torsdag, februari 24, 2005

NEJ till sänkning av straffmyndighetsåldern

”Det bästa brottsförebyggande arbetet vi kan göra är att stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten. Då behöver vi tydliga och snabba insatser när unga människor begår brott. Att sänka straffmyndighetsåldern är ett av flera nödvändiga steg.” Det sa Johan Pehrson, Sveriges kommande justitieminister när han presenterade Folkpartiets nya förslag till rättspolitik. Han får mer än gärna bli ny minister, men tänk gärna till lite...:)

Självklart måste alltid kriminalitet bekämpas med kraft och staten måste alltid ligga före i utvecklingen. Men att sänka straffmyndighetsåldern är att gå för långt. Det finns inga belägg för att sänkt straffålder leder till minskad kriminalitet, snarare skapas det bara fler unga och balla martyrer. Däremot håller jag med om att vi bör återskapa en riktig närpolis istället för S-regeringens fjärrpoliser.

Sen har jag bara en fundering till angående det nya förslaget; ”Polisen ska kunna använda sig av kräkmedel vid misstanke om narkotikabrott.” Okej, vad händer då?

Inga kommentarer: