lördag, november 21, 2009

Uppluckring av LAS – inte mer

Landsmötet längsta debatt (hitintills, föräldrarförsäkringen kommer ikväll...) behandlade LAS och en bred majoritet av ombuden gick på partistyrelsens förslag om att luckra upp turordningsreglerna något. Partiets hållning har blivit bättre, men för oss som röstade för en rejäl förändring är självklart inte lika nöjda. Men vi får återkomma på nästa landsmöte. Adam Cwejman och jag kommenterar beslutet så här;

- Detta är inte tillräckligt, utan en stor besvikelse. Möjligheten att rädda unga och invandrare från permanent utanförskap har minskat rejält. Turordningsreglerna skapar en kraftig inlåsningseffekt för de som är på insidan och utestänger de som är på utsidan. säger Adam Cwejman, ordförande Liberala ungdomsförbundet och Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter.

- Vi får hoppas att Folkpartiet har ett annat ess i rockärmen om vi ska lyckas vinna de unga väljarna i valet 2010, säger Adam Cwejman, ordförande Liberala ungdomsförbundet och Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter.

fredag, november 20, 2009

"Dagens forskning är morgondagens välfärd"

Högskoleminister Tobias Krantz höll nyss sitt tal till landsmötet här i Växjö. Talet var oerhört framtidsinspirerat och bjöd på flera kängor till tidigare socialdemokratiska företrädare; ”Det är ett radikalt principiellt skifte i svensk högskolepolitik. Carl Thams ande svävar inte längre över den svenska akademin.” Tobias har mycket riktigt tillsammans med sin företrädare Lars Leijonborg genomfört ett paradigmskifte i svensk högskole- och forskningspolitik. Är glad att få följa detta på nära håll. Hoppas att Tobias håller samma klass när han årsmötestalar på Liberala studenters årsmöte den 5 december i Stockholm.

torsdag, november 19, 2009

Las slår mot de svagaste

Begränsa fackets rätt till stridsåtgärder och slopa turordningsreglerna. De kraven riktar jag idag tillsammans med flera andra liberala företrädare på Brännpunkt i SvD inför FP:s landsmöte som börjar idag. Ola Mårtensson på VT kommenterar det här.

tisdag, november 17, 2009

Grattis Malmström!Cecilia Malmström är en oerhört erfaren EU-politiker som har en lång och gedigen bakgrund som Europaparlamentariker och nu senast som EU-minister. Det är precis rätt bakgrund till en kommissionärspost och det är oerhört glädjande att posten går till en folkpartist.

Det är med stor glädje och höga förväntningar som Liberala studenter ser fram emot allt det Cecilia Malmström kommer att göra som ny EU-kommisionär. Som EU-vän kommer Malmström också kunna få mycket större utlopp för sitt engagemang i EU-frågor som kommisionär än hon har fått som minister. Oerhört glädjande är också att det blir en kvinna, som förhoppningsvis kan röra om lite i gubbväldet inom EU.

Cecilia Malmström var under sin studietid aktiv inom Liberala studenter i Göteborg och jag är en sådan här dag därför oerhört stolt över att vara ordförande för Liberala studenter. Alla tänkbara gratulationer går till Cecilia idag, regeringen kunde inte valt en bättre lämpad person till ny kommissionär. Hon kommer göra ett lysande arbete för hela EU.

Grundlagsreform - bra början, men mer behövs!

Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag om reformer av grundlagen, rapporterar SR Ekot idag. En reform är välkommen, men de förslag som framkommit är inte tillräckligt.

Att den lokala demokratin fördjupas genom ökade möjligheter till kommunala nyval och folkomröstningar är mycket positivt. Samtidigt tycks regeringen fega ur när det gäller personvalsspärrarna. En sänkning från dagens åtta procent av rösterna till fem för att bli inkryssad är en halvmesyr. Spärrarna borde tas bort helt, för att ge personvalet riktig legitimitet och vitalitet.

Men om en reform av grundlagen undviker att beröra frågan om införande av författningsdomstol, något som alla regeringspartier liksom Miljöpartiet förespråkar, så är det ett klart misslyckande. Socialdemokraterna och vänstern kan inte ges veto över en så viktig åtgärd för att stärka konstitutionens ställning.

För min del hoppas jag också starkt att skyddet för individuella fri- och rättigheter i grundlagen tydliggörs, helst genom en uttalad rättighetskatalog. Förhoppningsvis kommer detta att finnas med när regeringens förslag blir offentligt

torsdag, november 12, 2009

FP måste våga stå upp för integriteten

Idag skriver jag tillsammans med flera företrädare från Liberala studenter i Tidningen NU om att folkpartiet måste ta integritetsfrågorna på allvar under Landsmötet i nästa vecka.

Vi skriver bland annat att integritetsfrågan har på många sätt också blivit en generationsfråga. För att locka unga liberala väljare i valet 2010 är det högst relevant att Folkpartiet Liberalerna blir det etablerade parti som tar på sig ledartröjan när det gäller en sund övergripande syn på integritetsfrågorna. Läs hela artikeln här.

tisdag, november 10, 2009

Chalmers tänker helt rätt!

GP debatt skriver idag företrädare från Chalmers om deras intresse att starta lärarutbildning. Jag tyckte redan när nyheten kom första gången att högskolan redan då var helt rätt ute i sina planer. Det behövs ett nytänkande och jag hoppas att Chalmers får chansen – för det behövs, speciellt inom det naturvetenskapliga området.

måndag, november 09, 2009

Ett fritt och öppet Europa och mot främlingshat

Ikväll tänder vi ljus för att minnas Kristallnatten, bron i Mostar och Berlinmurens fall. Vi behöver fler traditioner under vinterhalvåret som fungerar som en motvikt till främlingsfientligheten. Det skriver jag idag tillsammans med fem andra liberala företrädare på Svd:s Brännpunkt.

torsdag, november 05, 2009

Skicklighet och kompetens ska styra - Inte LAS

Syftet med turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) var att skapa trygghet för anställda. Sedan 1970-talet då lagen kom till har dock mycket förändrats på svensk arbetsmarknad och lagen får därför idag helt andra konsekvenser. Reglerna drabbar inte sällan de anställda i form av otrygghet och oförutsägbarhet. Kvinnor, ungdomar och invandrare är grupper som reglerna särskilt försvårar för på arbetsmarknaden. Reglerna försvårar också för små och medelstora företag att behålla den kompetens som de behöver på alltmer konkurrensutsatta marknader. Det skriver jag idag tillsammans med Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP), Adam Cwejman, ordförande Luf, Anna Steele Karlström, ordförande Liberal Mångfald och Gunilla Gustafsson, ordförande Liberala Företagare i Tidningen NU.

tisdag, november 03, 2009

Lissabonfördraget kan antas! Leve Europa!

I eftermiddags kom beskedet att Vaclav Klaus, Tjeckiens president, har undertecknat Lissabonfördraget. Nu får EU ett lättbegripligt dokument som klart och tydligt talar om vilka värderingar det europeiska samarbetet vilar på, vilka institutioner som finns, hur de fungerar samt hur makten ska fördelas både inom och mellan unionens länder.

Resan har varit lång. Fast resultatet blir bra. Nu fördjupas demokratin, vi får ökad öppenhet och det blir enklare att fatta beslut på flera centrala områden. EU-minister Cecilia Malmström och statsminister Fredrik Reinfeldt har gjort ett lysande arbete under det svenska ordförandeskapet för att få det hela i hamn och dagens besked är verkligen en fjäder i hatten för hela den svenska regeringen. Var det någon som hörde Gert Fylking?

Piratpartiet och Socialdemokraterna är nog glada, de får nu varsin extra ledamot i parlamentet. Leve Europa!

måndag, november 02, 2009

Det är kul med kongress!Jag hoppas att underhållningen på FP:s landsmöte blir lika kul, även om Henrik drar fel slutsatser i sin avslutning. Men han kanske bara hoppas på att få underhålla lite på kommande lokala s-kongresser...