måndag, oktober 14, 2013

V slösar med skattebetalarnas pengar

På senaste sammanträdet med SDN Örgryte-Härlanda skulle nämnden ta ställning till en förnyad upphandling av lokalvård i stadsdelen Örgryte. En utvärdering som har genomförts visar på en tydlig kostnadsminskning, en miljon kronor. Kan tyckas vara växelpengar i förvaltningens stora budget, men det är pengar som år efter år istället har kunnat läggas på skolan eller äldreomsorgen i stadsdelen. Man skulle kunna tro att detta vara ett rutinärende – men så blev det inte.

Den rödgröna majoriteten med Vänsterpartiet i spetsen drev istället igenom att lokalvården ska återkommunaliseras. Upphandlingen var nämligen ett ”hot” mot verksamheten. Vi reserverade oss. Detta betyder att förvaltningen nu måste spara in en miljon från övrig verksamhet i stadsdelen. Stadsdelen har i dag en stor kö till vår populära kulturskola, en miljon kronor, skulle radera ut kön. Det är ett exempel på vad vi istället skulle kunna göra med pengarna. Vi ska ta hand om skattebetalarnas pengar inte slösa bort dem!

Inga kommentarer: