tisdag, november 17, 2009

Grundlagsreform - bra början, men mer behövs!

Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag om reformer av grundlagen, rapporterar SR Ekot idag. En reform är välkommen, men de förslag som framkommit är inte tillräckligt.

Att den lokala demokratin fördjupas genom ökade möjligheter till kommunala nyval och folkomröstningar är mycket positivt. Samtidigt tycks regeringen fega ur när det gäller personvalsspärrarna. En sänkning från dagens åtta procent av rösterna till fem för att bli inkryssad är en halvmesyr. Spärrarna borde tas bort helt, för att ge personvalet riktig legitimitet och vitalitet.

Men om en reform av grundlagen undviker att beröra frågan om införande av författningsdomstol, något som alla regeringspartier liksom Miljöpartiet förespråkar, så är det ett klart misslyckande. Socialdemokraterna och vänstern kan inte ges veto över en så viktig åtgärd för att stärka konstitutionens ställning.

För min del hoppas jag också starkt att skyddet för individuella fri- och rättigheter i grundlagen tydliggörs, helst genom en uttalad rättighetskatalog. Förhoppningsvis kommer detta att finnas med när regeringens förslag blir offentligt

Inga kommentarer: