onsdag, mars 27, 2013

Behåll Östra Villan och Bögatans förskola!

I går hanterade SDN Örgryte-Härlanda frågan om hur många förskoleplatser stadsdelen ska ha de kommande åren. Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelar i Göteborg som haft möjligheten att bygga helt nya förskolor. Det är något positivt, det ger också möjligheten att avveckla platser i lokaler som inte är ändamålsriktiga, vilket också har skett.

Folkpartiet och Alliansen är av uppfattningen att förskolegrupperna inom stadsdelen är allt för stora och att barntalet per grupp måste minska. Det finns en rad skäl för det. Ska vi nå minskade barngrupper i förskolan krävs en fortsatt expandering av förskolor och att redan etablerade och populära förskolor blir kvar.

Nu när det inte finns någon aktuell kösituation är det dags att rikta fokus mot kvalitén inom förskolan och en viktig reform att genomföra är mindre barngrupper. Därför föreslog vi nämnden att Östra Villan på Sanatoriegatan och Bögatans förskola ska behållas, istället för att avvecklas under 2014. De rödgröna partierna avslog tyvärr vårt förslag. Det kommer dock en chans till och den hoppas jag att majoriteten tar.

torsdag, mars 07, 2013

En stor liberal har lämnat oss

Bertil Hanson, tidigare statsråd, riksdagsledamot och kommunalrådi Göteborg, har lämnat oss.

Det finns mycket att skriva om Bertil, som ägnat mer än 50år av sitt liv i liberalismens och folkpartiets tjänst. Bertil med sitt varmahjärta, starka stämma och sociala patos tvekade aldrig att ta strid för sakenhan trodde på.

Bertil var lärare till yrket, senare lektor vid lärarhögskolan i Göteborg, och blev medlem i Folkpartiet på 50-talet. Det tog inte lång tid innan han blev ledamot av den lokala partistyrelsen och sedermera dess ordförande. Under sin tid som ordförande genomförde han flera viktiga insatser. 

Efter framgångsvalet 1964 tog han plats i stadsfullmäktige, fyra år senare blev han ledamot i kommunstyrelsen och därefter kommunalråd. Han lämnade Göteborgspolitiken 1978 när han blev statsråd i Ullstenregeringen med ansvar för kommun- och kyrkofrågor. Mellan åren 1979 och 1982 var Bertil ledamot av riksdagen. Under drygt två decennier var han även ledamot av partistyrelsen och ordförande för Bibelkommissionen som arbetade fram den nya bibelöversättningen. 

Hans livsgärning är avslutad. Men vi kommer att sakna honomoch minnas honom som en av Göteborgsliberalismens stora förgrundsgestalter.