tisdag, oktober 27, 2015

Göteborgs stad ska inte hyra ut prylar och utrustning

I en ansökan till Miljö- och Klimatnämnden vill den rödgröna majoriteten i SDN Örgryte-Härlanda, inom ramen för det omdiskuterade Miljöprogrammet, köpa in utrustning och prylar som sedan ska hyras ut till göteborgare via stadens medborgarkontor, kulturhus och bibliotek. Och det ska vara gratis. Folkpartiet liberalerna försökte stoppa beslutet ikväll. Läs hela ärendet.

Globaliseringen och den digitala utvecklingen har snabbt förändrat våra konsumtionsmönster, en utveckling som jag välkomnar. Det som inte var möjligt för bara några år sedan är i dag en verklighet. I dag behöver vi inte köpa det vi behöver, utan vi kan allt oftare hyra eller låna. Delningsekonomin omsätter redan 213 miljarder kronor och väntas växa kraftigt framöver.

Det finns redan flera tjänster på marknaden. Uber, Airbnb, Klädoteket.se, Rentl.se är några exempel och de flesta byggvaruhusen erbjuder även uthyrningsservice för de kunder som vill undvika att exempelvis köpa dyra verktyg. Nu ska Göteborgs stad även konkurrera på den marknaden. Det är galet och vi har andra utmaningar att prioritera.

Delningsekonomin har en stor potential, särskilt här i Sverige. Den växer av egen kraft och av entreprenörer som vågar att tänka nytt. Men nu ska troligtvis ett projekt sjösättas där Göteborgs stad ska köpa in prylar för uthyrning och konkurrera på ännu en marknad. Beslutet är, enligt mig, inte förenligt med den kommunala kompetensen och det är definitivt inte att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Inga kommentarer: