tisdag, december 30, 2008

Högre utbildning viktig EU-fråga

Till våren går medlemsländerna i Europeiska unionen till val. Som företrädare för den organisation som först tog ställning för ett svenskt medlemskap i EU känns den kommande valrörelsen oerhört rolig och utmanande, det skriver jag idag på VK debatt. Jag hoppas att det till våren kommer debatteras utbildning i kombination med EU.

Gott slut!

PS. Sen jag gick på semester har jag tagit det lungt, umgåtts med familj, tittat på film och läst en massa böcker - så det har inte blivit något bloggande. Tänker njuta av ledigheten ett tag till.

fredag, december 19, 2008

Väntat provvals resultat

Igår presenterades folkpartiet resultatet av vårt interna provval inför Europaparlamentsvalet och den lista som ska antas i februari här i Göteborg. Jag är nöjd med utgången och väntar nu på att få börja kampanja. Grattis till Marit. Jag hoppas dock att valberedningen gör några justeringar längre ner i listan…

tisdag, december 09, 2008

Ord och inga visor - skolan behöver fortsatta reformer

Idag presenterades den senaste undersökningen från TIMSS. Jan Björklund kommenterar undersökningen på Newsmill och han är tydlig; är dags att göra upp med den skolideologi som fördärvat vår skola. Det som nu genomförs av regeringen på skolområdet behövs och därefter kan vi börja fundera på visionen för den framtida skolan. Oppositionen är inte redo att ta över skolpolitiken - det skulle bli ett massinsläpp av flum. Nu måste vi fortsätta att reformera utbildningssystemet i Sverige och det gör fp bäst.

måndag, december 08, 2008

Färre studenter ger mer spets

Minska antalet universitetsplatser och satsa på spetskompetens för att studenter inte ska gå från universitetsexamen till arbetslöshet. Det skriver jag idag på Lundagårds debattsida i en replik till S-stunder i Lund.

Ökad frihet för landets högskolesäten

Akademisk frihet innebär ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och högre utbildning. Att säkra ett sådant svängrum är långt mer än ett gruppintresse för akademiker och intellektuella. Vetenskapens frihet är en avgörande förutsättning för det kulturella klimatet, för demokratins hälsa, för ekonomins dynamik och för hela samhällets utvecklingsförmåga. Så förklaras behovet av Akademisk frihet i Autonomiutredningen som presenterades idag (även tidigt imorse på DN debatt).

Jag kan bara instämma och välkomnar många av de förslag som presenterades i utredningen. Jag skulle dock gärna se att regeringen inte tillsätter högskolestyrelserna. För tror man på värdet av akademisk frihet borde staten klippa banden helt och hållet. Det skulle kunna lösas med andra kontrollfunktioner.

Genom att universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter kommer vi att se ett otroligt lyft för den högre utbildningen. Kopplingen mellan studier och näringsliv kommer att stärkas samtidigt som ökat samarbete över gränserna blir möjligt. Förslagen kommer att leda till ökad specialisering och konkurrens mellan landets utbildningar, vilket vi länge har efterfrågat. Inriktningen, som borde kommit långt tidigare, (socialisterna förstår inte värdet av den högre utbildningen) ligger helt i linje med den utveckling vi ser internationellt.

Det är också glädjande att Akademiska Hus nu överförs till landets lärosäten, vilket inte är en dag för tidigt. Alltför länge har Akademiska hus tagit ut fingerade hyror som drabbat landets studenter. Utredningens verkliga vinnare är studenterna som genom förslagen får större inflytande över sin utbildning. Det råder inga tvivel om att reformerna kommer att lyfta den svenska akademin.

söndag, december 07, 2008

Intar kommunisterna regering?

Nej, det händer inte. Men nu har de tre partierna på vänsterkanten beslutat att de ska bilda en kollationsregering om de vinner valet 2010. Sverige kan få en kommunist i regering efter valet och skulle det bli så är det nog dags att flytta härifrån. Tänk er Lars Ohly som finansminister? Hjälp.

Richard Nixon sa; "Väljare röstar av skräck inte av glädje". Att blanda in katter bland hermelinerna gör att hermelinerna flyr. Vänta bara. Socialdemokraterna kommer att rasa och Mona kommer att bli ihågkommen som den ledare som försatte socialisterna för alltid i opposition. Framtiden blir spännande. För övrigt är oppositionen inte redo att leda landet och kan definitivt inte hantera den nuvarande ekonomin. Vi ska inte låta den rödgröna röran förstöra Sverige.

fredag, december 05, 2008

Och lite mer ranking...

som jag debatterar denna gång i Piteå-tidning, där jag svarar min borgliga kollega från FMSF som jag annars så ofta håller med - men inte i debatten om ranking.

Mer debatt om ranking

Nyligen lämnade Högskoleverket över sin utredning Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? till regeringen. Från Liberala studenter välkomnar vi ett införande av rankningsystem i Sverige. Ett sådant system skulle vara ett bra och viktigt komplement till den information som lämnas ut från enskilda lärosäten till landets studenter inför deras val av högre utbildning och säte i landet. Det skriver jag idag om i Stockholms universitets studentkårs tidning.

tisdag, december 02, 2008

Äntligen ny lärarutbildning!

En ny lärarutbildning är en av de viktigaste reformerna under denna mandatperiod. Dagens lärarutbildningar har kraftiga kvalitetsbrister och det är bra att den vetenskapliga grunden och forskningen nu stärks. Kunskapsinnehållet har fått stå tillbaks för flummet alltför länge.

Utbildningen är den största i högskolesverige och vad som behövs är en långsiktig och hållbar utbildning med en tydlig struktur som är anpassad efter skolsystemet. Samtidigt måste utbildningen bli mer attraktiv. Antalet högskolor med lärarutbildning bör minska med drygt hälften. Då kan utbildningen bättre anpassas efter verklighetens behov och locka de bäst lämpade till att vilja utbilda sig till lärare – för lärarna är skolans viktigaste resurs.

måndag, december 01, 2008

Spännande initiativ av annars tråkiga TCO

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, har utmanat fyra riksdagsledamöter att under en vecka leva på 596 kronor. De knappt 600 kronorna är den summan som en svensk student har att röra sig med varje vecka för att få ekonomin och livet att gå runt. Facket menar i sitt senaste nyhetsbrev att det är orimligt lite pengar att klara sig på under flera år vilket högre studier innebär. Självklart har riksdagsledamöterna anpassat sitt boende och andra utgifter efter sin vanliga inkomst vilket gör det omöjligt för de att klara av detta, men tanken är ändå spännande. Att synliggöra studenternas povra ekonomiska situation känns behjärtansvärt.

Nyligen presenterade Liberala studenter rapporten "
Snabba Cash?", som behandlar det svenska studiemedelssystemet. Vi menar att det behövs en breddad debatt om studiemedel bortom det enkla kravet "Höj studiemedlen!", som så ofta hörs i debatten. När Liberala studenter i helgen hade sitt årsmöte så var frågan uppe för debatt. Vi menar att det krävs en grundläggande studiemedelsnivå för att garantera alla möjligheten att studera vidare inom den högre utbildningen. Studenters varierande ekonomiska omständigheter innebär bland annat att CSN:s rigida struktur inte ger alla en god grundläggande ekonomi. Därför vill vi se en individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar. Samtidigt menar vi att fribeloppstaket, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlen begränsas, bör avskaffas helt. I avvaktan på att fribeloppstaket tas bort helt borde regelverket ändras så att endast veckor där studenten utnyttjar studiemedel räknas med. Vidare slog vi fast att CSN ska konkurrensutsättas, för att på sikt avskaffas, vilket kommer att öka studenternas valfrihet och förbättra effektiviteten i studielånsapparaten.

Studenters personliga utveckling, samhällsengagemang, kritiska tänkande och bildning är avgörande för hur Sverige ska klara sig som kunskapsnation. I det sammanhanget spelar studiemedlet en viktig och central roll. Systemet är just nu under prövning och jag hoppas att vi framöver kommer att få ett mer individanpassat studiemedel och till dess en breddad debatt. För det behövs och där är TCO:s initiativ ett bra inspel i debatten. Avslutningsvis så har regeringen lovat att de ska höja bidraget och det passar bra nu – eftersom studenter är duktiga konsumenteter och det är precis vad vår ekonomi just nu behöver. Till skillnad från töntiga och idiotiska "köp inget-dagar".