fredag, oktober 08, 2010

Dags att reformera vallagen

I dag menar folkpartiets ordförande i Göteborg Cecilia Wigström på GP debatt att vallagen måste skärpas och att den kommunala förtidsröstningen ska utvärderas. Detta efter att årets val har slagit rekord i antal klagomål. Från det att förtidsröstningen inleddes till att vallokalerna stängdes hörde jag vid ett flertal gånger allvarliga klagomål på hur processen fungerat. Jag reagerade starkast när partiets internationella gäster, som deltog under de sista dagarna i valrörelsen, frågade om familjeröstning var tillåtet i Sverige. Jag håller helt med Cecilia i hennes kritik vilket även har varit uppe till diskussion både här och där. Valet i Göteborg är också överklagat. Socialdemokraternas valskola är något annat som också borde diskuteras vidare.

Inga kommentarer: