måndag, oktober 20, 2014

Sverige är värt att försvara

Sverige är ett litet och neutralt land. Som neutralt land säger vi till omvärlden att vi själva ska försvara oss och det kräver ett starkt försvar. Men sedan mitten av 90-talet har försvarets utgifter minskat i samma takt som svenska försvaret har prioriteras ned. Politiska beslut som självklart har fått effekter.

Försvarsbloggen Wiseman's Wisdoms menar att ”detta har tyvärr fått mycket allvarliga konsekvenser på den svenska försvarsförmågan idag, inte minst genom de beslut som fattades inom ramen för försvarsbesluten 2000 och 2004.”

Nuvarande underrättelseoperation i Stockholms skärgård är omfattande och kräver liknande resurser. Samtidigt saknas exempelvis helikoptrar med ubåtsjaktförmåga som har avvecklats, vilket försvårar nuvarande operation. Förre ÖB Bengt Gustafsson menar att försvaret i dag inte har det som krävs, vare sig i kunskaper eller utrustning

Det är ingen hemlighet att undervattensverksamhet och kränkningar av svenskt territorialvatten har varit förekommande, bland annat i Göteborgs norra skärgård 2011.  

Säkerhet skapas idag i allianser, inte i alliansfrihet. Redan i dag har Sverige ett nära samarbete med Nato, det är dags att steget fullt ut och skyndsamt ansöka om medlemskap i Nato. En annan kursändring bör även hittas i regeringens kommande budget.

Senaste dagarnas händelser kommer pröva den försvarspolitiska debatten i Sverige och det är bra. Hos vissa partier hoppas jag också att politiken kommer att omprövas. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ krävde exempelvis i valrörelsen kraftiga besparingar på just försvaret. Det är det tyst om nu.


Sverige är värt att försvara, beredskapen behöver stärkas och det kräver ett starkare försvar.Ensam är inte stark.


I nyhetsflödet:
DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, GPSvd, SvD2, AB, SVT, Ex1, Ex2
Ex3,

Inga kommentarer: