fredag, januari 26, 2007

Viva, Odenjung!

Folkpartiets partistyrelse har idag valt in Helene Odenjung och Håkan Lindh i partiledningen. Partiledningen har hand om partiets löpande angelägenheter och är partistyrelsens verkställande organ, det vill säga de med makt. Helene Odenjung är 41 år, skeppsmäklare till yrket och sedan valet 2002 kommunalråd och gruppledare för folkpartiet i Göteborgs kommun.

En bättre komunalråd får man leta efter!
Läs hennes blogg här eller besök hennes snygga hemsida som alltid är uppdaterad.

Regeringen avpolitiserar högskolan

Regeringen har överlämnat propositionen "Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses" till riksdagen. Förslaget innebär att universitet och högskolor får ökade möjligheter att påverka styrelsens sammansättning.

Äntligen kan högskolestyrelserna få ett ökat självbestämmande. Bara att bocka av ännu ett önskemål på min långa lista över saker som regeringen borde göra. Jag vill även minnas att jag skrivit om detta tidigare, läs här.

Bra fru Ohlsson!

Demokrati bör ersätta neutralitet som den svenska säkerhetspolitikens ledstjärna. Avtalet om militärt samarbete med Förenade arabemiraten är det första testet för den nya regeringen i detta avseende, skrev Birgitta Ohlsson igår på DN Debatt. Hon kritiserar regeringen för att den vill sälja vapen till Förenade arabemiraten och jag håller med. Vi borde lära oss av historien och inte samarbeta med diktaturer som bryter mot demokrati och mänskliga rättigheter.

tisdag, januari 23, 2007

Fp och media...

Idag presenterade folkpartiet och Lars Leijonborg ett nytt mediepolitiskt program på DN debatt, som flitig mediekonsument och stort intresse för just medier var den en spännande läsning imorse. Jag håller med i stora delar och hoppas att folkpartiet kan få gehör för sin tankar i regeringen. För det måste hända något...eller?

Utgångspunkten är att genom att avveckla statliga engagemang som inte bör vara statliga, som ägandet i Boxer och Teracom, och genom att dela ut de frekvenser som frigörs när det analoga nätet släcks till högstbjudande, kan stora årliga belopp frigöras för kvalitetssatsningar på medieområdet.

I korthet vill man:
- Behåll tryckfrihetsförordningen
- Avskaffa reklamskatten
- Avskaffa presstödet på tre år
- Värna public service och behålla Svt och SR som separata bolag
- Behåll licensfinansieringen så länge den fungerar.
- Rikstäckande privat radiokanal med stor nyhetsredaktion
- Det lediga frekvensutrymmet bör i huvudsak erbjudas till högstbjudande
- Inrätta en kvalitetsfond
- Staten ska inte blanda sin roller och ska därför sälj Boxer och Teracom
- Öka kvaliteten i journalistutbildningen
- Subventionera bredband i glesbygd

måndag, januari 22, 2007

Betyg är för elevens bästa

Färska siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att studiebidraget dragits in för 386 gymnasieelever i Göteborg, vilket är en tredubbling på tre år.I dag får alla under 20 år som går på gymnasiet 1050 kronor i månaden av CSN. Men har eleven en frånvaro på mer än 20 procent, utan giltiga skäl, så dras bidraget in för den månaden.Skolket har inte ökat, ökningen beror på att våra skolor har blivit bättre på att rapportera in frånvaron till CSN. Det är ett resultat av utbildningsförvaltningens arbete på att underlätta rapporteringen.Men samtidigt är skolk och olovlig frånvaro ett stort problem i Göteborgs gymnasieskolor. Under 2005 var frånvaron 16 procent för hela den kommunala gymnasieskolan.

Avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål är att de är närvarande på lektionerna. Där ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Ingen annanstans i arbetslivet är det acceptabelt att den enskilde kommer och går som den vill. Att kräva närvaro och att se strängt på skolk är därför en viktig del inför vuxenlivet.Alla i skolan, både lärare och elever, ska visa respekt för varandras arbete genom att passa tider och aktivt delta i skolans arbete. De elever som skolkar mest är inte de som har lättast att tenta av betygen, utan tvärtom de som har störst behov av att vara närvarande.Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva.Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav.De elever som är i störst behov av stöd drabbas värst av oordning och stök i skolan.Därför anser jag att vi bör införa ordningsbetyg i terminsbetygen på gymnasiet. Elever behöver uppmärksammas mer på betydelsen av att uppföra sig, finnas på plats under lektioner och inte störa andra. Även föräldrar behöver få tydligare information om hur deras barn agerar i skolan.En del elever behöver hjälp och stöd. Men man hjälper ingen genom kravlöshet.

Det faktum att man har höga förväntningar på närvaro, på respekt för andra och på kunskaper är enligt mig ett uttryck för engagemang för eleverna. Elever som har problem måste tidigt identifieras genom extra stöd, nationella prov och andra utvärderingar, samtidigt som elever med mer läshuvud ska ges fler utmaningar. Jag hoppas att den nya regeringen framöver sätter eleven i centrum och skapar möjligheter för våra gymnasieelever att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Då är jag övertygad om att alla kan hitta sin plats, finna glädje och lust att gå till sina lektioner.

// Pär, publicerat på GT debatt, den 20 januari 2007. http://gt.se/index.jsp?a=840617

Uppdatering.

Förutom att jag idag har varit på min första föreläsning, har jag även bråkat med CSN och avslutat mitt krig med min A-kassa. Spännande. Det har hitills resulterat i att jag inte fått in några mer pengar på mitt konto och det som finns har snart sinat bort. Men där i tunneln ser jag nu ljus. Har för övrigt så här början på året slutat att snusa, det dummaste jag gjort - men rätt smart ändå.

Hallå bloggen – lever du?

Det var liksom månader sedan jag uppdaterad min blogg senast, men nu är jag tillbaks med några spännande överraskningar under 2007, kan det bli bättre? Nej.

Året har väl inte börjar som jag tänkt mig, men efter några satan, krig med A-kassan, ett litet helvete och små snyft så är jag nu tillbaks där jag var för fyra år sedan – student vid Göteborgs universitet. Det var absolut inget planerat av mig att börja plugga igen, men nu när jag är igång med att plöja böcker, gå upp tidigt och spänna mina öron på föreläsningar känns det hela rätt bra. Inte minst med tanke på att jag kanske kan få tillbaka någon form av vanlig dygnsrytm. Jag återkommer.