måndag, december 01, 2008

Spännande initiativ av annars tråkiga TCO

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, har utmanat fyra riksdagsledamöter att under en vecka leva på 596 kronor. De knappt 600 kronorna är den summan som en svensk student har att röra sig med varje vecka för att få ekonomin och livet att gå runt. Facket menar i sitt senaste nyhetsbrev att det är orimligt lite pengar att klara sig på under flera år vilket högre studier innebär. Självklart har riksdagsledamöterna anpassat sitt boende och andra utgifter efter sin vanliga inkomst vilket gör det omöjligt för de att klara av detta, men tanken är ändå spännande. Att synliggöra studenternas povra ekonomiska situation känns behjärtansvärt.

Nyligen presenterade Liberala studenter rapporten "
Snabba Cash?", som behandlar det svenska studiemedelssystemet. Vi menar att det behövs en breddad debatt om studiemedel bortom det enkla kravet "Höj studiemedlen!", som så ofta hörs i debatten. När Liberala studenter i helgen hade sitt årsmöte så var frågan uppe för debatt. Vi menar att det krävs en grundläggande studiemedelsnivå för att garantera alla möjligheten att studera vidare inom den högre utbildningen. Studenters varierande ekonomiska omständigheter innebär bland annat att CSN:s rigida struktur inte ger alla en god grundläggande ekonomi. Därför vill vi se en individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar. Samtidigt menar vi att fribeloppstaket, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlen begränsas, bör avskaffas helt. I avvaktan på att fribeloppstaket tas bort helt borde regelverket ändras så att endast veckor där studenten utnyttjar studiemedel räknas med. Vidare slog vi fast att CSN ska konkurrensutsättas, för att på sikt avskaffas, vilket kommer att öka studenternas valfrihet och förbättra effektiviteten i studielånsapparaten.

Studenters personliga utveckling, samhällsengagemang, kritiska tänkande och bildning är avgörande för hur Sverige ska klara sig som kunskapsnation. I det sammanhanget spelar studiemedlet en viktig och central roll. Systemet är just nu under prövning och jag hoppas att vi framöver kommer att få ett mer individanpassat studiemedel och till dess en breddad debatt. För det behövs och där är TCO:s initiativ ett bra inspel i debatten. Avslutningsvis så har regeringen lovat att de ska höja bidraget och det passar bra nu – eftersom studenter är duktiga konsumenteter och det är precis vad vår ekonomi just nu behöver. Till skillnad från töntiga och idiotiska "köp inget-dagar".

Inga kommentarer: