söndag, december 09, 2012

Hur stora är barngrupperna i förskolan?

Det var en fråga som stadsdelsnämnden diskuterade vid senaste sammanträdet. Statistik från Stadsledningskontoret visar att dels antalet barn per avdelning och dels antalet barn per heltidsanställd ökar i jämförelse med 2011 i Örgryte-Härlanda.

Senaste dagarnas debatt om förskolan ger samma bild. Det är få förskollärare eller föräldrar som känner igen sig i den bild av verkligen som målas upp.

I ett yttrande till uppföljningsrapporten påpekade vi detta (för att ge en annan bild än den som ges av stadsdelens snitt) och mötte direkt motstånd från Socialdemokraterna som kritiserade oss för att blanda in "nya" siffror. Det låter nästan som att allt är bra...

Personligen tycker jag att det är ett problem att stadsdelen rapporterar en uppgift (ett genomsnitt) till stadsdelsnämnden och en annan uppgift till kommunen centralt. I den kommungemensamma statistiken kan vi jämföra oss med andra stadsdelar och med andra jämförbara kommuner - det kan bara vara positivt för verksamheten.

Folkpartiet vill införa ett maxtak på barngrupperna, bygga fler förskolor och öronmärka förskolans pengar. Det finns mycket att förbättra för att få en förskola i världsklass i Örgryte-Härlanda.

tisdag, december 04, 2012

Rödgrönt nej till frånvaroåtgärder

Händelserna runt flickan som försvann på väg till Skårsskolan har både berört, väckt reaktioner och varit ett uppmärksammat fall i media. Det var oerhört glädjande att flickan hittades oskadd och kunde återförenas med sin familj. Det värmde även att så många människor engagerade sig i sökandet under kvällen och natten. Samtidigt visar händelsen att det finns brister som behöver rättas till.

Därför föreslog Folkpartiet och Alliansen på SDN Örgryte-Härlandas sammanträde att det skulle tas fram stadsdelsgemensamma regler och rutiner vid frånvaro för stadsdelens skolor eftersom den genomgång förvaltningen har gjort visar på stora skillnader.

För att stärka upp regelverket föreslog vi också att det ska införas frånvaro-SMS och att nämnden regelbundet ska få statistik över frånvaron i skolorna. Vi gav också presidiet i uppdrag att framföra ett stort tack till organisationen Missing People för deras insatser i samband med händelserna vid Skårsskolan. Men det blev inget med det – eftersom den rödgröna majoriteten av olika skäl inte ansåg att det behövdes. Det beklagar vi. 

Stadsdelsnämnden har som huvudman ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång. Redan i januari, i samband med Göteborgs-Postens granskning av skolket i stadens skolor, konstaterade vi att det då saknades gemensamma rutiner i stadsdelen. För att nämnden bättre ska kunna fullgöra sitt ansvar för skolplikten behöver vi få den informationen.