljöpartister i Göteborg - för det är verkligen inte bra för Göteborg.

måndag, november 24, 2008

Odenjung evakueras

I skrivande stund evakueras min chef Helene Odenjung och hennes sekreterare Rosemarie från sina rum på Gustaf Adolfs torg. Förklaringen är det är massor av fukt i en av väggarna som vetter mot Statskansliet lokaler där de två sitter. De flyttas nu till fp-kansliets andra avdelning här i huset. Kvar i västra vingen blir vi tjänstemän. Det mest tragiska i detta är att Helene under en längre tid har varit krasslig och haft en konstant förkylning. Nu har vi troligtvis svaret på frågan som länge har ställts; fukt och mögel. Nu ska hela väggen bytas ut i detta så annars fina gamla hus.

Varför skulle kondomer vara osmakligt?

Nyligen invigdes sajten umo.se och den ska nu lanserar runt om i landet, bland annat i Göteborg. Texten "Vill du se oss sätta på en kondom" var för magstark enligt GP och Västtrafik ska nu bara köra halva affischkampanjen. Jag upplever inte affischerna som stötande och tycker att kampanjen är välkommen. Kondomer behövs och fler (främst ungdomar) behöver faktiskt sätta på dem. Jag säger upp med alla affischer!

fredag, november 21, 2008

Chalmers gör helt rätt – vill starta lärarutbildning

Chalmers anser att den nuvarande lärarutbildningen i naturvetenskapliga ämnen är alldeles för dålig och att det finns på tok för få lärare som utbildas i de naturvetenskapliga ämnena. Deras analys är helt rätt och jag kan bara instämma och hoppas att de framöver (utredningar pågår) kommer att få starta en lärarutbildning i Göteborg.

Kunskaperna i matematik och naturvetenskap sjunker generellt över hela Sverige och det finns flera olika anledningar till det. Med nuvarande regering sker det reformer på området som kommer att leda till att synen och vikten av naturvetenskapliga ämnen höjs.

Lärare på grundskole- och gymnasienivå måste vara på topp för att kunna motivera och inspirera elever och studenter i dessa ämnen. Det behövs mer förkovring i Göteborg och Sverige – inte mindre. Som högskola vet Chalmers vilka kunskaper som behövs för att klara deras studier, för mig känns det väldigt naturligt att de också tar ett ansvar och lär ut det. Bara jobba på.

Bra liberalt inlägg om IPRED

Madeleine Sjöstedt (fp) kulturborgarråd i Stockholm skriver idag om IPRED-lagstiftningen i Aftonbladet och menar att internet är något av det största som hänt mänskligheten och vi måste förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt. Utvecklingen är något som måste bejakas och hon menar att utgångspunkten ska inte vara hur man kan förhindra fildelning, utan hur man kan skapa en lagstiftning som både gynnar den kulturexplosion som fildelningen innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Jag kan bara instämma i debatten och lagförslaget som nu ligger är betydligt hårdare än förslaget från EU. Det behövs förändringar innan det kan antas. Den personliga integriteten får inte sättas på spel.

torsdag, november 20, 2008

En halvmiljon Göteborgare!

Känns väldigt skönt att allt fler vill bli Göteborgare, det finns ju inget bättre. Göteborg har inte upplevt en större befolkningstillväxt under ett enskilt kvartal så länge som staden har fört kvartalsstatistik, det vill säga under de senaste 20 åren. Nu är vi lika stora som Köpenhamn och Washington. Det lär bli fler. Jag funderar mest över hur många stockholmare som har flyttat hit (eftersom de skulle få det så mycket bättre...)

onsdag, november 19, 2008

Lysande kritik

Aftonstjärnan i Göteborg har fått 1,5 miljoner av Göteborgs stad, trots att föreningaen inte har ansökt om några pengar. Beslutat har fattades i den socialdemokratiska tilläggsbudgeten utan motivering och förfrågan från mottagaren, i detta fall Aftonstjärnan som har en bra verksamhet. Jonas Ransgård, moderat kommunalråd, är starkt kritisk och jag kan bara hålla med honom (lyssna speciellt på vad han säger om att sitta i någons soffa i ett inslag i SVT…). Hans kollega Helena Nyhus (s) framstår helt oförstående och förstår inte kritiken. Jag vet inte vad hon gör själv med sina egna besparningar, men med skattebetalarnas pengar behövs bra motiveringar för att kunna ge bort dessa i bidrag.

tisdag, november 18, 2008

Debatten om bloggandet

Senaste veckan har det förts en bra debatt om bloggosfären på GP:s kultursida, där Bo Rothstein bland annat menar att bloggandet har en negativ inverkan på demokratin. Jag håller inte med om det – snarare har bloggandet revolutionerat yttrandefriheten och stärkt demokratin både i Sverige och i världen. Samtidigt kan jag hålla med om samtalstonen inte alltid är den bästa (även jag har trillat dit några gånger) – men man kan ju alltid välja att inte läsa bloggar. Mer om min åsikt i frågan kan läsas i ett debattinlägg från juni på SVT:s debattsida.

måndag, november 17, 2008

Grattis Annelie!

Ikväll blev det klart att Annelie Hultén tar över som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg efter årsskiftet, det är bara att lyfta på hatten och gratulera. Lite smekmånad får hon – sen börjar allvaret. För det finns massor av smuts på det socialdemokratiska skyltfönstret (ex Göteborgs är europas mest segregerade stad, köer till äldreboenden och förskolor samt dåliga skolresultat), som inte går att tvätta bort men den politik som idag förs av socialdemokraterna.

tisdag, november 11, 2008

Studentinflytande kräver frivilliga studentkårer

Idag svarar jag tillsammans med Henrik Johansson och Ola Grimsholm i en replik på VK debatt, Uppsala studentkårs ordförande att vårt tydliga ställningstagande mot dessa kollektivistiska idéyttringar bygger på tanken att alla föreningar ska leva av egen kraft, ha frivilliga medlemmar anslutna till sig i en fortsatt debatt om kårobligatoriet.

Djungelboken i ny version

onsdag, november 05, 2008

Det skrivs historia

Som den valrörelsenörd jag är - är Obamakampanjen något enormt. Det är inte bara historiskt att han blir den första svarta presidenten (han vinner också i stater som har varit medelpunkten för slaveriet), hans sätt att bedriva kampanj är lika stort och kommer att bli vägledande inför kommande år. Kampanjen som pågått i över hundratals dagar har inte gjort något fel. Snacka om vitalisering.
Det här är inte slutet, det är inte heller början på slutet, men troligen slutet på början i den Obamaska eran. Grattis!

Demokratisk framgång i nordöst

Nordöstra USA är utraderat på republikanska representanter i ”huset”, vilket är en stor framgång för demokraterna. Majoritet finns det redan i senaten.

Obama har vunnit

Vakar igen efter hundpromenad och intar nu nattens första kaffekopp. Örgryte är väldigt mörkt och det är inte många grannar som är vakna. Det är nu också klart med vem som vinner. Obama. Bara några timmar tills dess att jag ska gå upp - så jag fortsätter. Nu handlar det snarare om hur mycket han ska vinna med. Valet är ju inte klart, det röstas fortfarande i väst.

Inger jordskredseger än; 25 miljoner röster för Obama och 24 miljoner för McCain.

Vill också vara med...

Är lite sugen på att vara på väckelsemötet i Chicago. Verkar bli mycket folk och många glädjefnatt i den Obamaska parken. Livekamerorna på plats vittnar om många unga, vilket är en av många förklaringar till vilka som har lyft fram Obama. Bilderna stämmer väldigt överrens med vallokalundersökningarna där en stor majoritet bland första gångsväljare har lagt sin röst på den yngre kandidaten.

Lite Goebbels och Speer varning med lampor och allt. Men det här är bra för demokratin och den nya politiska folkrörelsen i USA.

Valvakan rullar på - nu med sällskap

Har fått sällskap i soffan – av Sigge the dog, som nu följer valet tillsammans med mig (lr han har somnat om brevid mig). Såg precis på CNN, som jag följer på datorn, när kanalen lanserade digitala reportrar i sin krigsstudio – som på star wars vis strålades in digitalt. Hur coolt som helst. Snart rullar rösterna in från Ohio, vilket kan avgöra det hela för Obama.

Messat med chefen och mailat med kollegan. Obama har fått flest röster - McCain leder.

Gud, olja och vapen...

...är stora frågor i USA. Den viktigaste frågan bland väljarna har varit ekonomin visar lokalundersökningar. McCain skulle aldrig avbrutit sin kampanj för att åka till huvudstaden - snarare förödande för utgången om jag nu ska spekulera.

tisdag, november 04, 2008

Valvakan inledd

Så har jag inlett min egna lilla valvaka. Sambon och hunden har redan somnat. Ligger själv i vår nya soffa (som jag provade att sova i under helgen) och har laddat upp med saker om ej är nyttiga – men bra och nödvändiga för att hålla igång knoppen under natten. Man får passa på. Kommer även behövas imorgon för att jag ska överleva dagen och kvällen.

Efter en snabb titt på mina vänners status (ex "valvakar inatt. I en lägenhet, inte i en Barack" och "varnar för exit-polls. Vänta på de riktiga resultaten") på ansiktsboken, verkar jag inte vara ensam om att vara galen. Det här är ju OS - ffast i grenen demokrati och kampanj.

Obama VS McCain

Världens viktigaste presidentval är äntligen här. Inatt ska jag tillsammans med många andra svenskar bänka mig framför teven för att följa de sista timmarna av denna rekordlånga valrörelse. Det kommer att bli en trött och jobbig morgondag…

Valet är redan historiskt oavsett om det blir Barack Obama eller John McCain. Det är svårt och går knappt att jämföra amerikansk politik med svensk. Det är snarare person än åsikt som spelar roll. Som den valrörelsenörd jag är har jag följt de flesta stora tal som Obama och McCain har hållit. Jag har knarkat strategier, kampanjmetoder och roliga anekdoter.

Obama är en lysande retoriker, en av mina amerikanska vänner berättade i våras om hans möte med den demokratiska kandidaten, som bidrog att han valde bort Hillary och istället stöttar Obama. Han var euforisk och drömde sig tillbaks till Kennedy-eran. För mig som frihandelsvän känns Barack helt fel och republikanen McCain tusentals ljusår bättre. Frihandel gör världen rikare och minskar fattigdomen - världsekonomin behöver ett öppet USA. Samtidigt mår både USA och hela världen mycket bättre med en demokratisk moralpolitik än den republikanska konservatismen.

Samtidigt är vice presidentkandidaten Biden en stor förebild och Palin är en skrämmande inskränkt kvinna som jag absolut inte skulle vilja se som ledare för den fria världen. Jag har svårt att bestämma mig, vem jag faktiskt vill se som president. Nu talar det mesta för att nästa president heter Barack Obama och det tror jag trots allt blir rätt bra för både USA och oss övriga.

För övrigt bloggar jag inatt, måste ju hålla mig vaken!

söndag, november 02, 2008

Fiskaren partade loss på Halloween!


Stalin, Che, döda dj Harriet, partypinglan Edina (med Patsy i sällskap) samt Fiskaren har alla en sak gemensamt – Halloween fest. I fredags var det dags igen – då i skepnaden som en död fiskare (på bild tillsammans med bartendern Igor). Det var tur att jag kom flera timmar innan för att påbörja min förvandling. Resultat blev bra och skrämmande – men mitt ansikte och dess hud mår inte så bra efter lim, massa smink, spindlar, snäckor och blod. Huden har tagit en timeout. Stefan fest var som alltid - toppen! Planerna på nästa års kostym har så saktliga påbörjats.

lördag, november 01, 2008

Radiotjänst reklamJag älskar verkligen påminnelsen som just nu rullar från Radiotjänst på SVT, ovan är en variant.

torsdag, oktober 30, 2008

Fackeltåg i minne av brandkatastrofen

Jag minns det som igår och det är jag långt ifrån ensam om att göra. Igår gick jag tillsammans med min mamma och pojkvän i fackeltåget från GA-torg till Backaplan för att både hedra ungdomarna och minnas natten för 10 år sedan – när 63 göteborgare lämnade oss.

Min mamma väckte mig tidigt på morgonen och berättade vad som hade hänt under natten, då var jag 15 år och hade höstlov. Jag minns fortfarande idag vad jag gjorde under den dagen på höstlovet.

Min granne och barndomsvän Sofia omkom. Vi hade inte umgåtts på flera år, förutom att vi hade hejat på varandra på vår högstadieskola eftersom hennes klassrum låg mitt emot. Sofias stora samling av my little pony dockor hade lockat precis som hennes mamma Gunillas hembakade bullar på andra sidan sandlådan, flera år tidigare.

Även om vi aldrig kan förstå eller heller förlåta det som hände – fanns det då för tio år sedan i Göteborg , precis som igår en känsla av värme och gemensam glädje av att vara tillsammans och inte vara ensamma. När Nesa igår höll tal till sina barn, kunde jag inte hålla tillbaka mina tårar och sörjde som alla andra på plats med henne.

onsdag, oktober 29, 2008

Hyllning via sång till Bildt

Rätt bra tonartsförändringar och höjningar i denna moderata hyllningssång.

SFS missar målet

Moa Neuman från Sveriges förenade studentkårer (SFS) försöker 21 oktober att hjälpa regeringen i deras politik för den högre utbildningen, men som vanligt missar SFS målet. Att diskutera hur Sveriges studenter ska få det bättra utan att nämna det destruktiva fribeloppstaket och det grundlagsvidriga kårobligatoriet är helt befängt, det skriver jag i dag i Hallands Nyheter.

måndag, oktober 27, 2008

Marit gör comeback!

Det är med stor glädje jag idag kan kommentera Marits comeback. Det har viskats ett bra tag om att den före detta parlamentarikern planerar ett återtåg i Europapolitiken. Det behövs kompetenta och underbara kärringar som Marit i EU, därför kommer hon att vara en av de kandidater jag kommer att rösta på i vårt kommande provval.

Under perioden 1999-2004 då hon förra gången satt i parlamentet röjde hon till ordentligt och är än idag en av de (om inte den främsta) parlamentariker som genomfört flest reformer. Något som jag också gillar är hennes inställning; Det är inte av nöd och inte av tvång, som jag nu ställer upp, utan det sker av ren lust. Arbetslust och lust att blanda mig i.

Jag tror att det behövs en stark och vis kvinna för att förändra jordbrukspolitiken – dessutom har hon åldern inne!

fredag, oktober 24, 2008

Studentkårerna lever av det tvång de så varmt vurmar för

Kårernas existens har mindre legitimitet då de saknar frivilligt anslutna medlemmar.I en verklighetsfrånvänd debattartikel skriver (21/10) ett antal kårordföranden, däribland Robert Östberg som är ordförande vid Umeå studentkår om sin syn på det tvång som dagligen drabbar Sveriges studenter. Närmast science fiction-artat skriver de om det människofientliga kårobligatoriet. De har till och med mage att försvara kår-tvånget och kräva att allmänheten via skattsedeln skall tvingas betala för något som inte ens studenterna vill stödja. Det kan vara på sin plats ett erinra sig att artikelförfattarna och dess studentkårer lever av det tvång de så varmt vurmar för. Det är inte frivilliga avgifter eller ett brett studentstöd som ger dessa figurer möjlighet att basunera ut tvång- och kravpropaganda, utan pengar som helt härrör från studenternas surt förvärvade slantar. Det skriver jag idag tillsammans med Henrik Johansson och Ola Grimsholm på VK debatt.

torsdag, oktober 23, 2008

Historisk satsning på forskning!

Regeringens satsningarforskning kommer att lyfta Sverige. Att vi redan under nästa år kommer att nå 1-procentmålet gör mig oerhört glad och stolt. Detta är första gången det investeras så mycket i forskning sedan den förra borgliga regeringen styrde Sverige.

Satsningar på medicin, teknik och klimat är alla strategiskt viktiga. Forskning på dessa områden är det självklara steget om mänskligheten ska klara av att möta klimatförändringar och pandemier med styrka.

Förutom ökat stöd till grundforskningen och förändring av resursfördelningen välkomnas även inriktningen mot innovationer, då forskningen också måste leda till nya jobb. Decennier av socialdemokratiskt ointresse av vetenskapen är slut - nu väntar omstart och ett lyft för Sveriges högre utbildning som stärker vår konkurrenskraft.

måndag, oktober 20, 2008

Ranking behövs!

Vi behöver stärka kopplingen mellan akademisk grundutbildning och forskning. För att nå dit behövs ett nytt system som fördelar pengarna mellan utbildningarna. Tanken med det nya systemet är att de bästa universiteten och högskolorna får större resurser jämfört med de säten som presterar sämre.

Det kommer att leda till en bättre konkurrens och att mindre högskolor specialiserar och nischar sig. Förutom att själva systemet förändras behövs samtidigt ökade resurser överlag. Omfördelningssystemet kommer att leda till bättre utbildning för oss studenter.

Till detta ska det kopplas ett rankingsystem, som kan hjälpa studenter att veta vilken utbildning som är bäst för dem. Jag har alltid gillat öppna jämförelser och tror att blivande studenter kan fatta rationella och kloka beslut med hjälp av rankingsystem. Det kommer att fungera precis på samma sätt som när man ska köpa en ny dator eller studielitteratur.

Personligen tycker jag att det är studieprestation och akademisk nivå på utbildningen som ska ligga till grund för rankingen, sen hur Högskoleverket löser det praktiska lägger jag mig inte i.

Vi behöver fler högklassiga utbildningar i Sverige, gärna som håller världsklass. För att nå dit behöver vi förändra en hel del och det händer faktiskt nu. 2010 kommer förhoppningsvis det nya systemet på plats och vi kommer snart att se de positiva effekterna. Att inte vilja testa något som tidigare inte har prövats (som är SFS hållning) – tycker jag bara är tråkigt. Hur kan man veta hur det blir – om inte har prövat?

Jag debatterar idag frågan i Metro tillsammans med Moa Neuman ordförande i SFS. Även om vi inte håller med varann (och LS starkt kritiserar hennes organisation) - så ha jag alltid trevligt ihop med henne, vilket bilderna kanske skvallrar om.

söndag, oktober 19, 2008

Äntligen allsvenskan!

Efter två väldigt långa år i Superettan är nu väntan över. ÖIS är tillbaks i allsvenskan. Jag var idag precis som jag var förra gången lirarnas lag gick upp i högsta serien på matchen med min far.

Matchen började lysande när Allbäck nickade in 1-0 efter någon minut. 4000 öisare jublade. Trycket blev för stort på läktarplats vilket förde med sig att staketet rasade på stå läktaren, vi bakom mål märkte först inte vad som hände – innan poliser och sjukvårdare rusade in på plan, följda av ambulanser. Efter över en timmes väntan kunde matchen börja igen. Ingen bra säkerhet på arenan.

I andra halvlek släppte spelet för ÖIS då både Mackan och Källan gjorde 2-0 respektive 3-0. Så snygga mål. Till och med Dick Last fick komma in de sista minuterna och avsluta sin spelande karriär – då kom tårarna, både på honom och mig (säkert flera till).

Få saker kan göra en så glad som när Örgryte vinner, det är världens lyckorus. Det är verkligen en hatkärlek. Nu är det bara hoppas att man får njuta av kommande års serie. Imorgon blir det ÖIS-tröja på jobbet.

Skönt att vara tillbaks i allasvenskan – vi får hoppas att Allbäck, denna messias, följer med till kommande säsong.

fredag, oktober 17, 2008

Dags för nytt jobb?Det finns olika sätt att hitta nya medarbetare - det här är ett sätt.

måndag, oktober 13, 2008

Lukasjenko ska inte till EU!

Nyligen meddelade BBC att Europeiska unionen ska släppa på Vitrysslands president Aleksander Lukasjenkos reseförbud till unionens länder under ett antal månader.

- Den auktoritäre diktatorn Aleksander Lukasjenko ska fortsatt ha reseförbud till EU, det finns ingen anledning att erbjuda Europas sista diktator någon gräddfil i hopp om demokratiska reformer. Det senaste parlamentsvalet för bara några dagar sedan visade att den demokratiska utvecklingen inte går framåt, säger Pär Gustafsson ordförande Liberala studenter i en kommentar till nyheten från BBC

söndag, oktober 12, 2008

Partiledardebatt i SVT

Ikväll var det dags för den första partiledaredebatten sedan valet i SVT. Stundtals var debatten både spännande, rolig och klargörande. Inte minst när det kom till oppositionens eventuella framtid tillsammans.

Tänkte hjälpa Wetterstrand i kommande förhandlingar med Mona Sahlin. Du kan ringa mig om du behöver tips, sa Jan Björklund. Att tala av bilderna från studion njöt alla närvarande, förutom Mona och Maria - som hade det lite svårare att ge svar på veckans alla turer om vänsterallternativet.

Måste skriva att jag tycker att det känns väldigt bra att ha en regering som är både handelskraftig och som inte förhastar sig. När det nyss var dags för paus för Aktuellt, lämnade Mona studion – jag undrar vart, de andra två Maria och Lars gick över för gemensamt småpratande med de andra fyra från Alliansen. Följ debatten här.

Debatterar kårobligatoriet i Halmstad...

Idag kan man läsa när jag och Natalie Hägerholt ger svar på tal på debattsidan i Lokaltidningen Halmstad.

"Principiellt tycker jag att det är fel med ett tvång att vara medlem i kåren", säger Rektor Romulo Enmark kort, sedan ägnar han knappt 2000 tecken åt att förklara varför det är dåligt att ta bort kårobligatoriet. Som liberaler förundras vi gång på gång över människors ignorans inför de mänskliga rättigheterna och demokratins grundpelare. En stark demokrati bygger på frivilligt deltagande och rätt att själv avgöra vilka föreningar man ska ingå i.

Precis på samma sätt som det är fel att tvångsansluta människor till facket eller till politiska partier är det fel att tvångsansluta studenter till kåren. Kårens demokratiska underskott förtydligas än mer i ljuset av att det var ca 3 procent av Halmstads studenter som deltog i förra kårvalet. Nationellt ligger denna siffra på 5-12 procent och därmed kan man konstatera att studenternas deltagande i kåren är minimalt. Detta är att jämföra med att över 80 procent deltog i riksdagsvalet 2006.

Vi är övertygade om att studentinflytandet kommer att fungera även utan ett kårobligatorium, eventuellt kommer det till och med stärkas då man slipper tvångsrepresenteras i olika styrelser. Man ska inte glömma att vissa faktiskt röstar med fötterna i kårvalet, de stannar hemma för att visa sitt missnöje.

Natalie Hägerholt, LUF Halland
Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter

onsdag, oktober 08, 2008

Gå till botten med bidragen

I SVT:s senaste upplaga av Uppdrag granskning visade programmet att mer än hälften av Sveriges kommuner de senaste fem åren har finansierat scientologin med drygt tio miljoner via deras olika frontorganisationer. Göteborg är en av kommunerna, och enligt SVT har skattebetalarna bidragit med 600 000 kronor de senaste åren.

Jag skriver idag om bidragen till scientologirörelsen på GT debatt.

tisdag, oktober 07, 2008

Direkt från utbildningsnämndens möte i Göteborg

Idag kan man läsa i GP om vad i nämnden ska fatta för ev beslut (omflyttning och nerläggning). Snart ska vi få information om hur situationen ser ut och hur förvaltningen ska lösa situationen. Innan nämnden började fick förvaltningen ut med ett pressmeddelande om deras syn på situationen.

Det är ingen hemlighet att det blir allt färre elever inom gymnasieskolan de närmsta åren, samtidigt råder det en stor överetablering av gymnasieskolor i Västsverige och inte minst i Göteborg. Sammanfattningsvis; för många skolor – för få elever. En kombination som inte är speciellt bra, definitivt inte ekonomiskt.

Vi i Utbildningsnämnden kommer att behöva lägga ner enheter och det snarast. Snart ska vi få en dragning om hur förvaltningen vill ha det i framtiden.

Att den ekonomiska situationen ser ut som den gör är ingen nyhet, vi från oppositionen har sedan länge poängterat detta och velat fatta beslut. Majoriteten har inte varit lika snabb. En kommunalorganisation är inte en skjuta som man vänder på speciellt snabbt, men nu är det på gång.

Som politiker öppnar man hellre nya skolor – än att stänga ner. Men nu är vi där. Sedan tidigare har vi från nämnden pekat ut tre skolor, Angered (som jag själv gick på), Frölunda och Munkebäck. Alla tre kommer att möta stora förändringar. Personligen tycker jag att det är tråkigt att Frölunda är planerat att fasas ut och tillslut stängas ner, jag skulle hellre lägga ner Angered och Munkebäck.

Angered var redan som gymnasieskola hotad när jag gick där. Besparingskrav och demonstrationer var lika vanligt som att ÖIS inte vann några matcher. Därefter har förvaltning och nämnd satsat många miljoner på att skolan skulle lyfta – det med hjälp av passioner. Satsningen lyckades. Nu minskar antalet sökande elever igen och ekonomin på skolan är lika mörk som en decemberdag i norra Lappland.

Elevens val ska vara ledstjärnan och respekteras, deras val av skola ska styra – inte var politiker anser att skolor ”bäst” ska ligga.

måndag, oktober 06, 2008

Välkomna till EU-familjen - MP!

Idag kom beskedet som vi europavänner länge har väntat på. Miljöpartiet slopar sitt krav på EU-utträde. Partiet ska dock fortsätta att vara kritiska till samarbetet (allt annat hade inte varit trovärdigt), men det känns skönt att de faktiskt har förstått, efter alla dessa år, att EU faktiskt är något bra – inte bara för Sverige, utan även för miljön och klimatet.

Klyftan inom vänsterblocket blir allt tydligare, hur ska de tre partierna kunna styra Sverige? Lars Ohly tycker nämligen att beskedet både är sorgligt och märkligt...

fredag, oktober 03, 2008

På besök i Sthlm...

Som göteborgare är det svårt att erkänna, men Stockholm, är en av dem vackraste städerna jag har besökt (jag har trots allt bott här…). Sitter just nu på mitt hotellrum i Stockholm, är här på partiråd och representerar Liberala studenter.

Ska strax iväg på middag med partiet, men vill bara passa på att kommentera dagens aktiviteter. Gick upp imorse när klockan ringde klockan fem. Göteborg var då väldigt tyst, mörkt och öde. Vår hund vaknade till precis när jag skulle gå till tåget med undrande ögon – vad husse gjorde uppe så tidigt. Jag svarade att han skulle göra min sambo sällskap igen och somna om. Som den (ibland) dresserade hund han är, gjorde han vad husse sa.

Väl i en solig huvudstad fyra timmar senare (efter en trevlig tågresa) var det dags för Jan Björklund att hålla tal för oss liberaler som hade samlats i första kammare salen i riksdagen. Han var tydlig i sitt tal om vilka som ska och inte ska styra Sverige;

Miljöpartiet tror att vi mår bättre om vi arbetar mindre, vill chockhöja priserna på elektricitet och bensin och har som långsiktigt mål att avskaffa räntan. Socialdemokraterna röstar emot alla skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, som sammantaget har gett en sjuksköterska nästan 18 000 kr om året i sänkt skatt. Slutligen finns ett av de andra partierna utmobbat vänsterparti som, bara för att ta några exempel, inte tror på utgiftstak, vill avskaffa inflationsmålet och tycker att riksbanken inte ska vara självständig. Du kan läsa eller se hela talet här.

Vem vill att de ska få styra Sverige och ta ansvar för ekonomin?

För övrigt har min partikollega Tobias Krantz tillsammans Fredrick Federley, Anna Kinberg Batra och Desirée Pethrus Engström motionerat (igen...) i riksdagen om att EU-flaggan i ska vaja i plenisalen. Vilket borde vara en självklarhet. Läs motionen här.

onsdag, oktober 01, 2008

Ny bilaga* från GT?

Idag kom Niclas Alexandersson med beskedet att han lämnar IFK och lagkaptensbindeln när säsongen är slut. Efter en lång karriär lägger han nu sina skor på hyllan. Undrar om GT ska trycka en extra bilaga om att han nu ska sluta och lämna IFK, för det är ju nästan lika stort som att Göran lämnar. Niclas är dessutom tydlig i sin kommunikation, efter säsongen är det slut. När Göran lämnar politiken vet ingen.

Jag vet att det har blivit mycket Göran den sista tiden på bloggen, men kan inte göra så mycket åt det. Jag måste få ut mina tankar och funderingar.

*Not. Igår kom det en bilaga på 24-sidor om Görans avgång tillsammans med GT. Det mesta fanns med, i diverse olika reportage som hyllade den stora ledaren. Om ni har missat den så tänk på någon folkkär person som precis har avlidit, ungefär i den stilen var det. Alla artiklar kan läsas på här.

Anmält SR P4 Göteborg till granskningsnämnden

Idag på kommunstyrelsen meddelade den avgående Göran Johansson (s) att han vill få två ordförandebeslut prövade av stadens jurister, vilket även GP uppmärksammar. Jag har full förståelse för att han vill få vänsterns och miljöpartiets anklagelser utredda.

Jag har idag också varit inne på samma linje. I SR Göteborgs sändning från programmet Radiohuset så diskuterades bland annat Göran Johansson (s) avgång som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Diskussionen som fördes var varken opartisk eller saklig. Snarare stred det mesta i diskussionen mot gällande sändningstillstånd, enligt min tolkning. Därför har jag som privatperson precis anmält inslaget till granskningsnämnden för jag tycker att det behöver prövas.

Dags att lösa ingenjörsbristen

Regeringen har nu utsett ledamöter till den tidigare aviserade delegationen som ska arbeta för att undvika en framtida ingenjörsbrist. Gruppens ledamöter är en rad storheter som besitter både kompetens och kvalité. Delegationen har en viktig uppgift framför sig, inom en snar framtid kommer det saknas ingenjörer, behovet ökar - samtidigt som allt färre elever söker till de natur- tekniska utbildningar på gymnasiet. Utvecklingen måste brytas och delegationen är en bra start på det arbetet.

Ett annat problem om vi vänder på myntet är att matematikkunskaperna under lång tid har försämrats. Jag är den förste att medge att skolan skulle ha ställt högre krav på mig och mina kunskaper i matte. Ämnet måste lyftas fram, insatserna sättas in tidigare och kraven måste bli högre. Skönt att vi har en regering som gör något åt det.

måndag, september 29, 2008

Göran lämnar

Vid årsskiftet lämnar Göran Johansson makten som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Göran har under sina 37 år (hittills) i fullmäktige påverkat Göteborg och dess invånare något enormt. Frågan är om någon annan kommunpolitiker har fått genomföra så mycket av sin vilja som han. Göran har också som flera undersökningar visar ett unikt stort förtroendekapital och det inte bara i Göteborg

Han har varit göteborgs starke man, men är det inte längre och därför tycker jag att det är bra att han nu lämnar över makten över Göteborg. Fast jag kan inte tänka mig att han släpper alla sina uppdrag.

Om vi nu ska tolka Görans ord (lite elakt) om att ge mer tid till familjen, så kommer dottern och partiordföranden i Göteborg att få ta över som KSO.

Vad ska man skriva mer? Jag håller verkligen inte med allt han har gjort eller sagt, men han är en politiker av hög rang, inget snack om saken.

Besked om Görans framtid

Idag kl 13.00 håller Göran Johansson presskonferens om hans kommande framtid. Vi som sitter i huset har spekulerat rätt länge om just hans framtid. Det är få politiker i Göteborg som har haft så stort inflytande som honom, han har suttit i fullmäktige sedan 37 år. Men det är dags för honom att gå, kan inte tänka mig en mandatperiod till med honom vid styret. Jag är övertygad om att det finns fler sossar som kan göra samma jobb. Spännande besked väntar.

söndag, september 28, 2008

Bok helg!

Första helgen på riktigt länge som jag och min sambo har varit lediga samtidigt och faktiskt umgåtts. Mycket trevlig! Vi började helgen på Orust, plockade upp båtar, för att sedan åka hem till Göteborg för ett nytt besök på Bok och Bibliotek och middag på stan. Årets skörd av böcker blev den största hittills, hade behövt köpa en ny hylla. Idag har jag bara läst och den andre har sovit (kom hem något senare än vad jag gjorde från krogen).

onsdag, september 24, 2008

SMS-skolk – en ny nyhet?

Senaste dagarna har flera större tidningar och Rapport uppmärksammat att eleverna på göteborgs kommunala gymnasieskolor har infört ett system som skickar ut SMS när eleverna skolkar till föräldrarna. Beslutet fattade vi i Utbildningsnämnden redan våren 2007. Roligt att yrkandet som kom från fp får uppmärksamhet och att det faktiskt fungerar - skolket har minskat.

tisdag, september 23, 2008

Dags att hämta hem Isaak!

Idag för sju år (23 september 2001) sedan fängslades den svenska journalisten Dawit Isaak utan
rättegång i Eritrea. Om inte regeringen gör något, så måste det göras mer. Det är verkligen dags att hämta hem honom.

Besök hemsidan om Dawit.

Historisk satsning på forskning

Idag skriver jag om regeringens satsning på forskning i Corren, du kan läsa den här.

måndag, september 22, 2008

Fortsatt debatt om Nato och Georgien...

Tatjana Dannberg ställer i en kakofoni av vurmande för Ryssland ett antal frågor till mig kring konflikten i Georgien och om NATO (GD 31/8), för att sedan svara på samma frågor utan större referenser än vad man kan anta kommer av vinklad rysk rapportering. Det skriver jag idag på GD debatt, du kan läsa det senaste inlägget här och mitt första inlägg i debatten om Georgien och Nato här.

söndag, september 21, 2008

Låt kunskapen styra - inte könet

För mig som liberal är utgångspunkten att individer oavsett kön ska behandlas lika. En färsk rapport från Centrum för rättvisa slår fast att det finns en systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan.Kvinnor har sedan 2006 sorterats bort i ansökningsförfarandet i 7397 fall av 7901 med hänvisning till att de tillhör ett överrepresenterat kön. Det är nio av tio fall.

Jag kan beklaga att det inte finns en bättre och jämnare könsfördelning på våra utbildningar. Varje år drabbas tusentals blivande studenter av diskriminering, då många högskolesäten låter kön får avgöra vem som ska få en utbildningsplats när flera studenter har lika meriter. Det kan tyckas sympatiskt att då lyfta fram könet som då är underrepresenterat på utbildningen. Samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till, idag är generellt flickor bättre än pojkar när det kommer till studieresultat och därför borde deras resultat också ge utslag i statistiken när de väl börjar studera inom den högre utbildningen. Vad är det annars för mening med att skaffa bra betyg om man ändå ska bli bortsorterad på grund av sitt kön när man väl söker sig vidare efter gymnasiet.

Jag motsätter sig all form av diskriminering. Vi menar att den enda relevanta faktorn när man söker till högskolan är ens meriter, och då framför allt betygen. Jag anser att det behövs ett nytt ansökningsförfarande som slår till när sökande med likvärdiga betyg ska skiljas. Det kan vara ett prov eller test som upplevs av studenterna som rättvist och som lättare kan skilja på sökanden, för dagens system diskriminerar kvinnor oavsett hur god tanken faktiskt är. Historiskt sett har kvinnor drabbats hårt på grund av särbehandling och diskriminering baserad på kön. Så får det inte fortsätta.

torsdag, september 18, 2008

Stopp för buteljerat vatten i Göteborg...

På senaste fullmäktige (förra veckan) beslutade en majoritet att införa stopp för inköp av kolsyrat vatten, idag uppmärksammas det hela av SR, TV4 Göteborg och Metro, det är verkligen en stor nyhet. I Göteborg lever verligen nyheter länge...

Jag dricker själv som anställd av kommunen oftast vatten från kranen, men kan tycka att det är gott med kolsyrat vatten på flaska då och då. Nu ska det tydligen införskaffas kolsyremaskiner som ska lösa flaskornas saknad. Mp som har lagt motionen i fullmäktige menar att inom äldreomsorgen och för restauranger som drivs i kommunal regi (typ Liseberg och våra hotell) ska få fortsätta med flaskorna.

Jag tycker personligen att frågan är en detalj och inget som fullmäktige ska besluta om, den frågan hör hemma i nämnder och bolagsstyrelser. Men, men nu får man börja vara buteljvakt och bygga upp ett lager. Det viskas om att kommunstyrelsen ska bjudas på läsk i flaska – eftersom det inte är lika farligt.

tisdag, september 16, 2008

Jobb ska löna sig

Idag presenterar regeringen på DN debatt fortsatt sänkningar av skatten, det vill säga det tredje steget i jobbskatteavdraget. Det ska löna sig att arbeta och jobblinjen måste fortsätta vara centralt för regeringens politik. Utan fler i arbete får staten inga medel till välfärden. Det har gått två år sedan Alliansen tog över regeringsmakten och de fyra partiledarna kan se tydliga trendbrott i kampen mot utanförskapet, dessa är välkomna. Vad oppositionen vill, vet knappt de själva. Det är dags att Socialdemokraterna börjar berätta vad de vill göra och vem de vill styra landet med.

Antalet människor som får utbetalningar från olika ersättningssystem har minskat med cirka 125 000 sedan 2006, samtidigt har antalet sysselsatta ökat med närmare 200 000 personer. Den ekonomiska politiken spelar roll, det visar regeringens framgångar. Tillsammans med förbättringar för företagens villkor går vi mot bättre tider.

fredag, september 12, 2008

Utanförskapets framsida

Artikelserien om segregationen i Göteborg på GP:s kultursidor har varit oerhört läsvärda. Idag kommenterar Göran Johansson serien i GP. Han har rätt i att husen i sig inte skapar segregation (det behövs fler höga hus i Göteborg), inte heller människorna som lever där. Men den (s)tyrande makten i Göteborg har inte gjort det bättre – tvärtom. Det är under deras styre som utanförskapet har blivit allt värre. Varför har han inte gjort något? Tidigare S-regeringar har inte gjort något, nu sker mycket med Allians regeringen och de kan inte komma till hans räddning.

Jag är helt övertygad om att det behövs nya idéer för Göteborg. Jag är själv född och uppvuxen i Angered, något som jag är väldigt stolt över. Vi som har gått på dagis, förskola, skola och gymnasiet i Angered har fått med oss så mycket mer än bara vanlig skolgång. Det görs idag ett hästjobb i de segregerade stadsdelarna och kan inte sticka under stolen med att jag känner mig mer trygg där, än vad jag gör i Örgryte där jag bor idag eller i centrala stan.

På fullmäktige igår så uppstod en debatt mellan sossarna och vänstern, med anledning av att det senare partiet gjorde upp tillsammans med alliansen i en motion av Jonas Ransgård (m) och Kristina Bergman Alme (fp) angående skuldrådgivning. Vänstern hade gjort upp med borgarna, hemska tanke, de röstade efter vad som var bäst för utsatta göteborgare. Sossarna menade (som alltid) att det redan görs tillräckligt och att oppositionen bara är dumma för att de lägger motioner om saker som redan är på gång. Riktigt så är det inte. Göteborg styrs av en man och hans parti, det vet alla och det är bara att rätta sig efter det om man vill vara med och bestämma. Allt annat är oftast fel.

Åter till frågan om segregationen, jag tror och menar att det behövs ett samlat grepp om utvecklingen i Göteborg. Så även när det kommer till stadsbyggnadsfrågor. Vi behöver en stadsarkitekt som kan vara den sammanhållande länken och navet i debatten om stadens utveckling. En sådan motion är på gång, kommer upp i oktober i kommunstyrelsen - därefter i fullmäktige.

Utanförskapet är allvarligt och det ur många synvinklar. Inte minst är utanförskapet ett gigantiskt slöseri av alla de människor som lever i utanförskapet och som inte kan vara delaktiga. Frågan behövs lyftas upp på dagordning, Göran kan inte lösa frågan själv – som han kan göra när det kommer till nya arenor (läs Stureplan vid nya Allén och bandybanan på Heden). Om han nu visste vad som skulle ske varför har han då inte gjort något åt det? Varför ställer ingen honom mot väggen?

Det behövs ett samlat grepp centralt som kan ta initiativ och visa att detta är en fråga för hela Göteborg, inte bara för de stadsdelar där problemen är som störst. Det är dags att göra något åt det. 2010 hoppas jag att göteborgarna gör något åt det. Vi behöver mindre tjöt och mer verkstad. Det kommer inte från s.

torsdag, september 11, 2008

Regeringen satsar på Göteborg!

I dag presenterar partiledarna i Allians för Sverige den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition i Göteborg. I budgetpropositionen för 2008 gjordes en förstärkning på väg och järnväg med drygt 1 miljard kronor per år. Nu satsar regeringen ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010. För de kommande två åren innebär det att 10 miljarder kronor satsas på att åstadkomma förbättringar i hela landet för pendlare och transportberoende företagare.

GP:s ledarsida skriver; jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringens ljumma intresse för Göteborgs infrastruktur är alliansregeringens investeringspaket nästan storslaget. Det är storslaget, inte minst tack vare lokala allianspolitiker i Göteborg.

För Göteborgsregionen innebär närtidssatsningen att fyra angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Utbyggnaden av E 45 Älvängen-Trollhättan pågår, men har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Utan tillskott skulle tempot i projektet behöva bromsas upp. Genom närtidssatsningen kan vägen i stället bli klar två till tre år tidigare än vad som annars varit fallet.

2. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och en viktig hamn för stora delar av svensk exportindustri. Vägen till hamnen är tungt trafikerad och har vissa flaskhalsar. Genom närtidssatsningen kommer denna vägsträcka kunna förbättras.

3. Genomförandet av planeringsarbetet för den nya Älvförbindelsen säkerställs, med syfte att möjliggöra de kommande beslut som behöver tas om utbyggnad. Enligt de besked som regionen/kommunerna givit kommer de att medfinansiera byggnationen av Älvförbindelsen.

4. Rv 40 Rångedala-Hester är den kvarvarande, felande länken innan hela Rv 40 Göteborg-Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Genom närtidssatsningen kommer detta projekt äntligen kunna påbörjas och vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg blir bättre. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Som vi har väntat, äntligen har vi en regeringen som satsar på Göteborg. Frågan som journalisterna borde ställa till Göran Johansson (s) är; varför har tidigare regeringar inte satsat på Göteborg?

Infrastrukturen är enorm eftersatt i Göteborg, beskedet från regeringen idag är oerhört välkommet. Nu kan arbetet med en ny älvförbindelse starta. Satsningarna på Västsverige kommer förbättra tillväxtförutsättningarna något enormt. Mycket halleluja idag!

Ibrahim Baylan tidigare skolminister och nu talesperson för sossarna i infrastrukturfrågor är kritisk. Han säger till SVT: Det är väldigt lite utifrån de behov som finns. Vems fel är det att infrastrukturen i hela Sverige och inte minst vägarna har blivit oerhört eftersatta? Den regering han själv tidigare tillhörde. Hur reagerade han då? Nä, sossarna borde svara på varför de inte har gjort något själva.

En ny hamnbana i Göteborg är inte bara viktigt för Göteborg, det är en fråga som berör hela Sverige och den behöver satsas på i den kommande proppen.

måndag, september 08, 2008

Ankdamm…

Jag tycker att namnberedningen ska få avgöra den stora frågan (vad den nya idrottsarenan i Göteborg ska heta), om den sen anser att de behöver extra kompetens från Svenska akademin är det helt okej för mig. S, mp och v vill att Sture Allén ska fixa fram ett namn.

Beslutet om att bygga själva arenan gick fortare (då fick Göran Johansson (s) bestämma själv), än att hitta ett namn till bygget som snart är klart. Namnet kunde ha varit klart för längesen, men socialdemokraterna, har inte velat låta någon annan bestämma och bordlagt frågan i väntan på beslut från den store ledaren. Nu har förslaget kommit, men det är nog mer ett resultat i desperation – ett svar på oppositionen som hellre vill att namnberedningen kan sköta frågan. De brukar nämligen namnge stadsdelar, gator med mera i vanliga fall. Det är nog bara i Göteborg sådant här kan hända och ske.

Skulle ni höra diskussionen från ovan nämnda man på kommunstyrelsen, skulle ni häpna.

Äntligen GULD!

Vi fick vänta på guld under hela OS i Kina och vi kommer att få fortsätta vänta tills London arrangerar spelen. Men idag simmade Anders Olsson hem Sveriges andra guldmedalj i Paralympics. Bara några timmar efter att Jacobsson skjutit hem vårt första guld. Skönt att några kan vara bäst när det gäller. Tråkigt att SVT inte visar det hela direkt, inte ens i 24:an.

Härskarskolan

Liberala ungdosmförbundet har lanserat en ny kampanj, Härskarskolan.

fredag, augusti 29, 2008

Vem har sagt att politik är tråkigt?

Inatt höll Barack Obama sitt tal på koventet i Denver. Helt sanslöst, politik är som bäst i USA. Obama höll ett ruggit bra tal, så även Al Gore som inledde kvällen.

torsdag, augusti 28, 2008

Välkomna satsningar på forskning!

Jag är stolt över denna historiska investering på forskning som regeringen idag presenterade i Uppsala. Sverige behöver satsningar på högre utbildning och forskning för att landet ska klara globaliserings framtida utmaningar. Äntligen får vi även ett slut på långa och resurskrävande ansökningsprocesser. Forskare ska forska, inte vara byråkrater.

I den kommande forskningspropositionen behövs fler satsningar på kvalitet och akademisk frihet måste bli ett centralt fundament. Det är dags för satsningar på spetskunskap och för att lyckas med det behövs färre lärosäten i Sverige.

torsdag, augusti 21, 2008

Historielöst i skolan

Igår presenterade Levande historia resultatet av en omfattande undersökning bland lärare i Sverige på olika nivåer i skolsystemet som behandlade deras kunskap om förintelsen. I undersökningen ställdes elva frågor, sju av tio svarade fel på åtta av dem. Du läste rätt; sju av tio. Endast två lärare hade alla rätt.

När jag en dag blir klar med min högre utbildning kommer jag att bli lärare, varav ett av mina ämnen kommer att bli historia. På min institution är de flesta marxister, så det är inte så konstigt att dem inte gillar Levande historia och inte heller det faktum att myndigheten numera har i uppdrag att även upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten. Jag var inte direkt populär när vi diskuterade denna fråga, på en av få lärarledda lektioner.

Vi får aldrig glömma historien och absolut inte de händelser som ägt rum i vår närhet och närtid. Vi har fortfarande överlevande som kan vittna om den brutalitet, systematik och hat som präglade 40-talets utrotning av judar. Lärare måste kunna sätta in ämnen och händelser i djupare resonemang, den som undervisar behöver ha en bred och djup sakkunskap. Rapporten från Levande historia visar med all tydlighet motsatsen.

Lärarutbildningen behöver reformeras och det är bra att det arbetet är på gång. Regeringen återinförde förra året historieämnet som kärnämne på gymnasiet, vilket visar att sossarnas historielöshet inte längre accepteras. Avslutningsvis kan jag dystert konstatera att, positivt för lärarna, att de inte ställdes frågor om kommunismens brott mot mänskligheten. För då hade det tagit hus i helvete!

Läs mer: Skrämmande okunskap om kommunister

IOK har problem…

Jag upplever mer och mer att IOK intar en ställning som går ut på; vill ni vara med och leka i vår tävling, så får ni göra som vi vill.

Enligt ”måste” webben svt.se/os så har IOK bossen Rogge sagt; Så uppträder inte en stor mästare. Jag har inga problem med att han bjuder på en show, men han bör visa mer respekt för sina medtävlanden och skaka deras hand efter loppet. Han syftar på Usain Bolts uppträdande efter segern på 200 meter. Herr Rogge, du är ute och cyklar.

Bolt är inte bara bäst, han bjuder på sig själv och är den stjärna som friidrotten så väl behöver. Han är en fröjd att titta och njuta av. Hade jag deltagit i samma race hade jag gått ner på knä och bugat. Det borde IOK också göra efter en ursäkt.

onsdag, augusti 20, 2008

Överlägsen?

19.30 är det nya världsrekordet på 200 meter – i motvind. Usain Bolt har nu båda världsrekorden på sprintdistanserna. Vart enda hår på min kropp reste sig när han svängde in i kurvan för de sista 100 meterna. Michael Johnsons 12 år gamla världsrekord på 19.32 från Atlanta OS hade samma effekt på mitt hår. Ett rekord som aldrig kunde slås, ett rekord som var perfekt. Precis som SVT:s Jonas Karlsson sa, slå upp överlägsen i nästa års uppslagsverk. Där kan inget annat stå än Usain Bolt. Halleluja!

tisdag, augusti 19, 2008

Dags att Sverige går med i Nato

Igår skrev jag på GD debatt om att Sverige borde gå med i Nato. Läs artikeln här.

måndag, augusti 18, 2008

Kallur – vi lider alla!

För någon minut sen föll Susanna Kallur på första häcken i damernas andra semifinal. Är det någon svensk jag verkligen unnar en framgång så är det Susanna, att komma tillbaks efter skador, visa känslor och vilja som hon gör – skapar värme. Jag vill bara krama henne och säga att det var bara en mardröm. Vi på kontoret kommer inte vara lika glada under resten av dagen. Nu får vi dock hålla tummarna för ryttarna och Mustafa.

lördag, augusti 16, 2008

Brottning har kantrat

Brottningen behöver reformeras, görs det inte så ska idrotten ut ur OS. Behandlingen av Ara är beklaglig och vedervärdig. Gör som jag maila Internationella brottningsförbundets ordförande och säg vad du tycker.

Till TT säger Ara: Jag kunde inte acceptera att jag kände mig nästan smutsig när jag står där och en italienare skriker "I am olympic champion". Det var tack vare Stefan Lindeberg som jag brottades bronsmatchen.

fredag, augusti 15, 2008

OS-seglingarna får inte så mycket uppmärksamhet i SVT

Det är tråkigt som seglare att SVT är inte speciellt bra på att följa OS-seglingarna. Inte den bästa tv-sporten, men det går ju att rapportera ändå. Däremot går det rätt bra för Sverige. Daniel Birgmark från GKSS ligger trea i Finnjolleklassen efter åtta race. Rasmus Mygren ligger fema i laserklassen. Det kan bli riktigt bra. Du kan följa tävlingarna här.

Nu håller vi tummarna för våra svenskar i semi-dubbeln i tennis.

torsdag, augusti 14, 2008

Ara gjorde rätt

Inatt lyckades jag vara vaken från att OS-sändningarna började till dess att herrarnas gymnastik började – då somnade jag om någon timme innan jag skulle till jobbet. Jag sover i vardagsrummet, sambon i sovrummet och vår hund pendlar mellan oss under natten. Det funkar utmärkt.

Jag var på väg att väcka hela huset när Ara Abrahamian blev bortdömd och förlorade sin finalplats i brottningens 84-kilos klass. Jag led på samma sätt med honom när han ”bara” fick OS-silver för fyra år sedan. Jag tyckte att han gjorde rätt och visade vad han tycke om hur domaren behandlade honom, inte minst eftersom protesten aldrig behandlades som lämnades in efter matchen. Jag tycker att man ska vara en god förlorare och medspelare.

Men när man har tränat under fyra år med ett mål för ögonen och en domare avgör en match istället för att idrottarna gör det – då har man all rätt att visa vad man tycker. Att Ara sedan lämnade prispallen innan ceremonin var klar, var kanske inte det bästa. Men budskapet gick hem – Ara var inte där för att brottas lite, han var där för att vinna. Sådan inställning gillar och beundrar jag.

tisdag, augusti 12, 2008

Utvecklingen i Georgien

De senaste dagarna har vi via media kunnat följa utvecklingen i Georgien. Sedan Rosornas revolution slog landet in på en ny väg. Både presidenten och folket vill vara en del av det demokratiska och fria Europa, inte en del av det forna Sovjet. Vilket är den raka motsatsen mot vad Ryssland vill.

Georgien har mer eller mindre varit en del av Ryssland sedan början av 1800-talet då landet blev en provins i det ryska Tsardömet. Landet blev självständigt först 1917 för att sju år senare återigen bli en del av den kommunistiska Sovjet, när den röda armén rullade in i landet.

Den nuvarande ryska premiärministern och före detta presidenten Putin har utvecklat sitt land till att återigen bli en aggressiv krigsmakt. Inte minst är landets utrikespolitik i Kaukasus djupt oroande.

Landet tvekar inte att använda vapenmakt för att undantrycka suveräna stater som han anser tillhör honom. I skrivande stund pågår det krig mellan Ryssland och Georgien. Men kriget har pågått länge. Där vapnet har varit olja och gas i ett upptrappande kallt krig. Ryssland kontrollerar genom sina naturtillgångar mer eller mindre Europas gas försörjning och gör allt för att även på det området få fullstädning kontroll. Genom Georgien går gasledningar från grannlandet Azerbajdzjan med riktning mot väst. Ledningen BTC (Baku-Tiblisi-Ceyhan)som invigdes våren 2006 har som länge retat den styrande makten i Kreml.

Putins korggosse presidenten Medvedev har sagt i ett uttalande att han har en konstitutionell rätt att ingripa för att skydda ryska medborgare. Varje stat har till uppgift att skydda alla individer i den stat de befinner sig i. Ryssland har ingen rätt över huvudtaget att göra som de nu gör i Georgien. Krig på vår kontinent har startats precis på samma sätt tidigare i historien. Därför måste omvärlden nu stoppa och fördöma Rysslands fortsatta planer.

Det är nu viktigt att EU ger ett tydligt stöd till före detta Sovjetstater som utvecklas mot demokrati och frihet. Georgien är en del av den utvecklingen och den måste stöttas. Jag har inte själv varit i landet, med i så väl grannlandet Turkiet som i Ukraina är längtan efter EU stor.

Inte oväntad bluff

Den söta Lin Miaoke hade hela världens blickar på sig när hon sjöng under OS invigningen. Nu har det avslöjats att hon egentligen inte sjöng - utan bara mimade, till sjuåriga Yang Peiyi som inte fick synas eftersom hon inte var tillräckligt söt. Inte oväntat - en diktatur gör vad som helst för att visa upp en vacker fasad.

söndag, augusti 10, 2008

Krig...

Ryssland har gått in i Georgien med omfattade väpnade styrkor. Den folkrättsliga definitionen av krig är 1000 döda i strid. Det är en siffra som har nåtts och passerat. Långt har historien gått sedan officiella deklarationer av krig delades ut för att starta ett krig. Idag definieras dem efter siffror som representerar döda soldater och civila.

Efter en dag har det som började som en kris i en utbrytarprovins blivit ett klar definierat krig mellan ryssland och Georgien. Rysslands hyckleri i frågan om utbrytarprovinser är total. De hävdar att Sydotsetsien bör får vara självständiga, men samtidigt för det en hård politik för att behålla Tjetjenien och Nordostesien i Ryssland. Georgien är på väg uppåt och framåt med den reformvänliga politik som på senare år förts av Michail Shakasvilli efter Rosenrevolutionen.

Medlemmar från Liberala studenters Georgien grupp Karin Brissman från LS Malmö och 1:e vice ordförande Daniel Andersson var i maj nere som officiella valobservatörer i en internationell mission under SILC:s flagg. Gruppen kunde observera parlamentsvalen i de flesta av Georgiens regioner och även om det förelåg vissa diskrepanser så var valen och resultaten giltiga; det förelåg fria och rättvisa demokratiska val. Dessa val indikerade starkt på en vilja att fortsätta den inslagna reformpolitiken som främst företräds av President Shakasvilli.

Liberala studenter ser nu med förfäran på hur ett krig bryter ut mot en ung och växande demokrati, en demokrati som kanske fortfarande kryper fram men som behöver tid, fred och stöd för att lära sig gå och förhoppningsvis börja springa. Det vi vill se är ett stöd för Georgien, ett slut på stridigheterna och inget annat än en full reträtt från Rysslands sida.

Tragiskt nog är detta ytterligare ett tecken på den maktpolitik som ryssland på senare år börjat för gentemot omvärlden. Energipolitiken som slår hårt mot dem som är beroende av den ryska energin är bara ett av många medel de använder sig av och nu fullskaliga invasioner mot ett fredligt land de tidigare åderlåtit med tullar och importbojkotter. Kanske är även detta ett tecken på att Europa inte bör bli allt för beroende av rysk energi och gas, med andra ord ingen gas ledning på östersjöns botten, inte utan fred, begränsning av trupplaceringar på den europeiska kontinenten, inte utan en annan mentalitet i Moskva

Emma Johansson! Grymt!

I OS debuten tog idag Emma Johansson silver i damernas linjelopp i cykel. Själv befinner jag mig på Liberala ungdomsförbundets kongress och när det näst sista förhandlingspasset idag inleddes stannade jag kvar på mitt rum för att följa sändningen. Igår kunde jag inte med eftersom jag var kongressordförande.

Resterande kongressdeltagare förutom en annan hjälte var inte så intresserade… Skönt med medalj redan andra dagen, nu kan jag fortsätta att ställa om dygnet för att passa OS.

torsdag, augusti 07, 2008

USA visar vägen

Jag är inget fan av George Bush, men idag visade han vägen när han kritiserade Kina för deras bristande mänskliga rättigheter när han höll tal i Thailand, innan imorgon deltar i invigningsceremonin av OS. Även USA:s trupp passar på under invigningen och säger sitt genom att låta den ny blivna amerikanen Lopez Lomon (som ska tävla i 1500 meter löpning) från Sudan, bära fanan. Han är också medlem i det kineskritiska nätverket Team Darfur.

OS kommer att avgöras i det land som avrättar fler människor varje år än resten av världen tillsammans. Kina är ett land där tortyr rutinmässigt används och där rättegångar sällan möter krav på oberoende och rättssäkerhet. Tro fan att det måste kommenteras på plats.

Imorgon presenteras även vilken svensk som ska bära fanan, jag håller tummarna för den regerande mästaren Holm. Har för övrigt läst hans bok under sommaren som han har skrivit tillsammans med sin mentala coach. Mycket bra läsning, om man vill veta hur just han tänker som elitidrottare.

Påfyllning?

På vägen till jobbet imorse möttes jag av ovanstående fråga. Reklamen på Danska vägen gjordes för det kommande Kulturkalaset (fd Göteborgskalaset), troligtvis ställdes frågan om det vore dags för påfyllning av mer kultur. Tyvärr tänkte jag på något helt annat. Jag har nog nämnt det här innan och gör det igen. Detta älskade och hatade kalas var min första fylla. Kalaset kommer alltid att förknippas med subventionerad öl i platsglas. Även om kalaset har bytt namn är det fortfarande ett kommunalt jippo som borde arrangeras av stadens företagare och krögare, istället för kommunen och dess invånares pengar.

tisdag, augusti 05, 2008

ÖIS i serieledning!

Snart kan man ju börja hoppas igen (!), att ÖIS ska slåss om framtida segrar i allsvenskan. Igår efter vinst borta mot Limhamn/Bunkeflo och mål av Allbäck för första gången sedan 2000 i ÖIS-tröjan (för övrigt sista gången jag tvättade min egna Allbäck tröja) – så är det nästan som man kan börja prata om Messias. Men, det är många matcher kvar och som ÖIS:are är man rätt övad på att plåga sig själv. Fortsätt spela och vinn, så ska ni alla se att ÖIS, lirarnas lag, är tillbaks. Vi får tacka Mellqvist för hans räddning i slutminuterna!

måndag, augusti 04, 2008

Normalt väder igen...

Det var kul så länge det varade. Regnet är tillbaks i Göteborg. Fast det var inte så oväntat.

Sverige behövs i Lhasa nu

I dag har Sverige en ambassad i Peking och fyra konsulat placerade i Hong Kong, Kanton, Macao och Shanghai. Ambassadören Mikael Lindström kan ha en god översikt över vad som händer i Peking. På samma sätt ges Sverige insikt i händelserna i Kinas ekonomiska liv i de välmående städer som har våra konsulat. I Tibet är läget annorlunda, det finns ingen representation i Lhasa. Därför bör Sverige etablera ett konsulat Lhasa, det skriver jag idag tillsammans med Daniel Andersson på GT debatt.

söndag, augusti 03, 2008

Vilken helg!

Min lördag började inte riktigt som jag vill att den skulle göra. Jag och min bror började dagen tidigt för att genomföra en svensexa tillsammans med vänner till min brors bästa kompis som i nästa vecka ska gifta sig. Jag var chaufför, fotograf och kock i en spännande kombination. Det första jag lyckades göra på morgonen var dock att få vattenplaning på min bil, vilket slutade i efter några sekunder av dramatik att jag körda rakt in i vägräcke och kvaddade vänstra fronten på min bil. Jag hade väldigt tur och är glad över att jag inte hade några andra bilar i närheten. Efter ett något spräckt tidschema fick jag en ny bil och kunde börja köra öldrickande vänner. Dagen avslutades med aktiviteter på vårt sommarställe på Orust, där det bland annat spelades fotboll, åktes vattenskidor, grillades samt bastades. Fotbollen känns fortfarande i kroppen.

Jag var förvånansvärt pigg när jag vaknade upp idag för att ge mig av till Marstrand för att lyssna på Jan Björklunds första framträdande som sommartalare på ”Såsen”. Jannes premiär gick utmärkt och kunde inget annat än att bli stolt när han presenterade storsatsningar inom den högre utbildningen. Mer grädde på moset var också det utspel som gjordes i söndagens GP, där Fp vill storsatsa på Göteborg. Ett utspel som även Göran Johansson gillade i dagens GP.

fredag, augusti 01, 2008

Is he ready to lead?

McCains kampanj försöker sätta en ny bild av Barack Obama:onsdag, juli 30, 2008

Stor blodbrist i Göteborg

Idag rapporterar SR Göteborg om att det råder stor blodbrist i Göteborg med anledning av alla semestrar som pågår. Jag har inte semester och vill gärna lämna blod - men får fortfarande inte. Det tycker jag är j***** dumt. Skrivit mer om det här (2008) och här (2004).

tisdag, juli 29, 2008

Kina ska ha kritik

Idag presenterade Amnesty en rapport om brutna löften som Kina inte har gjort något åt, trots att landet lovade att genomföra reformer när de fick spelen. Det går aldrig att lite på diktaturer, speciellt inte den största i världen. I rapporten drar Amnesty slutsatsen att människorättssituationen inom de flesta områden försämrats under förberedelserna. Spelen närmar sig med stormsteg och det är beklagligt att det inte har blivit någon förbättring. Läs rapporten här.

Besök gärna Amnestys OS hemsida eller Liberala ungdomsförbundets kampanj inför OS.

måndag, juli 28, 2008

Dags för gemensam äktenskapslag

Sverige finns det hundratusentals homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT), flera av dessa individer lever med sin sexualitet i ensamhet och i förnekelse. I rädsla för hur andra ska hantera vetskapen och ha åsikt om det. Det kan vara familjen, arbetskollegor, klasskompisar eller vårdare i hemtjänsten, det skriver jag om idag på VT debatt.

lördag, juli 26, 2008

Satsa på utbildningskvalitet

Den kvantitativa expansion som skett inom den akademiska sfären senaste decennierna har lett till att den högre utbildningen blivit gymnasifierad. Istället bör fokus skiftas till att säkerställa och förbättra utbildningskvaliteten på färre akademiska sfärer i landet. Det skriver jag idag om på VK debatt. Läs min debattartikel här.

fredag, juli 25, 2008

Göran fixar (som han själv vill)

Måste få tycka av mig lite. Igår tog Göran Johansson första spadtaget för en ny bandybana på Heden. Den ska byggas utomhus och vara till för allmänheten när inte väl GAIS bandy är där och tränar/tävlar på vinterhalvåret. Det låter helt okej. Spelet bakom arenan är något helt annat. Göran drömmer om en bandyfinal i Göteborg på Heden, ett nytt arrangemang som ska sätta staden på kartan. Inte heller det är fel, men vägen dit är så ickedemokratisk att jag vill kräkas. Skulle Göran slänga upp 100-tals miljoner själv för bygget hade jag inte haft något emot det, tvärtom, men nu är det mina och alla andra göteborgares pengar. Då ska det skötas på ett annat sätt. I gårdagens GP fick Göran den gratis cred han vill ha när han tog det första spadtaget till den nya arenan. Jag hoppas att finalen fortsätter spelas på anrika Studenternas i Uppsala.

Idag var det dags igen. Den nya arenan som byggs upp på Gamla Ullevis plats är snart färdig. Även det beslutet att riva och bygga nytt kom från samma herre. Inte så konstigt att det även blev ett kommunalt företag som tog hand om bygget och att det sedan dess har kostat oss göteborgare dubbelt så många miljoner som det var tänkt. Jag har inget emot att det byggs nya arenor. Personligen anser jag att elitidrott ska bara sina egna intäkter och hade hellre sätt en lösning som gjorts i Borås, än den som snart är klar i Göteborg. Det var rabalder när väl beslutet kom om den nya arenan och samma tvivelaktiga demokratiska gång även då. Nu är det bråk igen. Därför att Göran vill bestämma vad hans arena ska heta, det tycker inte majoriteten i kommunstyrelsen som vill att Namnberedningen ska få bestämma. I dagens GP säger Göran; Låt dem ta hand om det så tar vi andra hand om resten. Rätt enkelt att lista ut vem som har sagt det. Göran är sur för att inte han och hans kompisar får fatta beslutet själv.

Nu har jag fått tycka av mig.

Pride är tillbaks!

Tyvär kan jag inte vara där i år eftersom jag har börjat jobba igen (det hindrar dock inte andra delar av familjen att åka...). Som jag har berättat här flertalet gånger innan så är det verkligen hur roligt som helst.

Men jag passar på att skriva om det hela och vad som behövs göra mer på HBT-området på GT debatt idag tillsammans med Stefan.

onsdag, juli 23, 2008

Föräldrar har inte rätt till semester från sina barn

Det är dags att bryta med den förhärskande socialdemokratiska attityden där föräldrarnas eget ansvar alltid hamnar i skymundan. Det är dags att uppvärdera föräldrarnas personliga ansvar för familjen och barnen, skriver Helene Odenjung tillsammans med Torkild Strandberg och Lennart Gabrielsson på GP debatt idag.

Kommer och tänka på den reklam som just nu går från en mobiloperatör som uppmanar barnen att hålla koll på sina föräldrar när de är borta från hemmet. Skämt o sido. Föräldrar måste alltid ta ansvar, bra att denna fråga kommer upp till debatt, den har saknats.

Svarade igår på en enkätfråga om jag vill förbjuda kamphundar. Mitt svar var nej, det är inte hundarna det är fel på – det är ägarna (dvs föräldrarna).

tisdag, juli 22, 2008

Högskolepersonal hotas allt mer

Hot mot forskare, lärare och övrig personal på högskolenivå blir allt vanligare visar en rundringning som SVD har gjort. Säkerhetsarbetet brister menar experter. Öppenheten på våra högskolor och universitet är något vi ska värna om. Samtidigt måste vi även ha förståelse för att våra lokaler för den högre utbildningen är som vilken arbetsplats som helst. På min arbetsplats och de jag har varit på tidigare har ingen utomstående kunnat klampa in hur som helst. Här finns det betydligt mer att göra i högskolevärlden.

Mörkertalet om hot och utpressning är säkert som på många andra områden stort, därför ska alltid personal och studenter se till att anmäla om de själva blir utsatta eller har kunskap om något som hänt. Sveriges lärosäten har jämfört med grundskolan oerhört lättare att kasta ut studenter som missköter sig, när så händer hoppas jag att man gör det.

måndag, juli 21, 2008

Vardag, semester och Mamma Mia-feber

Efter några snabba, allt för snabba, veckor med blandat väder är jag nu tillbaks på jobbet. Stadskansliet är tyst, väldigt stängt och lite lätt ensamt. Så lär det bli under denna och även nästa vecka. Däremot är det hur många turister som helst utanför mitt fönster på Gustav Adolfs-torg, som uppenbarligen går på guidade tur.

Min semester har bestått av segling, trevligt sällskap, vänner, familj tillsammans med mat och dryck på Orust. Västkusten är verkligen bästkusten. Finns inget bättre än att vakna upp och äta frukost med havet som utsikt. Känns lite småjobbigt att redan nu vara tillbaks i vardagen, men jag ska verkligen inte klaga.

Semestern avslutades mer eller mindre med Mamma Mia, som jag såg i förra veckan tillsammans med min gode vän Daniel. Både två, film och ABBA-tokiga ägnade inledningen av veckan till genomlyssning av filmens soundtrack. När vi väl kom till biografen hade vi gigantiska förväntningar på musikalen som nu blivit film. Men, våra förväntningar överträffades med ljusår. Filmen är en orgie av lycka och välmående. Värme och kärlek kombinares med extra av allt. Det finns inte en enda sekund över till reflektion för andra tankar. Streep är min nya gudinna och Brosnan är min nya husgud. Vinnaren tar verkligen allt och det gör Mamma Mia. Nästa biobesök kommer bli samma film, kan ju ha missat något.

Och jag som trodde att jag var gay innan...

onsdag, juli 16, 2008

Alliansregeringens 40-talister förstår oss inte

Allianspartiernas oförmåga att föra en politik som tilltalar de unga riskerar att en hel generation väljare tillfaller vänstern. Det skriver jag idag tillsammans med mina borgliga kollegor i övriga studentförbund på SVD debatt idag.

måndag, juli 14, 2008

Lysande på DN-debatt idag

Idag skriver tre fd fp-ledare tillsammans med flera riksdagsledamöter på DN-debatt om FRA. Både läsvärt, bra och välkommet. Jag blir stolt.

torsdag, juni 26, 2008

Liberala studenter: Lämna bloggarna i fred!

Idag skriver jag på SVT opinion om Marianne Mikkos förslag om registrera bloggar på nätet. Läs artikeln här.

Tänkvärt om FRA

Idag skriver Daniel Andersson, vice ordförande i Liberala studenter om FRA och turerna efter beslutet. Tänkvärd läsning. Läs artikeln här.

Oväntat? Nej!

SVD har granskat riksdagsledamöterna i opposition och undersökt om det har använt sig skatteavdraget för hushållsnäratjänster. Jag förstår verkligen om en riksdagsledamot använder sig utav avdraget, för det finns inte så mycket tid över till städning som ledamot.

Däremot blir det ett rejält magplask för en topp s-politiker som Ylva Johansson som kritiserat det hela i riksdagen och som före detta stadsråd. Som sossarnas sjukvårdspolitiska talesperson och ledare för den grupp som ska ta fram sossarnas nya välfärdspolitik blir det bara dumt, fast reformen kanske är något som sossarna numera gillar, helt okej med mig, men säg det då istället för att hyckla.

onsdag, juni 25, 2008

Populist Mona!

Idag meddelande Mona Sahlin att om hon vinner valet 2010 kommer hon att riva upp FRA-lagen. Jag ska villigt erkänna att jag inte gillade förslaget som röstades igenom i riskdagen, men jag måste ändå kommentera Monas utspel. Varför kommer detta nu? Varför sa hon inget när frågan har diskuterats tidigare? Varför satte hon inte stopp när hon hade makten i förra regeringen, när hennes polare (som drev igenom frågan i EU och numera skriver romaner) och sossarna vill genomdriva lagen. Har Mona vaknat upp sent, inte brytt sig tidigare eller är det bara så att hon är en populist som lägger förslag som passar för tillfället. Mer och mer visa Mona sitt rätta ansikte.

Under den period Mona Sahlin var arbetsmarknadsminister så växte arbetslösheten lavinartat i Sverige, när hon sen tog steget till näringsdepartementet blev det krångligare att vara småföretagare i Sverige. När hon sedan blev integrationsminister då växte arbetslösheten och segregationen bland invandrarna. Sedan blev Mona Sahlin energiminister, då ökade Sveriges import av kolkraft. Vilken orättvisa ska Mona tala om? Den politik som hon förde satte tusentals människor i utanförskap. Det är orättvisa.Alliansregeringen har lycktas göra mer under 1,5 år än vad Mona gjorde under sina tio år i regeringen. Sedan den nya regeringen tillträdde och gjorde det mer lönsamt att arbeta har 135 000 människor kommit i arbete, det är mer än ett helt Västerås, eller två städer av Umeås storlek.

Sandlåda på Utbildningsnämnden

Igår var jag på Utbildningsnämndens sista möte för terminen. Mötet innehöll flera godbitar och spännande förslag för framtidens gymnasieskola. Bland annat så remissvarade vi på betänkandet, Framtidsvägen, som är förslaget på den nya gymnasieskolan som ska sjösättas under 2010.

Jag som alla andra folkpartister har länge hävdat att gymnasieskolan måste reformeras och det är nu glädjande att så sker. På nämnden igår blev det rätt kaotiskt och jag ska inte sticka under stolen med att jag blev rätt irriterad på sossarna under mötet. Jag tycker att man ska komma förberedd till möten och om man inte instämmer med vad förvaltningen skriver så ska det läggas yrkanden och yttranden för att markera en annan åsikt (vilket vi i oppositionen självklart gjorde). Det är liksom avsnitt 1 i politikens grundkurs. Sossarna satt verkligen i sandlådan.

Jag har inget emot åsikter, inget emot debatter och politiska sparkar och slag, för det hör till – men det kan finnas en poäng i att faktiskt tycka något. De förändringar som nu genomförs av regeringen och Jan Björklund på skolområdet är ett regimskifte, inget snack om saken, men om nu sossarna har en annan åsikt så vill jag faktiskt höra den. För det går inte bara att vara emot och inte ha några egna förslag. Istället så sätter de förvaltningsledningen i dum sits som de absolut inte är förtjänta av, det är bara dåligt ledarskap. Därför hoppas jag på bättring till hösten, för det underlättar både trivseln på våra möten och för väljarna att faktiskt förstå vad de styrande politikerna vill.

För övrigt så var även Christian Larsson från vänstern tillbaks i nämnden (försvann när v lämnade majoriteten), vilket är roligt eftersom han är så trevlig – men en sak är klar, allt som inte kommer från deras håll är skräp. De gamla kommunisterna är tillbaks – i alla fall i sin retorik.

Farsen som igår utspelades fick idag än ny vändning när jag fick reda på att miljöpartiet hade lagt ett eget yttrande till protokollet att de inte delade förvaltningens ståndpunkter till vissa delar i svaret på betänkandet, med precis samma innebörd som vårt förslag. Frågan som måste ställas är: Varför Joakim Larsson (mp) röstade du inte med oss, så hade dina åsikter fått en majoritet?

tisdag, juni 24, 2008

Tänkvärt i DN

I dagens huvudledare i DN resonerar man om förslaget som igår presenterades från Lars Leijonborg om ta ut avgifter av utomeuropeiska studenter. Ledaren menar att förslaget väcker frågor, som det bara är att instämma i. Om Sverige har som målsättning att få den bästa högre utbildningen i världen, måste vi satsa. Jag tror att det inte kommer att räcka att bara ”satsa”, det kommer även att behövas gigantiska investeringar som kan finansiera satsningarna. Om vi får en bättre forskningsspets, kommer vi även att få en bättre bredd.

Att den högre utbildningen i Sverige ska vara avgiftsfri för svenska studenter (och även för studenter inom ESS-området) är rätt självklart och få ministrar skulle våga ändra på den linjen. Men frågan om finansieringen måste lyftas – inte för skattebetalarna, kårerna eller politikernas skull, utan som DN mycket riktigt skriver, för studenternas. Att pröva eller utreda frågan om extern finansiering skulle jag inte ha något emot, utan något jag välkomnar. Vi måste våga tänka lite nytt, något som gjorts i omvärlden rätt länge.