tisdag, april 26, 2011

Familjehemsplaceringar och förskola i fokus på nämndsammanträde

I kväll har SDN Örgryte-Härlanda haft ett sammanträde som höll på i över fyra timmar. Jag ska inte klaga för jag bidrog delvis till att förlänga mötet och tänkte redogöra för några ärenden.

Nyligen riktade Stadsrevisionen stark kritik mot SDN Örgryte för att man inte följt lagstiftningen gällande familjehemsplaceringar och att nämnden haft bristande rutiner på flera områden i hanterandet av utsatta barn. Därför antog nämnden nya riktlinjer för det fortsatta arbetet. Det är bra. Vi ville gå längre och ge alla placerade barn rätt till en egen socialsekreterare, en så kallad barnsekreterare. Det sade majoriteten nej till, vi vill också att nämnden kontinuerligt följer upp lagens krav och att barnens skolgång säkerställs. Där blev det också nej.

Det är beklagligt för vi ville höja ambitionerna och verkligen säkerställa att det som har hänt - inte ska hända igen. Majoriteten upplever att de nu känner sig trygga med det nya regelverket, speciellt ledamöterna i utskottet, då undrar jag hur de kände sig innan. Frågorna hanteras på delegation av utskottet - men ansvaret för vad som beslutas ligger på hela nämnden. Det var nästan lite skrattretande att protokollen från utskottet saknades på nämnden...

På nämnden fick vi också en rapport om att stadsdelen kommer att sakna
72 förskoleplatser till hösten, det kan jämföras med fyra avdelningar eller en hel förskola. Redan nu är situationen allvarlig och vi ser att redan stora barngrupper blir större. Förvaltningen ser nu över alla möjliga förslag. Bland annat är det tydligen brist på "förskolemoduler" eftersom behovet är stort över hela staden. På vårt initiativ kommer nu nämnden få löpande skriftlig informationen om den aktuella situationen inom förskolan. Till detta kommer också förvaltningen koppla olika åtgärder för aktuella problem. Det var nämnden enig om, det sista på förslag från Vänsterpartiet, vilket välkomnas. Att det redan nu saknas över 70 platser kräver att vi lyfter på alla stenar och öppnar upp för fler initiativ och alternativ till förskolan som exempelvis pedagogisk omsorg. Det är tyvärr majoriteten inte speciellt välvilligt inställd till. Ett faktum som var tydligt på nämndens möte när vi hanterade en ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg. Ärendet återremitterades till förvaltningen för att få bättre underlag. Jag var beredd att hantera ärendet direkt. Jag är övertygad om att det behövs till fler förändringar, som exempelvis bättre fördelning av resurser och befolkningsprognoser.

Det här blev en väldigt kort sammanfattning av ett väldigt långt sammanträde.

fredag, april 15, 2011

Klaus tar ännu en penna

Undrar du också var dina pennor tar vägen? Se när penntjuven Tjeckiens president Václav Klaus slår till igen och tar ännu en penna!

torsdag, april 14, 2011

Stoppa twitter? Öööh, nej!

Socialdemokraternas nya gruppledare Carina Moberg vill förbjuda twittrande från utskottens möten i riksdagen, skriver SvD. Detta efter att moderaterna Christoffer Järkeborn och Hanif Bali twittrat om Socialdemokraterna höll överläggningar (eller diskuterade gemensamma texter) med Sverigedemokraterna. Samtidigt meddelade Håkan Juholt på plats i Göteborg att partiet aldrig ska samarbeta med SD. Att förbjuda ledamöter att kommunicera är bara dumt och absurt. Självklart ska väljarna kunna få ta del av vad som händer i landets lagstiftande församling. Samtidigt borde riksdagens utskott öppna upp sig. Jag vill se mer av öppenhet och transparens. Hellre öppet än stängt - i alla rum!

I bloggosfären: Lotta, Edvin, Henrik, Fredric,

I nyhetsflödet: AB, GP, SR,

Länge leve valfriheten

Från hösten 2009 har göteborgare och andra invånare i Västra Götalandsregionen kunnat välja och välja bort sin vårdcentral. Mitt val landade på vårdcentralen i Olskroken, som jag redan tillhörde. Det valet är jag nöjd med. Men möjligheten att välja bort den i framtiden är en rättighet som jag värnar om. Sedan VG Primärvård infördes i regionen har det etablerats ett sextiotal nya vårdcentraler. Det kan bara sammanfattas som en stor framgång eller succé. Reformen har lett till ökad tillgänglighet, bättre service och bemötande av oss vårdtagare. Nu är det dags att ta nästa steg och utöka och stärka våra rättigheter på andra områden. Folkpartiet vill mer.

Folkpartiet är en garant för den utvecklingen. Den nuvarande majoriteten med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det inte. De vill att sjukvårdsvalet i regionen ska handla om rättvisa. Men var kan vara mer rättvist än att vi själva får göra våra val. Det får vi också göra söndagen den 15 maj. Rösta med Folkpartiet för en rättvis sjukvård - som är på riktigt!

Fler som bloggar om valfrihet: Jonas, Berit, Daniel, GL,

tisdag, april 12, 2011

Jag vill ha en tillgänglig sjukvård

Västra Götalandsregionen arbetar med en rad frågor – men den absolut största och viktigaste är sjukvården. Tillgängligheten till den sjukvård som bedrivs behöver förbättras. Vårdgarantier och vårdval har hjälpt till, men det behövs mer för att skapa ett bättre förtroende för vården. Folkpartiet vill skärpa garantierna för att undvika onödig väntan på vård. Tillgängligheten ska finnas där oavsett om det är ett planerat besök eller om det är akut. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.

Igår presenterade även Alliansens gruppledare i regionen ett program med 25 punkter för en bättre akutsjukvård. GT:s Karl-Henrik Sax skriver om förslaget.