tisdag, juli 02, 2013

Skolan och Miljöpartiet

Miljöpartiet har på senare år försökt att prata mer skola och utbildning. Det har varit framgångsrikt. Det är bra att fler partier lyfter skolan och i dag har Gustav Fridolin fortsatt på den inslagna banan. 

Den stora utmaningen är att lyfta lärarnas löner och locka fler studenter till läraryrket. Det är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna och avgörande för en framgångsrik skola. 

Så vad har då Miljöpartiet, som styrt Göteborg sedan början av 90-talet, gjort för att lyfta skolan lokalt? Resultatet är dystert. Grundskolan är underfinansierad och gymnasiepengen är en av de lägsta i landet. Skolbyggnaderna är slitna och inga initiativ har tagits för att lyfta läsarnas löner. Det är bra att Miljöpartiet pratar skola - men lokalt där Miljöpartiet haft makten sedan Fridolin gick i småskolan märks inget av. Förutom möjligtvis köttfria måndagar.

måndag, juli 01, 2013

EU och demokratin

Första seminariet efter lunch blev ett intressant samtal om EU och demokratin med bla Cecilia Malmström och Peter Wolodarski i panelen. Mer makt till Europarlamentet samtidigt som det har dåligt folkligt stöd är ett problem menade Peter. Cecilia lyfte fram flera viktiga reformer som har genomförts i spåren efter finanskrisen och vikten av samarbete. Samtidigt menade hon att enskilda ledamöter har och kan spela en viktig roll i parlamentet och lyfte fram Isabella Lövins arbete med EU:s fiskepolitik.

Det finns många andra svenska politiker att lyfta fram och som att gjort skillnad i Europa. Cecilia och Marit Paulsen är två bra exempel. Jag hoppas på en positiv EU-valrörelse nästa vår. Tyvärr tror jag att den kommer att handla om vad EU inte ska göra. Göran Hägglunds tal igår var en fingervisning om det.

Sverige har en chans...

Förmiddagen ägnades åt ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv med Niall Ferguson som talade om hur Europa ska återhämta sin konkurrenskraft med fokus på Skandinavien och Sverige.  Historikern och professorn vid Harvard (som även skriver i dagens Expressen) talade om framtiden med ett historiskt perspektiv. Givande, intressant och många skratt. Dagens höjdpunkt kom nog redan innan lunch. Niall menade att den svenska modellen måste uppdateras och förbättras för att klara den globala utmaningarna. Arbetslösheten bland invandrare är den viktigaste frågan att fokusera på menade han.