torsdag, oktober 25, 2012

Med perspektiv på krogdebatten...


Det har nu gått drygt åtta månader sedan jag drog igång namninsamlingen, som har samlat ihop drygt 13 000 namn, för att behålla fem-tillstånd på krogarna i Göteborg och det har hänt en del sedan dess. Det är läge för lite perspektiv på saken.

Socialdemokraterna tvingades tillslut (eller valde) att lägga fram en kompromiss och trots att det fanns en majoritet i fullmäktige för att behålla de nuvarande tillstånden slutade omröstningen något oväntat. Det eftersom Socialdemokraterna taktikröstade och aktivt röstade fram ett motförslag till sitt eget. Vilket aldrig annars sker. Det innebar att förslaget som hade flest antal röster i fullmäktige inte längre fanns kvar vid den avslutande voteringen. Hantering är nu ett ärende för rättslig prövning. I samband med den processen diariefördes först inte den handling där staden svarade förvaltningsrätten. Det var inte första gången. Frågan kring diarieföringen var också aktuell i samband med den underliggande Spaak-rapporten, där det fanns två olika versioner av rapporten i stadens diarium.

Krogarnas öppettider kommer att förändras först i slutet av nästa sommar. Men jag är övertygad om att förändringen kommer att få konsekvenser, inte minst för anställd personal och för tryggheten på gator och torg nattetid. På fredagar kommer de flesta krogar att stänga samtidigt - vilket kommer att innebära mycket folk på liten yta samtidigt. Med andra ord: det är upplagt för problem. 

Jag själv vill se ett Göteborg som växer. En växande storstad behöver ett välmående krog- och nöjesliv som erbjuder en stor mångfald såväl för oss som bor i staden - som för personer som är på besök. Det råder det dock uppenbarligen delade meningar om.

Än värre kan det bli för krogbranschen om det skulle bli ett maktskifte. För det första vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga. Det föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. För Göteborgs del skulle det innebära 163 miljoner kronor bara för nästa år! Att chockhöja avgiften för att anställa unga lär inte sänka trösklarna.

För det andra vill Socialdemokraterna dubbla restaurangmomsen. Det skulle kunna innebära att tusentals jobb skulle försvinna inom krogbranschen. Den risken vill vi inte ta. Med tanke på att det är en bransch där många får sitt första jobb och där en tredjedel av de anställda är under 25 år – så skulle just unga drabbas extra hårt. Socialdemokraternas politik för att möta ungdomsarbetslösheten skulle bara göra den värre.

För egen del ska jag se till att fortsätta lyfta frågan - inte minst i samband med valrörelsen om två år. Tiderna i sig kanske inte är det viktigaste (även om en återgång ska föreslås) Viktigare är att lyfta debatten om det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ska bestämma när festen är slut och hur vi lever våra privatliv. Eller om det är beslut som varje individ själv ska få bestämma. I min värld är den avvägningen rätt enkel. 

Vidare handlar debatten om trygghet och säkerhet. Jag hör allt fler exempel på hur det verkligen går till nattetid. Staden har en resa att göra och tyvärr blir det arbetet allt mer diffust. Samtidigt flyttar den styrande majoriteten ansvaret bort från Stadshuset. Det är ingen positiv utveckling.

Debatten lär fortsätta.  

onsdag, oktober 03, 2012

Örgryte-Härlanda får utbildningsråd


I går beslutade majoriteten i stadsdelsnämnden att införa ett lokalt utbildningsråd i Örgryte-Härlanda. Rådet kommer om några veckor eller månader att bli ett utskott, eftersom S, MP och V lagt ett sådant förslag i kommunstyrelsen. Vi i Alliansen försökte avslå införandet.

Syftet med rådet ska vara att stärka samarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet, föra dialog och analysera och utveckla samarbetet mellan enheterna och stadsdelsnämnden. Det låter väldigt fint. Men i praktiken kommer rådet, och senare utskottet, att bli en diskussionsklubb för de ledamöter som väljs in och vi kommer inte att få något ansvar eller befogenheter.  

Folkpartiet vill istället lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna till en central grundskolenämnd. Vi tror att organisationen behöver centraliseras för att stärka och förbättra likvärdigheten över staden samtidigt som vi öronmärker resurserna till varje elev. Både Malmö och Stockholm har gjort den resan och Göteborg borde följa efter.

Självklart rättar vi oss efter fattade beslut och vi kommer att finnas representerade i det blivande rådet. Men kommunallagen är tydlig med att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte kan delegeras från huvudmannen som i stadsdelens fall är nämnden.

Svensk skola befinner sig i den största förändringen sedan den allmänna folkskolan infördes. Det är en utveckling som jag tycker att hela nämnden borde vara en del av – inte bara fyra personer i ett råd eller utskott. Stadsdelsnämnden kan och borde ta ett större ansvar för skolan.

S levererar skattechock


Nyss trillade Jan Björklunds nyhetsbrev in i mailen och där skriver han ”Allt tal om affärsplan, tillväxt och en näringslivsvänlig politik visar sig vara ett luftslott. Istället levererar Socialdemokraterna en rejäl skattechock. Ökade bidrag istället för fler jobb. Ett ökat utanförskap istället för fler med egen försörjning är Löfvens recept för Sverige”.

Senaste dagarna har Socialdemokraterna presenterat olika delar från sitt budgetförslag. Två saker kan konstateras. Löfven är ingen förnyare och inte hans politik. Budgetförslaget skulle innebära chockhöjda skatter på både arbete och företag. Det är inget som Sverige skulle må bra av.

Jan Björklund avslutar sitt nyhetsbrev med följande frågor. Hur blir det fler jobb till ungdomar med dubblerade arbetsgivaravgifter? Hur ska en kraftigt höjd krogmoms ska leda till att fler får sitt första jobb i en bransch som sysselsätter många ungdomar och invandrare?  Högre bolagsskatt än jämförbara länder, hur ska det göra Sverige attraktivt för investeringar?

Det är frågor som Socialdemokraterna borde svara på!

Fler inlägg och synpunkter i molnet: Ledarbloggen, Andersson, AB1, AB2, Hamilton, AB3