torsdag, oktober 30, 2014

Svagt förtroende för regeringen


I dag publicerar DN/Ipsos en undersökning som visar att andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb är högre än andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Enbart 23 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb. I våras var Alliansens motsvarande siffra 41 procent, vilket säger väldigt mycket om väljarnas syn på den nya regeringen. Siffrorna är inte nattsvarta. Men någon bra start för den nya regeringen har det inte varit.

Att regera ett land kräver både förberedelser och erfarenhet. Erfarenhet är något som den nya regeringen saknar i stort och förberedelser valde man bort i jakten på makten. Det blir extra tydligt när man tittar på förtroendet för enskilda statsråd. Passande nog presenterades i dag en annan undersökning som visar att förtroendet för de åtta mest kända nyblivna ministrarna sjunker enligt Novus

Störst förtroendetapp i mätningen har utrikesminister Margot Wallström som i dag presenterade regeringens erkännande av Palestina. Hon följs utbildningsminister Gustaf Fridolin och miljöministern Åsa Romson som har fått försvara knarkdomar och skattefiffel

Därefter kommer statsminister Stefan Löven, som skapade egna problem i exempelvis EU-nämnden, och finansminister Magdalena Andersson (del 1 och del 2) tillsammans med Alice Bah Kuhnke som inte ville eller kunde svara på relevanta frågor som kulturminister i P1-morgon.

Till valfrihetens försvar


Valfrihet handlar i grunden om den enskildes makt och frihet att själv få välja. Den makten och friheten ska nu förgöras av den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, steg för steg. Först ut är avskaffandet av den nationella regleringen av vårdvalet i primärvården. Statsrådet Gabriel Wikström menar att reformen inte är något hot.

Men. Reformen innebär att en hel bransch skjuts i sank, signalen är tydlig och vem är näst på tur? Störst förlorare kommer patienten att bli. Engagemang, mångfald, tillgänglighet och investeringar förstörs med ett enkelt klubbslag, samtidigt som likvärdighet försämras över landet. Det kommer att variera kraftigt beroende på var man bor i landet som patient.

Mångfald i välfärdssektorn är också en viktig jämställdhetsfråga, eftersom det innebär att det bli lättare att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget också i kvinnodominerade yrken. Nu blir det betydligt svårare och det är bara att beklaga.

Peter Seger och Håkan Tenelius pekade igår på
Brännpunkt på den framgång som valfrihet inom primärvården har inneburit: ”Vårdvalet däremot är långsiktigt. Så länge patienterna uppskattar verksamheten och den håller hög kvalitet kan vårdgivaren fortsätta samt utveckla sin verksamhet. Det tjänar vi alla på.”

Regeringens dåligt underbyggda förslag har mötts av omfattande kritik, inte minst av Vårdförbundet och Läkarförbundet som tillsammans med en Vårdföretagarna är väldigt oroade över vilka konsekvenser beslutet kan få. Ta del av mer kritik och fler remissvar på Vårdföretagarbloggen.

Men konsekvenserna är inte den nya regeringen inte intresserad. I deras värld är det oerhört mycket viktigare att stärka staten och det politiska systemets makt, än den enskilde patients val och frihet. Förslaget till beslut är ett stort misstag.

onsdag, oktober 29, 2014

Utred Natomedlemskap


I går överlämnade Tomas Bertelman sin utredning Försvarspolitisktsamarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet till regeringen. Utredningen som är ett gediget arbete menar att nuvarande försvarssamarbete lider ”av begränsningar, eftersom skillnaderna beträffande allianstillhörighet avgör hur djup samverkan kan bli” och slår fast att en prövning av ett svenskt Natomedlemskap behöver genomföras. Bertelman menar att det vore en fördel om en sådan studie kunde genomföras tillsammans med Finland.

Jag delar den slutsatsen. En bred utredning behöver pröva frågan om ett medlemskap i Nato. Tyvärr avvisade regeringen direkt ett sådant initiativ. Det är oklokt och ansvarslöst. Sverige har inte ensamt förmågan att möta allvarliga säkerhetsutmaningar. Därför bör frågan nu lyftas i riksdagen. Kanske är en kompromiss möjlig där en utredning om värnplikten tillsätts samtidigt, vilket GP:s ledarsida lyfter i dag.

TV4 Nyheterna presenterade i dag en ny Novusmätning som visade att 37 procent är positiva till ett medlemskap och att 36 procent var ­negativa, vilket är en kraftig förändring sedan en liknande mätning i våras. Förändringen speglar den utveckling som pågått under längre tid med kränkningar både i luft och till havs.I nyhetsflödet: AB, AB2, SvD1, SVT I bloggosfären: Rasmus,

torsdag, oktober 23, 2014

En budget som hotar jobb och tillväxt

I dag presenterade Magdalena Andersson det rödgröna förslaget till statsbudget. Förslaget innebär ett hot mot jobb och tillväxt. Det är ett havsverk där riktiga jobb straffbeskattas till förmån för låtsasjobb.

Höjda bidrag minskar incitamenten till jobb. Det är i grunden en fara för välfärdens finansiering och dess kvalité. Istället för att stärka tillväxten, straffbeskattas jobb och företagande. Det ökar riskerna kraftigt för att människor kommer att pressas ut i arbetslöshet. 

Förslaget slår extra hårt mot unga och äldre på arbetsmarknaden som nu blir dyrare att anställa. Bara för försvaret innebär den höjda avgiften en ökad kostnad på en kvarts miljard. Färre arbetade timmar ger mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Halveringen av RUT-avdraget slår även hårt mot en kvinnodominerad och tillväxtskapande bransch. 

Samtidigt överges överskottsmålet. Resultatet kommer att bli att Sverige står sämre rustat för framtiden. Allt detta sker i ett läge där Sverige har Europas starkaste offentliga finanser och där Alliansen har minskat utanförskapet med 200 000 personer sedan 2006. 

Vad vi nu ser är en kraftig vänstergir och en återgång till ett Sverige med ökat utanförskap och minskad tillväx där system är viktigare än människors frihet och egna val. I praktiken saknar regeringen egna och nya förslag för fler i arbete.

Det parlamentariska läget i riksdagen är svårt - men än värre är innehållet i regeringens förslag till budget. Förslaget till statsbudget är en återställare till det som inte fungerade och en budget med flera förlorare och en vinnare, Vänsterpartiet.

Mer om budgeten: SvD, Svd2, DN1, DN2, DN3, EX, DI, AB, GP, GP2,

onsdag, oktober 22, 2014

Det är något som har gått sönder i finansministerns retorik, del 2


Finansminister Magdalena Andersson som imorgon, torsdag, ska lägga fram den nya regeringens förslag till budget i riksdagen har upprört både opposition och landets ledande ekonomer. Det först nämnda är inte särskilt uppseendeväckande, mer regel (även om det är rätt i sak). Det andra är däremot mer ovanligt.

Uttalandet som skapade reaktioner och rubriker var finansministerns presskonferens i förra veckan där Andersson menade att statens "lada var helt tom" och att bordet var "helt avskrapat". (Läs
Det är något som har gått sönder i finansministerns retorik).

I söndagens
Agenda i SVT sågade en rad ekonomer finansminister. Vi tar några favoriter i repris.

Nationalekonomen Stefan de Vylder:


"Vi har Europas lägsta statsskuld i förhållande till BNP. Situationen är utmärkt."


Nordeas chefekonom Annika Winsth:


"Sverige har hanterat det här på ett ganska föredömligt sätt jämfört med många andra länder."


Finanspolitiska  rådets ordförande Lars Calmfors:


"Att diskutera på det här sättet som socialdemokraterna och Magdalena Andersson gör - det är helt enkelt inte seriöst."


Det var i söndags. Redan på fredagen försvarade finansministern sin syn på statens finanser "primetime" hos
Skavlan. Då försökte hon med konststycket att förklara samma sak med nästan samma ord. Gick det bra? Nja, kritiken fortsatte och hon är nu KU-anmäld.

Vad försöker då finansministern uppnå med sin retorik? Sanningen är nog rätt enkel. Det är rätt troligt att hon vill svartmåla den svenska ekonomin så att det är möjligt att chockhöja skatterna för att finansiera de rödgrönas löften och blidka vänsterpartiets kavalkad av utgifter.


Starten för Andersson på Finansdepartementet har inte varit den bästa och imorgon ska hon presentera sin första statsbudget som finansminister. Det gör hon med en försvagad auktoritet. En sak är säker, det blir
svårt att ta Magdalena Andersson på allvar framöver.

I nyhetsflödet: DN, DN2, DN3, SvD, SvD2, SR, Ex, DA, FP, SVT,


måndag, oktober 20, 2014

Sverige är värt att försvara

Sverige är ett litet och neutralt land. Som neutralt land säger vi till omvärlden att vi själva ska försvara oss och det kräver ett starkt försvar. Men sedan mitten av 90-talet har försvarets utgifter minskat i samma takt som svenska försvaret har prioriteras ned. Politiska beslut som självklart har fått effekter.

Försvarsbloggen Wiseman's Wisdoms menar att ”detta har tyvärr fått mycket allvarliga konsekvenser på den svenska försvarsförmågan idag, inte minst genom de beslut som fattades inom ramen för försvarsbesluten 2000 och 2004.”

Nuvarande underrättelseoperation i Stockholms skärgård är omfattande och kräver liknande resurser. Samtidigt saknas exempelvis helikoptrar med ubåtsjaktförmåga som har avvecklats, vilket försvårar nuvarande operation. Förre ÖB Bengt Gustafsson menar att försvaret i dag inte har det som krävs, vare sig i kunskaper eller utrustning

Det är ingen hemlighet att undervattensverksamhet och kränkningar av svenskt territorialvatten har varit förekommande, bland annat i Göteborgs norra skärgård 2011.  

Säkerhet skapas idag i allianser, inte i alliansfrihet. Redan i dag har Sverige ett nära samarbete med Nato, det är dags att steget fullt ut och skyndsamt ansöka om medlemskap i Nato. En annan kursändring bör även hittas i regeringens kommande budget.

Senaste dagarnas händelser kommer pröva den försvarspolitiska debatten i Sverige och det är bra. Hos vissa partier hoppas jag också att politiken kommer att omprövas. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ krävde exempelvis i valrörelsen kraftiga besparingar på just försvaret. Det är det tyst om nu.


Sverige är värt att försvara, beredskapen behöver stärkas och det kräver ett starkare försvar.Ensam är inte stark.


I nyhetsflödet:
DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, GPSvd, SvD2, AB, SVT, Ex1, Ex2
Ex3,