måndag, december 08, 2008

Ökad frihet för landets högskolesäten

Akademisk frihet innebär ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och högre utbildning. Att säkra ett sådant svängrum är långt mer än ett gruppintresse för akademiker och intellektuella. Vetenskapens frihet är en avgörande förutsättning för det kulturella klimatet, för demokratins hälsa, för ekonomins dynamik och för hela samhällets utvecklingsförmåga. Så förklaras behovet av Akademisk frihet i Autonomiutredningen som presenterades idag (även tidigt imorse på DN debatt).

Jag kan bara instämma och välkomnar många av de förslag som presenterades i utredningen. Jag skulle dock gärna se att regeringen inte tillsätter högskolestyrelserna. För tror man på värdet av akademisk frihet borde staten klippa banden helt och hållet. Det skulle kunna lösas med andra kontrollfunktioner.

Genom att universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter kommer vi att se ett otroligt lyft för den högre utbildningen. Kopplingen mellan studier och näringsliv kommer att stärkas samtidigt som ökat samarbete över gränserna blir möjligt. Förslagen kommer att leda till ökad specialisering och konkurrens mellan landets utbildningar, vilket vi länge har efterfrågat. Inriktningen, som borde kommit långt tidigare, (socialisterna förstår inte värdet av den högre utbildningen) ligger helt i linje med den utveckling vi ser internationellt.

Det är också glädjande att Akademiska Hus nu överförs till landets lärosäten, vilket inte är en dag för tidigt. Alltför länge har Akademiska hus tagit ut fingerade hyror som drabbat landets studenter. Utredningens verkliga vinnare är studenterna som genom förslagen får större inflytande över sin utbildning. Det råder inga tvivel om att reformerna kommer att lyfta den svenska akademin.

Inga kommentarer: