tisdag, november 01, 2011

En bra dialog om fritidshem kräver både fakta och snabba svar

På senare år har elevgrupperna på fritidshemmen blivit allt större. Enligt Skolverket finns det i dag 29,7 barn per avdelning i Göteborg, vilket motsvarar en ökning med 2,3 barn. Antalet barn per årsarbetare har också ökat.

För några månader sedan blev jag kontaktad av en orolig förälder som klagade på situationen i min stadsdel. Därför lade jag ett redovisningsuppdrag till stadsdelsnämnden för att lyfta och väcka debatt i frågan. Majoriteten valde att bordlägga förslaget och på nämndsammanträdet förra veckan valde man att avslå yrkandet.

I en protokollsanteckning skrev jag bla:
”Vi tycker att det är märkligt och uppseendeväckande att majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) stoppar oppositionen från att lägga ett redovisningsuppdrag till stadsdelsförvaltningen. Att vi förvägras ta del av statistisk och fakta om situationen inom stadsdelens fritidshem är anmärkningsvärt. Speciellt då uppdraget exempelvis skulle belysa antalet elever per avdelning och antalet elever per pedagog samt tillgängligheten inom stadsdelen.” I efterhand till protokollet dök det upp ett yrkande om avslag med motiveringen att vi kommer att få en dragning om hela utbildningsområdet i närtid. Det tycker jag är en för låg ambitionsnivå.

En bra dialog med medborgarna i stadsdelen förutsätter dels tillgången till kunskap och dels snabba svar. Att vi nu ska tvingas vänta ännu längre innan nämnden får ta del av hur situationen ser ut på stadsdelens fritidshem och diskutera den aktuella frågan är bara att beklaga, både för den lokala politiska debatten och för berörda föräldrar.

fredag, oktober 28, 2011

Nej till valfrihet inom hemtjänsten

På senaste sammanträdet med Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd avslog majoriteten Folkpartiet liberalernas, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om tillskriva kommunstyrelsen om att privata utförare inom hemtjänst ska tillåtas verka inom stadsdelen med samma villkor som de kommunala utförarna har. Allt fler kommuner väljer att öka äldres valfrihet och Alliansen vill att stadsdel ska vara en föregångare när det kommer till äldres rätt att få välja och bestämma själva, hela livet. Som ni förstår blev det ett avslag med förskräckelse och det efter ett rejält försvarstal från nämndens ordförande som vill behålla sin makt över de äldre. Tyvärr.

torsdag, oktober 06, 2011

"You upgraded my world and changed my life"

Det finns mycket att säga om Steve Jobs liv, arbete, gärning och bortgång. Min gode vän Mario Garcia skriver på sin blogg att: "To me he was technology’s Leonardo, Shakespeare, Cervantes." Jag kan bara hålla med. Han var ett geni och en visionär. Han uppgraderade min värld och förändrade mitt liv.

Jag kommer så väl ihåg när Mario för första gången visade mig den nya Iphonen som precis släppts i USA. Det skulle dröja innan den kom till Sverige och i min ägo - i dag har jag svårt att vara utan den. En värld utan Jobs kreativitet och kärlek för teknik hade varit betydligt dystrare och tråkigare.

Tack.


fredag, september 30, 2011

Alliansen i #gbgftw startar blogg

I dag är det preimär för Alliansen i Göteborgs förnyelsearbete som tar sikte mot valet hösten 2014. Först ut är ett flertal veryg på nätet för att skapa ökad dialog med göteborgarna. Det för att få in synpunkter, debattera och utveckla Alliansens politiken i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Det blir ett spännande arbete som precis har börjat. Själv är jag en del av redaktionsrådet som ska hålla igång maskineriet på bloggen som bli navet i det fortsatta arbetet. Enklast adressen dit är http://www.alliansengbg.se/.

Fler bloggar om förnyelsearbetet: Helene, GL,

onsdag, september 21, 2011

På besök hos Eductus

Igår var jag hos Eductus i Göteborg för att prata om liberalism och om folkpartiets politik inför deras SFI-studenter. Eductus jobbar bland annat med matchning, rekrytering, integration, omställning och bedriver utbildning. Det blev givande och intressanta samtal. Tyvärr räckte inte tiden till för alla frågor. Men jag var först ut av partierna – så jag hoppas att frågorna kan ställas vid kommande politikermöte eller dyker upp i andra forum.

Efter föredraget pratade jag med Petter Carolusson, Senada Ljutic och Diako Sheikh Aghaei om den nya etableringsreformen och om vad som kan förbättras. Etableringsreformen, som är den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år, har nu varit i kraft under sju månader och det är viktigt att följa upp reformen och att lyssna på dem som arbetar med frågorna dagligen.

