onsdag, maj 28, 2014

Rödgröna hyvlar på förskola och skola i Örgryte-Härlanda

På SDN Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade nämnden om förvaltningens förslag till åtgärder för att få en budget i balans, då ekonomin kraftigt försämrats. En stor del av åtgärderna var nämnden enig om. Däremot föreslog Folkpartiet och Alliansen att förskolan och skolan skulle fredas från ytterligare besparingar. Istället föreslog vi att nämnden skulle använda 4,9 miljoner kronor av eget kapital. Den rödgröna majoriteten röstade emot. 

Vi föreslog också att förvaltningen skulle få i uppdrag att genomföra en förutsättningslös översyn av verksamheter och lokaler. Tyvärr nekades vi (åter igen) en sådan utredning - istället fortsätter de med "osthyvelsprincipen".

Nu kommer istället antalet barn i förskolan bli ännu fler då grupperna ska förtätas. Det är en utveckling vi sett under hela mandatperioden i förskolan. Det är inte hållbart vare sig för barnen eller för personalen.

När det gäller skolan hyvlas det ordentligt.  Där kommer nu lärartjänster att dras in. Det blir färre skolbibliotekarier, speciallärare, specialpedagoger, mindre personal på fritidshem, färre halvklasstimmar och indragen läxhjälp. Det är en olycklig utveckling när vi ser att elever i behov av hjälp inte får det stöd som krävs och att kunskapsresultaten fortsätter att försämras i stadsdelens skolor.

Grundproblemet är att förskolan och skolan inte har prioriteras i Göteborg under väldigt många år. I jämförelse med andra kommuner är både förskolan och grundskolan underfinansierade. Redan i dag är verksamheten slimmad.

Inga kommentarer: