lördag, februari 15, 2014

Folkpartiet har rätt tant för jobbet

Marit Paulsen (FP)
I går samlades Folkpartiet till partiråd för att välja kandidater till Europaparlamentet och fastställa ett nytt Europaprogram.

Innan partirådet började fick jag möjligheten att sitta ner och lyssna på Marit Paulsen. Hon pratade bland annat om sitt engagemang för klimatet, maten, skogen och vikten av att se helheten.

- EU och övriga världen står inför stora utmaningar: klimatet, maten, kemikalierna, den biologiska mångfalden, bristen på rent vatten. Men kanske ligger den största utmaningen i att se dessa om en helhet? Det måste blir slut på EU:s stuprörspolitik, sade Marit. Hon lyfte också behovet av en stark inre marknad, inte minst för jobbens skull.

- Sveriges välstånd vilar på framgångsrika exportindustri. Vill vi ha ett extra vårdbiträde på vår gamla mammas servicehus, eller en extra lärare i våra barn skolan, så måste EU och dess inte marknad fungera, och frihandelsavtal ingås med USA och övriga världen.

Senare på förmiddagen valdes Marit som partiets toppkandidat till Europaparlamentet. Marit är rätt tant för jobbet. Efter Marit Paulsen följer Cecilia Wikström på en andra plats, Jasenko Selimovic på en tredje plats, Tina Acketoft på en fjärde plats och Erik Scheller på en femte plats.

Som EU-vän och folkpartist är jag oerhört glad över att partiet har så många bra och starka kandidater som ställer upp i EU-valet i maj. Det lovar gott. Ta del av Folkpartiets kandidater till Europaparlamentet.

måndag, februari 10, 2014

Förstatliga skolan!

Strax överlämnar regeringens utredare professor emeritus Leif Lewin sin utvärdering av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund. På DN debatt i dag konstaterar Lewin, ”Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande”, att lärarna möttes med misstro, decentraliseringen gick för långt, Skolverket gav inte tillräckligt med stöd till kommunerna samt att lärarna inte var förberedda och fick den hjälp som krävdes.

Det är bara konstatera att många kommuner inte har klarat sin uppgift som huvudman för skolan. Göteborg är en sådan kommun och här har decentraliseringen gått ännu längre. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har dömt ut stadsdelarna som skolnämnder i Göteborg. Trots det införde den rödgröna majoriteten lokala utbildningsutskott i stadsdelarna. Istället borde skolan lyftas bort från SDN.

Att kommunerna fick ta ansvar för skolans resursfördelningen och lärarna var särskilt olyckligt.
I dag kan det skilja hela 50 000 kronor per elev och år mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Det är inte rimligt. Bara mellan Göteborg och Stockholm skiljer det tusentals kronor per elev och år. Lärarnas ställning och löneutveckling har försämrats med kommunerna som arbetsgivare.

Dagens Samhälle har visat att 80 procent av de 50 bästa skolkommunerna styrs av Alliansen, medan 76 procent av de 50 sämsta skolkommunerna styrs av S eller V. Stockholm och Landskrona är två exempel på bra skolkommuner som har lyckats.

Folkpartiet liberalerna har länge krävt att skolan ska återförstatligas. Fler och fler inser att detta är det enda möjliga vägen för svensk skola. Fyra av fem lärare i den svenska skolan anser att staten är den aktör som ska ha huvudansvaret för skolan
. Det är hög tid att låta staten ta över ansvaret för skolan. Genom att förstatliga skolan ser vi till att alla elever får lika möjligheter att lyckas, oavsett var de bor. 

I bloggsfären: Lotta Edholm, Helene Odenjung, Mattias Sundin, Rasmus Jonlund, Hans Åberg, Per Altenberg,

I nyhetsflödet: DN1, DN2, Svd, GP, AB, SR, SVT,

torsdag, februari 06, 2014

Avveckla inte fungerande förskolor!


Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelar i Göteborg som haft möjligheten att bygga helt nya förskolor vilket är oerhört positivt. Det är inte alla stadsdelar som har den möjligheten. I samband med det har vi också haft möjligheten att riva äldre förskolor och ge plats för nya bostäder som på Danska vägen för att ta ett exempel.

På nämndens sammanträde i tisdags fanns ett ärende på dagordningen om att avveckla fler förskolor, ett förslag som var aktuellt redan för ett år sedan. Då som nu markerade Folkpartiet och Alliansen att vi inte vill avveckla Östra Villan på Sanatoriegatan, Helleforsgatans förskola och Bögatans förskola. Ärendet blev dock bordlagt av den rödgröna majoriteten och ärendet kommer upp igen nästa gång.

Ovan nämnda förskolor är oerhört populära, välfungerande och unika. För oss är det inte aktuellt att avveckla dessa förskolor. Vi ser en utveckling där barngrupperna blir allt större i stadsdelen och att lägga ner fler avdelningar skulle innebära än större grupper. Nu när det inte finns någon aktuell kö – måste fokus riktas mot de stora barngrupperna. Det är en viktig kvalitetsfråga.