Hela tanken med etableringsreformen är att det är jobb och kunskaper i svenska som är nycklarna in i det svenska samhället. Nyanlända ska, utifrån sina förutsättningar, få professionellt stöd under etableringstiden och kännedom om rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige

I går presenterades också regeringens budget för 2012 som innehåller viktiga förbättringar. Nu ökas de ekonomiska incitamenten till att arbeta, genom att man får bibehållen ersättning, om man förvärvsarbetar inom ramen för sin etableringsplan. Helt rätt väg att gå – det ska löna sig att arbeta.

För övrigt ett roligt initiativ från Eductus – andra borde följa efter.

Klippet som visas i presentationen kan ses här.

onsdag, augusti 24, 2011

Möte med stadsdelsnämnden

I går var det dags för SDN Örgryte-Härlanda första sammanträde efter sommaren. Mötet dominerades av den ekonomiska situationen för stadsdelen (alla stora sektorer går med underskott). Åtgärderna som nämnden fattade beslut om tidigare i våras har ännu inte givit resultat eller utförts. Nästa sammanträde kommer nya åtgärder att föreslås och det är ett måste för att få en ekonomi i balans.

På mötet röstade vi också om inriktningen för nästa års budget. Föga förvånande vann majoritetens inriktningsförslag. Vi ska ändå försöka driva på i de frågor som vi gick till val på. Där kan nämnas ökad frihet att välja för äldre inom hemtjänsten samt satsningar på förskola och skola. Vi vill exempelvis se att stadsdelen driver på för att vi ska få ansöka om att starta en spetsutbildning på någon av våra grundskolor. (Alliansens förslag kan läsas här)

Ett annat område är att stärka närdemokratin och förbättra dialogen med våra invånare. För delaktighet och inflytande i samhället är avgörande för en bra folkhälsa. På den öppna delen av mötet fick vi frågor av två miljöintresserade personer som undrade om biltrafiken på Danska vägen och om luftkvalitén i stadsdelen. Sådant behöver vi mer av.

måndag, augusti 22, 2011

Förlovning... #ftw

I år avslutade jag min sommarsemester med 13 dagar i ett soligt, varmt och svettigt Spanien tillsammans med vänner och sambo i den Söderbergska villan. Det blev mycket bad, böcker, sol, spel (gick inte så bra...) och god mat i trevlig sällskap. Sent på kvällen den 12 augusti passade jag och Roberth på att berätta för våra vänner att vi skulle förlova oss. I ringarna står det den 13:e - men eftersom vi suttit och väntat (och planerat...) på att få på våra vackra silverringar i veckor smygstartade vi vår förlovning några timmar innan. Det hela gjordes på en sandstrand i Playa flamenca med månen och medelhavet som inramning. Det hela kunde inte bli så mycket bättre och hur jag känner mig kan ni säkert räkna ut själva - lyckligare har jag aldrig varit.

fredag, juni 10, 2011

Verksamhet med guldkant

I veckan sammanträde SDN Örgryte-Härlanda på Morängatans äldreboende. Förvaltningen hade satt samman ett tema om äldre och det med stor framgång. Det blev givande samtal om hur vi kan utveckla omsorgen av våra äldre på olika områden. Bland annat gjorde jag ett besök på Solparadiset som är ett resultat av stimulanspengar som förvaltningen har sökt för att bygga ett solrum i samband med ombyggnaden av just Morängatans äldreboende. Känslan i rummet kändes som ett besök på vilken medelhavsö som helst och vistelser, i det för Göteborg unika rummet, ger positiva effekter. Exempelvis lindras psoriasis och reumatism. Solljuset aktiverar d-vitaminer som ökar immunförsvaret. Kul att vi har guldkant i vår nämnd.

På själva mötet var det en stor enighet och konsensus i flera frågor, bland annat när det kommer till de besparingar som förvaltningen behöver göra för att få en budget i balans. Nämnden valde att använda eget kapital och förskolan fredas mer eller mindre. Viktigt och bra. Innan nämnden började fick vi också besök av ett stort antal barn (härligt att se...) och föräldrar som lämnade över en hög av regnkläder som en protest mot de stora barngrupperna i förskolan. Vi kunde inget annat än att hålla med och berätta hur det hade sett ut om vi fick bestämma.

Men vi hade fler besök. Föräldrar kom även med viktig information om den framtida skolorganisationen i stadsdelen och eftersökte mer samverkan och dialog. Därför valde nämnden, på initiativ från FP, att återremittera ärendet till kommande möte för att belysa förändringarna i fler perspektiv. Ett gäng pigga och glada äldre kom också och berättade för oss hur viktig en enskild anställd kan vara i vardagen.

onsdag, juni 01, 2011

HBTQ-festivalen är igång!

Det tvärpolitiska HBTQ-nätverket i Göteborg och Västra Götalandsregionen bildades för fyra år sedan i samband med den första festivalen och har sedan dess träffats regelbundet för att diskutera hur situationen för HBT-personer kan stärkas. Den tvärpolitiska sammansättningen visar på den breda politiska enighet vi har i Göteborg om målet att stärka allas lika rättigheter. Samsynen är en styrka. Vi har genomfört en framtidsverkstad med olika intressenter och genom den processen har idéer och tankar fötts på hur vi kan utveckla Göteborg till en stad för alla. Under dessa år har HBT-kompetensen i stadens verksamheter stärkts betydligt. Men det återstår fortfarande mycket att göra, det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor i nätverket.

Tidigare i dag hissades också regnbågsflaggan på Gustaf Adolfs torg, där bland andra Helene Odenjung talade.

Om några timmar arrangerar vi i det tvärpolitiska nätverket ett mingel på stadshuset. Dels för att bjuda in göteborgare och andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor med förtroendevalda politiker och dels för att skicka en tydlig signal om staden har frågorna på sin agenda. Då är vi öppna för att ta emot nya och spännande idéer. Välkomna!

lördag, maj 14, 2011

Slutspurt med Jan Björklund

I dag när Folkpartiet arrangerade valspurt vid Stora Teatern lyste och värmde solen, valvindarna blåste och det var god stämning. Nära 150 personer hade samlats för att lyssna på Folkpartiets partiledare Jan Björklund och regionrådet Jonas Andersson som frågades ut av Helene Odenjung. Där gav Jan och Jonas svar kring hälso- och sjukvården, den regionala utvecklingen, infrastrukturen och kulturen. De berättade också om de insatser som behövs för att regionen ska kunna möta framtiden och en allt mer globaliserad värld. Nedan kan du se hela valspurten som vi sände direkt på Bambuser.Nyhetsflödet om valspurten: GP, GP2, GP3, GP4, GT, GT2, GT3, SR, AB, AB2, DN, DN2, Svd, Jinge, Staffan, Sebastian,

torsdag, maj 12, 2011

Stort intresse för Alliansen

När Alliansens fyra partiledare kom på besök fylldes Kungsportsplatsen i Göteborg av glada partiarbetare, alliansvänner och intresserade göteborgare. Jämfört med Håkan Juholts besök i veckan var det "knökat". Fredrik, Jan, Maud och Göran var alla på glatt och trevligt humör - de fyra bidrog till att höja temperaturen och stämningen inför valet på söndag. De passade också på att leverera tydliga och klara besked om vikten att rösta och varför Alliansen kommer att göra skillnad i regionen under den kommande mandatperioden. På lördag har du chansen att lyssna på Jan Björklund när han kommer på turné till Göteborgsregionen med vårt regionråd Jonas Andersson. Hoppas att vi ses vid Stora teatern kl 12.00 på lördag.


Göran, Fredrik, Jan och Maud frågas ut av Helene Odenjung.

Dags för Alliansen att ta över i regionen

Nu är det fyra dagar kvar av omvalet till regionfullmäktige. På söndag kväll hoppas jag att regionen får ett starkare Folkpartiet liberalerna som ingår en ny stabil alliansmajoritet. På GP debatt skriver i dag de fyra gruppledarna för Alliansen i Västra Götalandsregionen om den nuvarande ledningen av regionen och det är en dyster bild.

”Under den korta tid som S, MP och V med stöd av sjukvårdspartiet haft ansvaret, har socialdemokraterna haft full upp med att tillgodose övriga koalitionspartiers krav vilket lett till att regionen knappt längre har styrfart.”

Om vi vill ha en kraftfull region som ska konkurrera med andra regioner runt om i världen om arbetskraft, kompetens och nya arbetstillfällen behövs en ledning som tar ansvar och tror på framtiden. De fyra, Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Monica Selin (KD) och Kristina Jonäng (C) menar att bristen på konsekvens och ansvar är oerhört påtaglig i det nuvarande styret.

”Bristen på konsekvens och ansvar är påtaglig. Slarv med dagordningar, beslutsunderlag och handlingar gör att det faktiskt från gång till annan är ganska oklart vad som egentligen bestäms.”

Ett exempel på hur vilsna och desperata socialdemokratin är för att få behålla makten i regionen visas med all tydlighet i deras valkampanj. Som mer eller mindre ägnas åt skräckpropaganda. På affischer och flygblad påstås det att sjukhus kommer att "säljas ut" och insinuerar att alliansen planerar att lägga hela kostnaden för exempelvis en höftledsoperation på den enskilde. De fyra gruppledarna menar att det är trams och jag är beredd att hålla med. Socialdemokraterna är ett parti som borde veta bättre. På söndag kan vi förändra framtiden i regionen och det görs bäst genom att lägga sin röst på något av Alliansens partier. Jag tycker att du ska lägga din röst på Folkpartiet liberalerna.

måndag, maj 09, 2011

Försvara din vårdcentral

"I valet använder Socialdemokraterna ett budskap som starkt ifrågasätter alla privata alternativ i hälso- och sjukvården. Det är beklagligt att Socialdemokraterna nu tycks gå Vänsterpartiet till mötes och ställer upp på Vänsterpartiets benhårda linje mot privata alternativ, vilket gör att 84 privat drivna vårdcentraler nu riskerar att stängas 2014." - Jonas Andersson (FP)

I dag kan alla invånare, över 16 år, välja bland 200 vårdcentraler runt om Västra Götalandsregionen. Sedan vårdvalet genomfördes, på initiativ från Folkpartiet, har det tillkommit 84 nya vårdcentraler. Friheten att välja ledde till ett ökat utbud, bättre tillgänglighet, service och bemötande.

Valfriheten har bidragit till att öka mångfalden i sjukvården, gett patienterna mer makt och skapat större frihet för personalen. Valet på söndag kan ändra på allt det där. Vänsterpartiet går till val på att stänga alla fristående vårdcentraler när deras avtal löper ut 2014. Sätt stopp för Vänsterpartiet och de rödgrönas planer. Rädda din vårdcentral och försvara din rätt att välja.

Fler bloggar: Daniel, Berit,

I nyhetsflödet: GP, GP2, GP3, GT, GT2, GT3,

fredag, maj 06, 2011

Trafikforskare sågar förslaget om enhetstaxa

Trafikforskaren Göran Tegnér säger i en intervju till SR Göteborg i dag att ”Det blir färre resor och lägre intäkter. Man tappade åtta procent resor och tolv procent intäkter" - vilket Tegnérs egna utredningar visar. Vidare säger han att ”Det är alltid svårt att konkurrera med vård, skola och omsorg. Att subventionera friska kollektivresenärer och rika heltidsarbetande med billiga taxor, och ta pengarna från vård, skola och omsorg, det tycker jag är lite märkligt.” Tegnér föreslår istället enklare zonindelning med 5 till 10 betalzoner i regionen.

Folkpartiet har fört förslaget som bygger på ett antal zoner, som inte kopplar till kommuner. Våra krav på ett framtida prissystem är att det ska vara enkelt för resenären, lätt att använda och att du som resenär i förväg ska veta vad det kostar att åka. Det blir både dyrt med en enhetstaxa och färre resor i kollektivtrafiken. Det kan sammanfattas med att du inte ska lägga din röst på MP, S och V i omvalet till regionen. Rösta med Folkpartiet och Alliansen. GP:s ledarsida skriver i dag om enhetstaxan och ledaren är helt klockren.

torsdag, maj 05, 2011

I dag har jag röstat…

och jag röstade liberalt. Det var inte direkt någon nyhet att jag skulle lägga min röst på just folkpartiet liberalerna. Folkpartiet har den bästa politiken för att förbättra och stärka hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Mer än 90 procent av regionens budget, på över 40 miljarder, går till detta viktiga välfärdsområde.

I en liberal hälso- och sjukvård är det patienten som styr – inte strukturen. Vi vill ändra perspektiv och göra sjukvården mer serviceinriktad. Patienten ska möta en vilja att ge god service. Andra viktiga steg är bättre möjligheter till hembesök, tillgång till journaler och bokningar via internet.

Folkpartiet är också det parti som allra tydligast har lyft fram kravet på att stärka ungas hälsa. Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Folkpartiet vill öka resurserna för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar och se till insatserna sätts in i miljöer där unga befinner sig. Liberala ungdomsförbundet driver också denna fråga under banderollen Älska dig själv.

Folkpartiet är också en garant för valfrihet inom vården. Resultatet av vårdvalet gav ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill fortsätta det arbetet och införa fler vårdvalsmodeller, till exempel inom mödrahälsovård och sjukgymnastik. Det är du och jag som ska bestämma hur vi ska ha vår vård – inte klåfingriga socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister som tror sig veta bättre.

Folkpartiet har också, tillskillnad från andra partier, en vision om framtiden. Utan kreativa människors idéer sker ingen utveckling. Det måste till en attitydförändring bland människor, företag och organisationer för att stimulera kreativitet, initiativ och entreprenörskap. För utan tillväxt kan vi inte finansiera välfärden och utan tillväxt kan inte region utvecklas och möta en allt mer globaliserad värld. Vi måste bejaka framtiden och dess utmaningar – det har alltid varit liberalers bästa gren.

Inte övertygad? Gör ett besök på vår valsida eller se delar av regionrådet Jonas Anderssons valupptakts tal från valborg.Det är en underbar känsla att få rösta. Allt för många individer, runt om i världen, förvägras den möjligheten. Länge leve demokratin och friheten. Lycka till med ditt val!

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GT1, GT2, AB, Claes, SR, AB2, Staffan,

onsdag, maj 04, 2011

Fira Europa i Göteborg!

Söndagen den 8 maj kl 13-15 bjuder liberala gruppen ALDE på Europadagsfirande för hela familjen i Göteborg. Kom och mingla med bland andra Marit Paulsen, Olle Schmidt och Helene Odenjung. Det bjuds på plockmat, ett glas att dricka och ballonger till alla barn. Missa inte att fira Europa på söndag.

Var: Restaurang ETT, Kungsportsavenyen 1, Göteborg

När: Söndag 8 maj, kl 13-15

Hur: Föranmälan krävs för att vara säker på att få plats! Anmäl dig och hela familjen till susanne.lindahl@folkpartiet.se. Ingen kostnad.

Vi kommer också att sända hela arrangemanget via vår bambuserkanal. Missa inte.

tisdag, april 26, 2011

Familjehemsplaceringar och förskola i fokus på nämndsammanträde

I kväll har SDN Örgryte-Härlanda haft ett sammanträde som höll på i över fyra timmar. Jag ska inte klaga för jag bidrog delvis till att förlänga mötet och tänkte redogöra för några ärenden.

Nyligen riktade Stadsrevisionen stark kritik mot SDN Örgryte för att man inte följt lagstiftningen gällande familjehemsplaceringar och att nämnden haft bristande rutiner på flera områden i hanterandet av utsatta barn. Därför antog nämnden nya riktlinjer för det fortsatta arbetet. Det är bra. Vi ville gå längre och ge alla placerade barn rätt till en egen socialsekreterare, en så kallad barnsekreterare. Det sade majoriteten nej till, vi vill också att nämnden kontinuerligt följer upp lagens krav och att barnens skolgång säkerställs. Där blev det också nej.

Det är beklagligt för vi ville höja ambitionerna och verkligen säkerställa att det som har hänt - inte ska hända igen. Majoriteten upplever att de nu känner sig trygga med det nya regelverket, speciellt ledamöterna i utskottet, då undrar jag hur de kände sig innan. Frågorna hanteras på delegation av utskottet - men ansvaret för vad som beslutas ligger på hela nämnden. Det var nästan lite skrattretande att protokollen från utskottet saknades på nämnden...

På nämnden fick vi också en rapport om att stadsdelen kommer att sakna
72 förskoleplatser till hösten, det kan jämföras med fyra avdelningar eller en hel förskola. Redan nu är situationen allvarlig och vi ser att redan stora barngrupper blir större. Förvaltningen ser nu över alla möjliga förslag. Bland annat är det tydligen brist på "förskolemoduler" eftersom behovet är stort över hela staden. På vårt initiativ kommer nu nämnden få löpande skriftlig informationen om den aktuella situationen inom förskolan. Till detta kommer också förvaltningen koppla olika åtgärder för aktuella problem. Det var nämnden enig om, det sista på förslag från Vänsterpartiet, vilket välkomnas. Att det redan nu saknas över 70 platser kräver att vi lyfter på alla stenar och öppnar upp för fler initiativ och alternativ till förskolan som exempelvis pedagogisk omsorg. Det är tyvärr majoriteten inte speciellt välvilligt inställd till. Ett faktum som var tydligt på nämndens möte när vi hanterade en ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg. Ärendet återremitterades till förvaltningen för att få bättre underlag. Jag var beredd att hantera ärendet direkt. Jag är övertygad om att det behövs till fler förändringar, som exempelvis bättre fördelning av resurser och befolkningsprognoser.

Det här blev en väldigt kort sammanfattning av ett väldigt långt sammanträde.

fredag, april 15, 2011

Klaus tar ännu en penna

Undrar du också var dina pennor tar vägen? Se när penntjuven Tjeckiens president Václav Klaus slår till igen och tar ännu en penna!

torsdag, april 14, 2011

Stoppa twitter? Öööh, nej!

Socialdemokraternas nya gruppledare Carina Moberg vill förbjuda twittrande från utskottens möten i riksdagen, skriver SvD. Detta efter att moderaterna Christoffer Järkeborn och Hanif Bali twittrat om Socialdemokraterna höll överläggningar (eller diskuterade gemensamma texter) med Sverigedemokraterna. Samtidigt meddelade Håkan Juholt på plats i Göteborg att partiet aldrig ska samarbeta med SD. Att förbjuda ledamöter att kommunicera är bara dumt och absurt. Självklart ska väljarna kunna få ta del av vad som händer i landets lagstiftande församling. Samtidigt borde riksdagens utskott öppna upp sig. Jag vill se mer av öppenhet och transparens. Hellre öppet än stängt - i alla rum!

I bloggosfären: Lotta, Edvin, Henrik, Fredric,

I nyhetsflödet: AB, GP, SR,

Länge leve valfriheten

Från hösten 2009 har göteborgare och andra invånare i Västra Götalandsregionen kunnat välja och välja bort sin vårdcentral. Mitt val landade på vårdcentralen i Olskroken, som jag redan tillhörde. Det valet är jag nöjd med. Men möjligheten att välja bort den i framtiden är en rättighet som jag värnar om. Sedan VG Primärvård infördes i regionen har det etablerats ett sextiotal nya vårdcentraler. Det kan bara sammanfattas som en stor framgång eller succé. Reformen har lett till ökad tillgänglighet, bättre service och bemötande av oss vårdtagare. Nu är det dags att ta nästa steg och utöka och stärka våra rättigheter på andra områden. Folkpartiet vill mer.

Folkpartiet är en garant för den utvecklingen. Den nuvarande majoriteten med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det inte. De vill att sjukvårdsvalet i regionen ska handla om rättvisa. Men var kan vara mer rättvist än att vi själva får göra våra val. Det får vi också göra söndagen den 15 maj. Rösta med Folkpartiet för en rättvis sjukvård - som är på riktigt!

Fler som bloggar om valfrihet: Jonas, Berit, Daniel, GL,

tisdag, april 12, 2011

Jag vill ha en tillgänglig sjukvård

Västra Götalandsregionen arbetar med en rad frågor – men den absolut största och viktigaste är sjukvården. Tillgängligheten till den sjukvård som bedrivs behöver förbättras. Vårdgarantier och vårdval har hjälpt till, men det behövs mer för att skapa ett bättre förtroende för vården. Folkpartiet vill skärpa garantierna för att undvika onödig väntan på vård. Tillgängligheten ska finnas där oavsett om det är ett planerat besök eller om det är akut. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.

Igår presenterade även Alliansens gruppledare i regionen ett program med 25 punkter för en bättre akutsjukvård. GT:s Karl-Henrik Sax skriver om förslaget.

torsdag, mars 31, 2011

Västsvenskar utomlands nu kan ni börja rösta!

Den 15 maj är det omval/nyval till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Men redan i dag inleds valet då brevröstningen från utlandet startar. Så alla ni Västsvenskar utomlands ta nu ert ansvar och skicka in eran röst. Er röst måste ha kommit fram senast den 16 maj till er lokala valmyndighet. På Folkpartiet Göteborgs hemsida kan du läsa mer om vad vi vill göra i regionen.

onsdag, mars 30, 2011

Förskolepolitiken i Göteborg har havererat!

I dag presenterade Skolverket ny statistik över situationen på landets förskolor och för Göteborgs del är situationen väldigt oroande. Statistiken bekräftar också den verklighet som vi även ser i SDN Örgryte-Härlanda där både barngrupperna och köerna ökar. Enligt skollagen är vi som kommun skyldiga att ordna förskoleverksamhet inom fyra månader och sedan 1 juli förra året omfattas även 3-åringar av den allmänna förskolan. Ansvaret ligger hos stadsdelsnämnderna.

Antalet barn i svenska förskolor fortsätter att öka, vilket är positivt, så även i Göteborg. Men här brister prognoserna och utbyggnadstakten av nya förskolor och avdelningar går för sakta. Det leder ofta till snabba akutlösningar som inte är bra för någon. Köerna till en plats fortsätter att öka och barngrupperna blir allt större, även stora barngrupper fortsätter att bli än större. Skolverkets statistik visar att 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn. Även antalet barn per pedagog är högt i Göteborg i jämförelse med storstäderna Malmö och Stockholm. Den här utvecklingen bidrar inte till att förbättra kvalitén inom förskolan. Majoritetens politik har misslyckats.

Helene Odenjung skriver om den nya statistiken på sin blogg och fler inlägg om situationen i förskolan finns på FP:s SDN-blogg.

lördag, mars 19, 2011

Bästa från #librix

Första dagen av årets upplaga av Liberalt riksmöte börjar närma sig sitt slut. Om någon timme är det dags för middag, underhållning och en del dans. Under dagen har det twittrats en hel del under taggen #librix och här är min lista över de tio bästa.

@MathiasSundin Gasen i botten med Juholt, säger Björklund. Problemet är att växelspaken står i backläge.

@Amanda_Lovkvist "PG Gyllenhammar finns på riktigt! Han som jämt var på teve när man var liten!" Anonym

@adamcwejman Björklund föreslår en ny diplomati, "eliternas tid är förbi", förordar kontakt med andra än regimer. Lysande

@Basse_H Det står alltså "liberalerna" och endast "liberalerna" på duken bakom Björklund. Bra!

@maddesundqvist Att ta av stövlarna efter en hel dag i Mötesbyrån är en av de största njutningarna, sen ladda om för kvällens party!

@Gustafsson_GBG Anders Johnsson talar med en glödande inlevelse om vad invandring betytt för Sverige

@JesperSv P G Gyllenhammar sågar västvärldens hyckleri gentemot arabvärldens diktaturer

@liberaldaniel Jag skulle önska att fler kvinnor betalade värnskatt, så att de kan glädjas när den avskaffas - klockrent av SACO-ordf!

@JohanIngero Gillar att Björklund så tydligt kliver bort från realpolitiken.

@MathiasSundin 40 000 miljarder folkpartister på plats för Den Store Ledarens tal

onsdag, mars 09, 2011

En framgång för herridrotten

Fotbollspelaren Anton Hysén berättar i senaste upplagan av tidningen Offside att han är gay och beskedet har hyllats av såväl sportjournalister, gayvärld som politiker. Jag ställer mig gärna i hyllningskören, för jag vet att det inte är det allra enklaste att göra. För mig var processen lång och svår innan jag vågade ta steget och göra samma sak. Även om det aldrig har funnits förutsättningar för mig att bli elitidrottare, så är jag övertygad om att min karriär hade blivit betydligt längre om samtalsklimatet i omklädningsrummet hade varit annorlunda och det funnits förebilder att se upp till. För att kunna prestera på fotbollsplanen, på arbetet eller i skolbänken krävs att man kan vara ärlig mot sig själv och sin omgivning. Att en ung fotbollsspelare väljer att komma ut, är en framgång för herridrotten och speciellt för elitfotbollen. Det var på tiden. Lycka till Anton!

I nyhetsflödet: QX, GP, GT1,GT2,AB1, AB2,

torsdag, mars 03, 2011

Seger för de gömda barnen i Sverige!

Regeringens besked att ge gömda barn rätt till skolgång och vård till papperslösa är ett oerhört glädjande. Utbildningsminister Jan Björklund skrev i sitt senaste nyhetsbrev igår att: "Det får aldrig vara barnen som kommer i kläm. Barn ska kunna gå till skolan utan att vara rädda för att det leder till att de utvisas. Gömda barn har rätt till skolgång." Självklart ska det vara så att alla barn i världen ska ha rätten till skolgång, även papperslösa barn. Flera barn har länge varit både gömda och glömda, att det nu blir ändring kan sammanfattas med ett stort äntligen.

I nyhetsflödet: DN, GP,

torsdag, februari 17, 2011

Debatt om Parkskolans framtid

På Örgryte-Härlandas sammanträde (8/2) var det på nytt många som besökte nämndens möte. Denna gång var det föräldrar som uttryckte sin oro för Parkskolans framtid. Skolan är byggd 1998, byggt på ett tillfälligt bygglov och är en åldersintegrerad F-2 skola med äventyrspedagogik. Förskolan och skolan är oerhört populär, så det är förståligt att föräldrarna är oroliga. Bakgrunden är att barn- och elevantalet ökar, tillgången till matsal kommer att försvinna samt nya lokaler behövs. Parkskolan var inget ärende på nämnden – men det var bra att närvarande fick svar på sina frågor. Men det gäller att vi får en bra framtida lösning i nära dialog med berörda parter. Det är alltid välkommet att folk gästar våra sammanträde, nu behövs det bara bättre skyltning, information och en annan lokal för våra möten. Närdemokratin lever.

I övrigt fick vi en första genomgång av situationen inom förskolan, vilket förvaltningen kommer att återkomma till. Precis som i andra SDN följer vi folkpartister förskolefrågan nära. Antalet barn per pedagog ligger över riksgenomsnittet och antalet barn ökar vilket sätter press på avdelningar som redan har det tufft. Vi omprövande även ett beslut gällande Ströms slott AB möjlighet att bedriva pedagogisk omsorg, det var endast nämndens ordförande som röstade emot förvaltningens förslag. Inte direkt oväntat.

söndag, februari 13, 2011

Oväntat omval i Västra Götalands regionen

I fredags eftermiddag var jag på kommunalrådet Kristina Tharings 50-års mottagning. Plötsligt ringer min telefon där jag får beskedet från en kollega i Stockholm att det kommer bli omval till regionfullmäktige. Att det skulle bli omval i en av kretsarna i Örebro var väntat, inte minst med tanke på Socialdemokraternas kritiserade ”valskola”. Att det däremot skulle bli omval även i hela VGR var oväntat, så beskedet kom lite som en chock mitt i minglandet inne i Palmhuset. Det är inte direkt vanligt att vi gör om val i Sverige och speciellt inte av den här digniteten. Plötsligt började övriga kollegor på plats att ta emot samtal och sms om nyheten, vilket såg rätt komiskt ut. Att valprövningsnämnden nu har utlyst omval är bra för demokratin och nu är det bara att börja planera valrörelse igen. Det är bara att göra om och göra rätt. Valet som troligtvis kommer äga rum till våren känns riktigt spännande och utgången känns oviss. Sedan en tid tillbaka har det knakat i den rödgröna röran som har stöd av populisterna i Sjukvårdspartiet. Härligt!

Folkpartiets gruppledare i regionen Jonas Andersson kommenterar omvalet på sin blogg och i Västnytt.

GP1, GP2,

torsdag, januari 27, 2011

Barngrupperna blir allt större

I dag skriver jag på GT debatt tillsammans med mina partikollegor Piotr Kiszkiel och Eva Fredriksson om situationen på våra förskolor i Härlanda där barngrupperna blir allt större.

onsdag, januari 26, 2011

Förskolan behöver ett lyft!I dag uppmärksammar Västnytt situationen på en av förskolorna i Härlanda. Där har antalet barn i barngrupperna ökat kraftigt vilket, självklart, har påverkat verksamheten negativt. Personal, föräldrar och barn mår dåligt. Det säger sig självt att tre personal på 24-25 barn är fullständigt orimligt. Precis som jag har skrivit tidigare behöver antalet barn i barngrupperna bli färre och ett maxtak behöver införas i Göteborgs stad som följer Skolverkets rekommendationer. Vidare behöver varje område ett ”barntal” så att kommunen på ett tidigt stadium kan planera sin verksamhet. Samtidigt lider verksamheterna av den resursfördelningsmodell som i dag finns inom staden, vilket vi från Alliansen länge har krävt en förändring av. Vi vill istället införa ett pengssytem som innebär att resurserna öronmärks och som går direkt till varje barn och till den förskola som föräldrarna har valt. Till det ska kopplas rejält ökade resurser, det är bara att jämföra med vad Stockholm budgeterar för sin förskola och barnomsorg.

Att barngrupperna har blivit allt större både i Örgryte-Härlanda men även runt om i staden kommer inte som en nyhet. Förskolan har varit kraftigt eftersatt under decennier och när majoriteten ville trolla bort förskolekön fick det ske på bekostnad av större barngrupper. Enligt den senaste statistiken från stadskansliet fortsätter Göteborgs stad att bryta mot gällande lagstiftningen om rätt till förskoleplats inom fyra månader, vilket kommunen har gjort sedan 1995. Vilket Skolinspektionen nu ska granska. Förskolan är ett sorgebarn och det är oerhört tråkigt att personal, barn och föräldrar behöver drabbas. Ansvariga kommunalråd har kommit och gått, men så mycket förändring har det inte blivit. Nu gäller det att vi fortsätter att följa utvecklingen och driver på frågan i nämnden.

onsdag, januari 19, 2011

Diskussion om större barngrupper

I går var det nytt sammanträde med SDN Örgryte-Härlanda. Det var en kort dragning om boksluten för de två gamla nämnderna och där är det värt att nämna att Örgryte gör en vinst på nära 10 miljoner kronor. I övrigt presenterade förvaltningen den nya organisationen och det ser ut som att det kommer att bli riktigt bra. I övrigt diskuterades två skrivelser som inkommit till nämnden, en om situationen för äldre på Dicksons hus och en gällande allt större barngrupper på våra förskolor. Tre brukarråd var på plats och ställde frågor direkt till nämnden. Det är alltid välkommet och bra när vi kan informeras om hur det fungerar i verksamheterna och får ta del av brukarnas åsikter. Självklart är det ett stort problem att barngrupperna förtätas. Förutom att gamla lokaler bör ses över och nya lokaler byggas, så finns det ett strukturellt problem med förskolan i Göteborg. Majoritetens resursfördelningsmodell och prognoser ställer till med problem som får allvarliga konsekvenser för vår förskoleverksamhet, vilket drabbar barn, familjer och personal. Det blir allt tydligare att det behövs ett pengsystem, där resurserna öronmärks till varje barn. Situationen för äldre på Dicksons hus får vi återkomma till.

tisdag, januari 11, 2011

Göteborg är aldrig långt bort

Ett gigantiskt kommunalt energibolag hamnade under hösten i blåsväder i samband med att Uppdrag Gransknings avslöjade reportage om mutskandalerna i Göteborg. I går snackades det hej vilt om deras nya reklamkampanj, Vi ger kraft åt Göteborg, på nätet och inte minst på twitter. I reklamfilmen så hyllar nämligen Timo Räisänen Göteborg med en kärlekssång och visst är den vacker. Kampanjen från Valentin & Byhr är inget annat än klockren.GP,

fredag, januari 07, 2011

Göteborgshjulet gick med förlust

Sedan tidigare har jag skrivit en hel del om Göteborgshjulet och nu visar det sig att attraktionen gick med förlust under 2010. Det blev närmare 180 000 besökare under ett år och en förlust på några hundra tusen kronor rapporterar GPTV. De två kommunala bolagen Liseberg och Göteborgs & Co tar kostnaderna. I oktober hade 150 000 personer åkt hjulet, då trodde man att hjulet skulle gå med vinst. Sedan dess har endast 30 000 personer åkt upp och ner under vintern. Hjulet har lyst upp i vintermörkret, men någon snurr på ekonomin blev det inte.

tisdag, januari 04, 2011

Möte med ny nämnd

Nytt år och ny mandatperiod! Igår var det dags för det första sammanträdet med den nya stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. I nämnden finns ledamöter och ersättare från både den gamla nämnden i Örgryte och i Härlanda samt några helt nya som jag. Vi började med fika och fotografering. Bilden blev säkert bra - men jag behöver komma igång med träningen igen. Kombinationen jag och valrörelser är inte den bästa för min vikt. Det hände inget revolutinerande på nämnden, vi antog ledamöter och ersättare till utskottet och nya delegationer för nämnd och förvaltning. Mer politik lär det bli i samband med nästa möte. Vi är tre folkpartister i nämnden; Piotr Kiszkiel är 1: vice ordförande och Eva Fredriksson är ersättare.