torsdag, oktober 25, 2012

Med perspektiv på krogdebatten...


Det har nu gått drygt åtta månader sedan jag drog igång namninsamlingen, som har samlat ihop drygt 13 000 namn, för att behålla fem-tillstånd på krogarna i Göteborg och det har hänt en del sedan dess. Det är läge för lite perspektiv på saken.

Socialdemokraterna tvingades tillslut (eller valde) att lägga fram en kompromiss och trots att det fanns en majoritet i fullmäktige för att behålla de nuvarande tillstånden slutade omröstningen något oväntat. Det eftersom Socialdemokraterna taktikröstade och aktivt röstade fram ett motförslag till sitt eget. Vilket aldrig annars sker. Det innebar att förslaget som hade flest antal röster i fullmäktige inte längre fanns kvar vid den avslutande voteringen. Hantering är nu ett ärende för rättslig prövning. I samband med den processen diariefördes först inte den handling där staden svarade förvaltningsrätten. Det var inte första gången. Frågan kring diarieföringen var också aktuell i samband med den underliggande Spaak-rapporten, där det fanns två olika versioner av rapporten i stadens diarium.

Krogarnas öppettider kommer att förändras först i slutet av nästa sommar. Men jag är övertygad om att förändringen kommer att få konsekvenser, inte minst för anställd personal och för tryggheten på gator och torg nattetid. På fredagar kommer de flesta krogar att stänga samtidigt - vilket kommer att innebära mycket folk på liten yta samtidigt. Med andra ord: det är upplagt för problem. 

Jag själv vill se ett Göteborg som växer. En växande storstad behöver ett välmående krog- och nöjesliv som erbjuder en stor mångfald såväl för oss som bor i staden - som för personer som är på besök. Det råder det dock uppenbarligen delade meningar om.

Än värre kan det bli för krogbranschen om det skulle bli ett maktskifte. För det första vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga. Det föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. För Göteborgs del skulle det innebära 163 miljoner kronor bara för nästa år! Att chockhöja avgiften för att anställa unga lär inte sänka trösklarna.

För det andra vill Socialdemokraterna dubbla restaurangmomsen. Det skulle kunna innebära att tusentals jobb skulle försvinna inom krogbranschen. Den risken vill vi inte ta. Med tanke på att det är en bransch där många får sitt första jobb och där en tredjedel av de anställda är under 25 år – så skulle just unga drabbas extra hårt. Socialdemokraternas politik för att möta ungdomsarbetslösheten skulle bara göra den värre.

För egen del ska jag se till att fortsätta lyfta frågan - inte minst i samband med valrörelsen om två år. Tiderna i sig kanske inte är det viktigaste (även om en återgång ska föreslås) Viktigare är att lyfta debatten om det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ska bestämma när festen är slut och hur vi lever våra privatliv. Eller om det är beslut som varje individ själv ska få bestämma. I min värld är den avvägningen rätt enkel. 

Vidare handlar debatten om trygghet och säkerhet. Jag hör allt fler exempel på hur det verkligen går till nattetid. Staden har en resa att göra och tyvärr blir det arbetet allt mer diffust. Samtidigt flyttar den styrande majoriteten ansvaret bort från Stadshuset. Det är ingen positiv utveckling.

Debatten lär fortsätta.  

Inga kommentarer: