onsdag, oktober 30, 2013

Lärare ska prioritera undervisningen!


Nyligen lämnade lärarfacken i Göteborg in en begäran enligt arbetsmiljölagen 6 Kap § 6a till samtliga stadsdelar i Göteborg. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kräver svar om hur lärarnas arbetssituation ska förbättras. I samband med SDN Örgryte-Härlandas sammanträde igår lyfte jag frågan och Marie Kärrå, representant från TCO/Lärarförbundet, fick möjlighet att beskriva anmälan och situationen för nämnden. Det tyckte jag var väldigt bra.

Det är uppenbart att det behövs ett regelverk som prioriterar arbetsuppgifterna inom ramen för arbetstiden och bättre möjligheter för stadsdelens lärare att återhämta sig. Det kräver insatser och jag hoppas att förvaltningen nu tar frågan på största allvar. Tillsammans och i nära samverkan med facken kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för lärarna.

I dag intervjuas gymnasieläraren Johan Häggström i GP om situationen för honom på Kålltorpsskolan. Han säger att ”man har ett högt arbetstempo hela tiden, man hinner aldrig landa, ta det lugnt och vila. Den perioden finns inte.”

Johan och alla andra lärare runt om i Göteborg är skolans viktigaste resurs. Det är de som avgör om våra elever lyckas eller inte. Lärare ska vara lärare. Därför måste de ges både möjligheten och tiden att fokusera på sin viktigaste uppgift - att undervisa. Folkpartiet och regeringen genomför nu flera reformer för att minska administrationen för lärarna vilket är oerhört positivt. Men det finns mycket som vi kan göra lokalt, såväl i stadsdelarna som kommuncentralt. Det bästa skulle vara att lyfta skolan från SDN. 

måndag, oktober 14, 2013

V slösar med skattebetalarnas pengar

På senaste sammanträdet med SDN Örgryte-Härlanda skulle nämnden ta ställning till en förnyad upphandling av lokalvård i stadsdelen Örgryte. En utvärdering som har genomförts visar på en tydlig kostnadsminskning, en miljon kronor. Kan tyckas vara växelpengar i förvaltningens stora budget, men det är pengar som år efter år istället har kunnat läggas på skolan eller äldreomsorgen i stadsdelen. Man skulle kunna tro att detta vara ett rutinärende – men så blev det inte.

Den rödgröna majoriteten med Vänsterpartiet i spetsen drev istället igenom att lokalvården ska återkommunaliseras. Upphandlingen var nämligen ett ”hot” mot verksamheten. Vi reserverade oss. Detta betyder att förvaltningen nu måste spara in en miljon från övrig verksamhet i stadsdelen. Stadsdelen har i dag en stor kö till vår populära kulturskola, en miljon kronor, skulle radera ut kön. Det är ett exempel på vad vi istället skulle kunna göra med pengarna. Vi ska ta hand om skattebetalarnas pengar inte slösa bort dem!