måndag, september 29, 2008

Göran lämnar

Vid årsskiftet lämnar Göran Johansson makten som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Göran har under sina 37 år (hittills) i fullmäktige påverkat Göteborg och dess invånare något enormt. Frågan är om någon annan kommunpolitiker har fått genomföra så mycket av sin vilja som han. Göran har också som flera undersökningar visar ett unikt stort förtroendekapital och det inte bara i Göteborg

Han har varit göteborgs starke man, men är det inte längre och därför tycker jag att det är bra att han nu lämnar över makten över Göteborg. Fast jag kan inte tänka mig att han släpper alla sina uppdrag.

Om vi nu ska tolka Görans ord (lite elakt) om att ge mer tid till familjen, så kommer dottern och partiordföranden i Göteborg att få ta över som KSO.

Vad ska man skriva mer? Jag håller verkligen inte med allt han har gjort eller sagt, men han är en politiker av hög rang, inget snack om saken.

Besked om Görans framtid

Idag kl 13.00 håller Göran Johansson presskonferens om hans kommande framtid. Vi som sitter i huset har spekulerat rätt länge om just hans framtid. Det är få politiker i Göteborg som har haft så stort inflytande som honom, han har suttit i fullmäktige sedan 37 år. Men det är dags för honom att gå, kan inte tänka mig en mandatperiod till med honom vid styret. Jag är övertygad om att det finns fler sossar som kan göra samma jobb. Spännande besked väntar.

söndag, september 28, 2008

Bok helg!

Första helgen på riktigt länge som jag och min sambo har varit lediga samtidigt och faktiskt umgåtts. Mycket trevlig! Vi började helgen på Orust, plockade upp båtar, för att sedan åka hem till Göteborg för ett nytt besök på Bok och Bibliotek och middag på stan. Årets skörd av böcker blev den största hittills, hade behövt köpa en ny hylla. Idag har jag bara läst och den andre har sovit (kom hem något senare än vad jag gjorde från krogen).

onsdag, september 24, 2008

SMS-skolk – en ny nyhet?

Senaste dagarna har flera större tidningar och Rapport uppmärksammat att eleverna på göteborgs kommunala gymnasieskolor har infört ett system som skickar ut SMS när eleverna skolkar till föräldrarna. Beslutet fattade vi i Utbildningsnämnden redan våren 2007. Roligt att yrkandet som kom från fp får uppmärksamhet och att det faktiskt fungerar - skolket har minskat.

tisdag, september 23, 2008

Dags att hämta hem Isaak!

Idag för sju år (23 september 2001) sedan fängslades den svenska journalisten Dawit Isaak utan
rättegång i Eritrea. Om inte regeringen gör något, så måste det göras mer. Det är verkligen dags att hämta hem honom.

Besök hemsidan om Dawit.

Historisk satsning på forskning

Idag skriver jag om regeringens satsning på forskning i Corren, du kan läsa den här.

måndag, september 22, 2008

Fortsatt debatt om Nato och Georgien...

Tatjana Dannberg ställer i en kakofoni av vurmande för Ryssland ett antal frågor till mig kring konflikten i Georgien och om NATO (GD 31/8), för att sedan svara på samma frågor utan större referenser än vad man kan anta kommer av vinklad rysk rapportering. Det skriver jag idag på GD debatt, du kan läsa det senaste inlägget här och mitt första inlägg i debatten om Georgien och Nato här.

söndag, september 21, 2008

Låt kunskapen styra - inte könet

För mig som liberal är utgångspunkten att individer oavsett kön ska behandlas lika. En färsk rapport från Centrum för rättvisa slår fast att det finns en systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan.Kvinnor har sedan 2006 sorterats bort i ansökningsförfarandet i 7397 fall av 7901 med hänvisning till att de tillhör ett överrepresenterat kön. Det är nio av tio fall.

Jag kan beklaga att det inte finns en bättre och jämnare könsfördelning på våra utbildningar. Varje år drabbas tusentals blivande studenter av diskriminering, då många högskolesäten låter kön får avgöra vem som ska få en utbildningsplats när flera studenter har lika meriter. Det kan tyckas sympatiskt att då lyfta fram könet som då är underrepresenterat på utbildningen. Samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till, idag är generellt flickor bättre än pojkar när det kommer till studieresultat och därför borde deras resultat också ge utslag i statistiken när de väl börjar studera inom den högre utbildningen. Vad är det annars för mening med att skaffa bra betyg om man ändå ska bli bortsorterad på grund av sitt kön när man väl söker sig vidare efter gymnasiet.

Jag motsätter sig all form av diskriminering. Vi menar att den enda relevanta faktorn när man söker till högskolan är ens meriter, och då framför allt betygen. Jag anser att det behövs ett nytt ansökningsförfarande som slår till när sökande med likvärdiga betyg ska skiljas. Det kan vara ett prov eller test som upplevs av studenterna som rättvist och som lättare kan skilja på sökanden, för dagens system diskriminerar kvinnor oavsett hur god tanken faktiskt är. Historiskt sett har kvinnor drabbats hårt på grund av särbehandling och diskriminering baserad på kön. Så får det inte fortsätta.

torsdag, september 18, 2008

Stopp för buteljerat vatten i Göteborg...

På senaste fullmäktige (förra veckan) beslutade en majoritet att införa stopp för inköp av kolsyrat vatten, idag uppmärksammas det hela av SR, TV4 Göteborg och Metro, det är verkligen en stor nyhet. I Göteborg lever verligen nyheter länge...

Jag dricker själv som anställd av kommunen oftast vatten från kranen, men kan tycka att det är gott med kolsyrat vatten på flaska då och då. Nu ska det tydligen införskaffas kolsyremaskiner som ska lösa flaskornas saknad. Mp som har lagt motionen i fullmäktige menar att inom äldreomsorgen och för restauranger som drivs i kommunal regi (typ Liseberg och våra hotell) ska få fortsätta med flaskorna.

Jag tycker personligen att frågan är en detalj och inget som fullmäktige ska besluta om, den frågan hör hemma i nämnder och bolagsstyrelser. Men, men nu får man börja vara buteljvakt och bygga upp ett lager. Det viskas om att kommunstyrelsen ska bjudas på läsk i flaska – eftersom det inte är lika farligt.

tisdag, september 16, 2008

Jobb ska löna sig

Idag presenterar regeringen på DN debatt fortsatt sänkningar av skatten, det vill säga det tredje steget i jobbskatteavdraget. Det ska löna sig att arbeta och jobblinjen måste fortsätta vara centralt för regeringens politik. Utan fler i arbete får staten inga medel till välfärden. Det har gått två år sedan Alliansen tog över regeringsmakten och de fyra partiledarna kan se tydliga trendbrott i kampen mot utanförskapet, dessa är välkomna. Vad oppositionen vill, vet knappt de själva. Det är dags att Socialdemokraterna börjar berätta vad de vill göra och vem de vill styra landet med.

Antalet människor som får utbetalningar från olika ersättningssystem har minskat med cirka 125 000 sedan 2006, samtidigt har antalet sysselsatta ökat med närmare 200 000 personer. Den ekonomiska politiken spelar roll, det visar regeringens framgångar. Tillsammans med förbättringar för företagens villkor går vi mot bättre tider.

fredag, september 12, 2008

Utanförskapets framsida

Artikelserien om segregationen i Göteborg på GP:s kultursidor har varit oerhört läsvärda. Idag kommenterar Göran Johansson serien i GP. Han har rätt i att husen i sig inte skapar segregation (det behövs fler höga hus i Göteborg), inte heller människorna som lever där. Men den (s)tyrande makten i Göteborg har inte gjort det bättre – tvärtom. Det är under deras styre som utanförskapet har blivit allt värre. Varför har han inte gjort något? Tidigare S-regeringar har inte gjort något, nu sker mycket med Allians regeringen och de kan inte komma till hans räddning.

Jag är helt övertygad om att det behövs nya idéer för Göteborg. Jag är själv född och uppvuxen i Angered, något som jag är väldigt stolt över. Vi som har gått på dagis, förskola, skola och gymnasiet i Angered har fått med oss så mycket mer än bara vanlig skolgång. Det görs idag ett hästjobb i de segregerade stadsdelarna och kan inte sticka under stolen med att jag känner mig mer trygg där, än vad jag gör i Örgryte där jag bor idag eller i centrala stan.

På fullmäktige igår så uppstod en debatt mellan sossarna och vänstern, med anledning av att det senare partiet gjorde upp tillsammans med alliansen i en motion av Jonas Ransgård (m) och Kristina Bergman Alme (fp) angående skuldrådgivning. Vänstern hade gjort upp med borgarna, hemska tanke, de röstade efter vad som var bäst för utsatta göteborgare. Sossarna menade (som alltid) att det redan görs tillräckligt och att oppositionen bara är dumma för att de lägger motioner om saker som redan är på gång. Riktigt så är det inte. Göteborg styrs av en man och hans parti, det vet alla och det är bara att rätta sig efter det om man vill vara med och bestämma. Allt annat är oftast fel.

Åter till frågan om segregationen, jag tror och menar att det behövs ett samlat grepp om utvecklingen i Göteborg. Så även när det kommer till stadsbyggnadsfrågor. Vi behöver en stadsarkitekt som kan vara den sammanhållande länken och navet i debatten om stadens utveckling. En sådan motion är på gång, kommer upp i oktober i kommunstyrelsen - därefter i fullmäktige.

Utanförskapet är allvarligt och det ur många synvinklar. Inte minst är utanförskapet ett gigantiskt slöseri av alla de människor som lever i utanförskapet och som inte kan vara delaktiga. Frågan behövs lyftas upp på dagordning, Göran kan inte lösa frågan själv – som han kan göra när det kommer till nya arenor (läs Stureplan vid nya Allén och bandybanan på Heden). Om han nu visste vad som skulle ske varför har han då inte gjort något åt det? Varför ställer ingen honom mot väggen?

Det behövs ett samlat grepp centralt som kan ta initiativ och visa att detta är en fråga för hela Göteborg, inte bara för de stadsdelar där problemen är som störst. Det är dags att göra något åt det. 2010 hoppas jag att göteborgarna gör något åt det. Vi behöver mindre tjöt och mer verkstad. Det kommer inte från s.

torsdag, september 11, 2008

Regeringen satsar på Göteborg!

I dag presenterar partiledarna i Allians för Sverige den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition i Göteborg. I budgetpropositionen för 2008 gjordes en förstärkning på väg och järnväg med drygt 1 miljard kronor per år. Nu satsar regeringen ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010. För de kommande två åren innebär det att 10 miljarder kronor satsas på att åstadkomma förbättringar i hela landet för pendlare och transportberoende företagare.

GP:s ledarsida skriver; jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringens ljumma intresse för Göteborgs infrastruktur är alliansregeringens investeringspaket nästan storslaget. Det är storslaget, inte minst tack vare lokala allianspolitiker i Göteborg.

För Göteborgsregionen innebär närtidssatsningen att fyra angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Utbyggnaden av E 45 Älvängen-Trollhättan pågår, men har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Utan tillskott skulle tempot i projektet behöva bromsas upp. Genom närtidssatsningen kan vägen i stället bli klar två till tre år tidigare än vad som annars varit fallet.

2. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och en viktig hamn för stora delar av svensk exportindustri. Vägen till hamnen är tungt trafikerad och har vissa flaskhalsar. Genom närtidssatsningen kommer denna vägsträcka kunna förbättras.

3. Genomförandet av planeringsarbetet för den nya Älvförbindelsen säkerställs, med syfte att möjliggöra de kommande beslut som behöver tas om utbyggnad. Enligt de besked som regionen/kommunerna givit kommer de att medfinansiera byggnationen av Älvförbindelsen.

4. Rv 40 Rångedala-Hester är den kvarvarande, felande länken innan hela Rv 40 Göteborg-Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Genom närtidssatsningen kommer detta projekt äntligen kunna påbörjas och vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg blir bättre. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Som vi har väntat, äntligen har vi en regeringen som satsar på Göteborg. Frågan som journalisterna borde ställa till Göran Johansson (s) är; varför har tidigare regeringar inte satsat på Göteborg?

Infrastrukturen är enorm eftersatt i Göteborg, beskedet från regeringen idag är oerhört välkommet. Nu kan arbetet med en ny älvförbindelse starta. Satsningarna på Västsverige kommer förbättra tillväxtförutsättningarna något enormt. Mycket halleluja idag!

Ibrahim Baylan tidigare skolminister och nu talesperson för sossarna i infrastrukturfrågor är kritisk. Han säger till SVT: Det är väldigt lite utifrån de behov som finns. Vems fel är det att infrastrukturen i hela Sverige och inte minst vägarna har blivit oerhört eftersatta? Den regering han själv tidigare tillhörde. Hur reagerade han då? Nä, sossarna borde svara på varför de inte har gjort något själva.

En ny hamnbana i Göteborg är inte bara viktigt för Göteborg, det är en fråga som berör hela Sverige och den behöver satsas på i den kommande proppen.

måndag, september 08, 2008

Ankdamm…

Jag tycker att namnberedningen ska få avgöra den stora frågan (vad den nya idrottsarenan i Göteborg ska heta), om den sen anser att de behöver extra kompetens från Svenska akademin är det helt okej för mig. S, mp och v vill att Sture Allén ska fixa fram ett namn.

Beslutet om att bygga själva arenan gick fortare (då fick Göran Johansson (s) bestämma själv), än att hitta ett namn till bygget som snart är klart. Namnet kunde ha varit klart för längesen, men socialdemokraterna, har inte velat låta någon annan bestämma och bordlagt frågan i väntan på beslut från den store ledaren. Nu har förslaget kommit, men det är nog mer ett resultat i desperation – ett svar på oppositionen som hellre vill att namnberedningen kan sköta frågan. De brukar nämligen namnge stadsdelar, gator med mera i vanliga fall. Det är nog bara i Göteborg sådant här kan hända och ske.

Skulle ni höra diskussionen från ovan nämnda man på kommunstyrelsen, skulle ni häpna.

Äntligen GULD!

Vi fick vänta på guld under hela OS i Kina och vi kommer att få fortsätta vänta tills London arrangerar spelen. Men idag simmade Anders Olsson hem Sveriges andra guldmedalj i Paralympics. Bara några timmar efter att Jacobsson skjutit hem vårt första guld. Skönt att några kan vara bäst när det gäller. Tråkigt att SVT inte visar det hela direkt, inte ens i 24:an.

Härskarskolan

Liberala ungdosmförbundet har lanserat en ny kampanj, Härskarskolan.