onsdag, januari 28, 2009

Uppsala universitets studentkår är ute och cyklar!

Idag skriver mina vänner Henrik Johansson och Ola Grimsholm på UNT:s debattsida om varför kårobligatoriet kränker individen. Inget nytt eller konstigt med det. Att tvingas in i en förening är totalt odemokratiskt och hör inte hemma i Sverige på 2000-talet. Vad som däremot är nytt är att Uppsala studentkår numera stödjer denna motbjudande företeelse.

Igår bifölls en motion vid Uppsala universitets studentkårs fullmäktige som innebär att kåren numera är för ett bibehållet kårobligatorium. Det är visserligen inte ovanligt att organisationer skriker efter extrapengar och särbehandling för just sin verksamhet på bekostnad av andra, men detta är ovanligt magstarkt, eftersom det finns en stark opinion både bland studenter och folk i allmänhet för rätten att välja vilken förening man vill ingå i och vart ens pengar ska gå.

Kårens uppgift ska vara att värna studenternas bästa. Men kårens mandat måste bygga på att studenterna faktiskt är intresserade av det kåren erbjuder. Annars har kåren förlorat sitt berättigande. Kårobligatoriet är som tur är på väg bort nu, men Uppsalas studentkår är en av de sista bastioner som kämpar emot. Man undrar varför. Om nu stödet för kåren är så starkt i Uppsala, varför behöver de då bygga sin verksamhet på tvångsanslutning?

En mer sund inställning från majoriteten i Uppsalas kårfullmäktige vore att förvalta sitt mandat och tänka ut hur man kan förbättra servicen för studenter på så sätt att det blir attraktivt att vara med i kåren även när medlemskapet är frivilligt.

måndag, januari 26, 2009

Låt studenter extrajobba fritt

Strax innan årsskiftet kom beskedet som många studenter länge väntat på: taket i fribeloppet höjs till 130 000 kronor om året. Det är den summa som studenter kan tjäna före skatt utan att bli återbetalningsskyldiga för studiemedel hos CSN, det skrev jag på GT debatt när jag var på skidsemester i Österrike. Debattaren kan läsas här.

torsdag, januari 15, 2009

Ryggskott och kris i tvättstugan…

I tisdags drog jag på mig ett ryggskott. Inte alls kul – men det hela är på bättringsvägen (jag knarkar tabletter) och tur är väl det eftersom skidåkning i alperna väntar för mig och eftersom det är dags för semester behövdes det tvättas innan avresa och att tvätta med ryggskott är inget som rekommenderas. Men måste man, så måste man.

Men däremot var det lite kris i tvättstugan. Någon eller några medlemmar i bostadsrättsföreningen hade tydligen tvättat på en helig söndag eller röd dag under dem senaste helgerna, vilket hade föranlett styrelsen att sätta upp ett plakat på tvättstugan och torkrummen med innebörden; att vi alla ska respektera de trivselregler som finns. Någon eller några har nu reagerat på plakatet och skrivit sina kommentarer bredvid den stora texten. Det hela var faktiskt riktigt roligt, skapade ett leende hos mig och jag kunde bara konstatera att jag höll med i kommentarerna.

Vi ha bra utrustning för att tvätta, tvättstugan ligger i min uppgång – men vi får inte tvätta på söndagar eller på röda dagar, vilket är beklagligt eftersom det är ju under dessa dagar som jag har möjlighet att just tvätta. För jag hinner inte innan jobbet (första passet startar kl 8), inte under (andra passet börjar 12) eller efter (sista passet börjar 16). Vilket oftast ger mig möjligheterna att tvätta på lördagar, om jag har tur så finns min tid kvar när man kommer hem vid 18 eller i värsta fall så får man utnyttja sina föräldrars tvättmaskin. Det är dags att motionera till BRF:s årsmöte.

Blir borta ett tag, men återkommer i vecka 5.

Som man frågar får man svar!

TCO presenterade idag en rapport tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer och Tria, som undersöker studenters inställning till de studiesociala villkoren.

Så som TCO, SFS och Tria har ställt upp frågeställningarna är resultaten i rapporten på inget sätt förvånande. Att nio av tio studenter vill ha högre studiemedel och att de flesta tycker att det är viktigare än ett avskaffat fribelopp är inget underligt - vem skulle inte vilja ha ett höjt bidrag utan krav på motsvarande höjd motprestation? Men rapporten visar också att tre av fyra studenter vill ha höjt tak i fribeloppet, och att nio av tio vill att inkomster under sommarlovet undantas - ståndpunkter som vi i Liberala studenter har drivit sedan länge. Rapportförfattarna väljer tyvärr att lyfta fram opinionen för höjda bidrag istället.

Liberala studenter är också för att låta även banker sköta låneverksamheten till studenter, i konkurrens med CSN. Det handlar då inte om att bankerna helt ska ta över CSN:s roll, men CSN skulle må bra av att konkurrensutsättas. Det skulle också leda till mer valmöjligheter för studenterna, och staten skulle fortfarande stå säkerheten för lånen. Ett liknande system finns i Finland och det anser vi att Sverige bör titta på.

Vill man framstå som seriös måste man kunna ta ett helhetsgrepp på frågan, inte bara vara en kravmaskin för högre bidrag. Vi hoppas att den studiesociala utredningen tar hänsyn till sammanhanget i helhet när den lägger fram sitt förslag.

onsdag, januari 07, 2009

Kärnkraft istället för rysk gas!

Det har varit ett kallt inledande på det nya året. Kallare blev det när gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina trappas upp ytterligare idag. Länderna anklagar varandra för att ha stoppat exporten av rysk gas till Europa via Ukraina. Bråket som indirekt sker på regeringsnivå har lett till att 17 europeiska länder drabbats av gasbrist. Cirka 80 procent av all rysk gas till EU går nämligen igenom Ukraina.

Behovet av annan energi istället för Kreml styrda Gazproms gas blir allt tydligare. EU:s medlemsländer utrycker allt större oro. Den oron förstår jag och den självklara inriktningen på kommande beslut borde vara satsningar på kärnkraft.

EU och Sverige behöver tillsammans med förnyelsebar energi mer kärnkraft inte bara för att säkra klimathotet utan även mota den ryska staten. Det fortsatta energibehovet är också ut ett säkerhetspolitiskt syfte oerhört viktigt. Att göra sig beroende av en partner som styrs efter Kremls agenda skapar problem och hindrar den inhemska energipolitiken, och kan i förlängningen ha katastrofala konsekvenser.

Bulgarien är ett av de länder som drabbas hårdast. Där hotar nu presidenten att starta upp de osäkra reaktorer som stängdes ner i samband med att landet blev medlem i EU. Deras energiförsörjning hotas nu precis på samma sätt som när landet efter sovjetiskt mönster skulle ställa om till kommunism.

Vårt avlånga land är stort, har tung industri och är glestbefolkat. Dessutom ligger vi geografiskt på norra halvklotet vilket kräver uppvärmning. Till det behövs energi som hela tiden är säker och har konkurrenskraftiga priser. Framtiden kommer att styra in vårt resande mot mer av elanvändning. Till det behövs kraft. Den räddar både klimathotet, den inhemska energiproduktionen och stabiliserar det säkerhetspolitiska läget. Fasa ut gasen och bygg nya kärnkraftreaktorer!