måndag, februari 28, 2005

Sponsrar CIA ungliberalerna?

Häromdagen fick jag ett gammalt nummer av Lokalpressens utgåva i Frölunda i handen. En riktigt rolig läsning. Där skrev Daniel Uppström på debattsidan bland annat att CIA finansierar ung liberalernas verksamhet. Hur kan man få något sådant för sig?

Seriöst så vet jag inte vilken värld Daniel Uppström lever i, men att påstå att Folkpartiet Liberalerna skulle vara en extrem organisation i svensk politik är både löjligt och absurt. Liberalerna har alltid stått på barrikaderna och kämpat för solidaritet, frihet och jämlikhet. Jag vill minnas att redan i början av 1900-talet drev liberalerna igenom folkpensionen, medling i arbetstvister, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Vi drev igenom parlamentarismen, allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, dessutom införde vi åttatimmars arbetsdag. Senast vi hade makten genomförde vi handikapp- och pensionsreformer, ökad frihet för radio och TV samt en valfrihetsrevolution inom välfärdstjänsterna. Är detta extremt?

Kanske i dina ögon, men vi liberaler har alltid slagits för frihet och rättvisa inte bara inom våra egna gränser utan över hela världen. Daniel påstår i sin insändare att Liberala ungdomsförbundet skulle ta emot ekonomiska medel från amerikanska CIA, det kanske är det största skämtet jag någonsin har hört och inget jag behöver kommentera. Att statliga och kommunala medel används till perversa böjelser för massmördare och diktatorer som Josef Stalin, Kim Jong Il och Fidel Castro är däremot extremt.

torsdag, februari 24, 2005

Vad har hänt med Svenska folket? Jag bara undrar.

Vad har hänt med Svenska folket? Jag bara undrar.

Du trodde min kärlek var här för gott
Vad du än trodde så trodde du fel
Att jag skulle vara nöjd med min lott
Vad du än trodde så trodde du fel
Jag vill få njuta själv när jag vill
Och jag vill älska i många år till
Den här gången så trodde du fel
När jag går ur det här blir jag hel

Att Arja Saijonmaa blev sist i senaste delfinalen i svenska melodifestivalen med en sådan grym låt är ett stort skämt och ett bevis på att svenskar antingen inte kan rösta eller inte kan schlager. Arja är mångfalden, liberalismen, öppenheten och framförallt får hon alla blommor att blomstra.

Visa Arja hatare säger att han är sååå 1987. Jag kan verkligen inte hålla med om det. Hon är inte överskattad och lever inte på sina gamla meriter. Hon har inte bara en hit, hon har många. Förutom just 1987 bidrag ”Högt över havet” så är ”Jag vill leva i Europa” en klassiker som hör hemma i historieböckerna. Hon är inte bara känd i norden, utan över hela Europa. Jag kan bara säga som min vän Olaary; ”Sextioett bast med de benen...ja, jag kommer att vara urlycklig om jag har sådana när jag är femtio...” Hur kunde svenska folket. Suck.

NEJ till sänkning av straffmyndighetsåldern

”Det bästa brottsförebyggande arbetet vi kan göra är att stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten. Då behöver vi tydliga och snabba insatser när unga människor begår brott. Att sänka straffmyndighetsåldern är ett av flera nödvändiga steg.” Det sa Johan Pehrson, Sveriges kommande justitieminister när han presenterade Folkpartiets nya förslag till rättspolitik. Han får mer än gärna bli ny minister, men tänk gärna till lite...:)

Självklart måste alltid kriminalitet bekämpas med kraft och staten måste alltid ligga före i utvecklingen. Men att sänka straffmyndighetsåldern är att gå för långt. Det finns inga belägg för att sänkt straffålder leder till minskad kriminalitet, snarare skapas det bara fler unga och balla martyrer. Däremot håller jag med om att vi bör återskapa en riktig närpolis istället för S-regeringens fjärrpoliser.

Sen har jag bara en fundering till angående det nya förslaget; ”Polisen ska kunna använda sig av kräkmedel vid misstanke om narkotikabrott.” Okej, vad händer då?

fredag, februari 18, 2005

Picea abies (L.) H. Karst

Gran är ett av de få vildväxande barrträden i Sverige. Kronan har en smalt konisk form och huvudstammen är rak, de övre grenarna är uppåtriktade och de nedre grenarna är ofta hängande. Barren sitter enstaka direkt på grenarna och har en långsmal infästning i motsats till ädelgranar (Abies), vars barr fäster med en cirkelrund skiva. Barren blir omkring åtta till tio år gamla, men senare års försurning anses förkorta livslängden i utsatta områden. Granen finns likt Socialdemokratin över hela Sverige, förutom i södra delar. Dock finns sossarna där. Under granar växer oftast ingenting, där härskar mest mörker. Göran Johansson (S) ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg är en stor och mäktig gran och under honom växer det inget bara mossa. Det är nu dags att avverka rödagranar i landet, för tyvärr tog inte orkanen Gudrun dom också…

måndag, februari 14, 2005

EU är unikt och kalasbra

Europeiska Unionen är ett unik internationell samarbete, ingen annan organisation har kommit så långt när det gäller att med fredliga medel integrera stater och finna effektiva former för samarbete. För att kunna fortsätta fullgöra sitt uppdrag att lösa gemensamma problem, inte minst befästandet av fred, demokrati och frihandel, måste dock EU reformeras. Det var EU som med öppna armar hjälpte Östeuropa när kommunistdiktaturerna föll. När gamla Östeuropa förenades 1 maj för första gången på fredlig väg förra året, firade vi liberaler, vad gjorde Ung Vänster?
För att EU skall bli den effektiva och fungerande union som vi liberaler eftersträvar krävs tydligare regler och mer insyn. EU behöver en konstitution, en europeisk författning präglad av tydligare ansvarsfördelning mellan EU och medlemsstaterna. Där fler majoritetsbeslut och mer makt åt Europaparlamentet är centralt. Att Ung Vänster inte vill ha ett öppnare och tydligare EU är tydligt. Det enda ung kommunisterna vill, är att kasta grus i maskineriet.
EU behöver mer kraft och mindre byråkrati - förslaget till konstitution föreslår färre och tydligare uppgifter, men också större handlingskraft och insyn för medborgarna. Jag kan rekommendera alla komunister att läsa förslaget till ny konstitution, så att ni vet vad ni debatterar och skriker åt.

På söndag går spanjorerna och röstar Ja och det tycker jag är bra.