tisdag, november 01, 2011

En bra dialog om fritidshem kräver både fakta och snabba svar

På senare år har elevgrupperna på fritidshemmen blivit allt större. Enligt Skolverket finns det i dag 29,7 barn per avdelning i Göteborg, vilket motsvarar en ökning med 2,3 barn. Antalet barn per årsarbetare har också ökat.

För några månader sedan blev jag kontaktad av en orolig förälder som klagade på situationen i min stadsdel. Därför lade jag ett redovisningsuppdrag till stadsdelsnämnden för att lyfta och väcka debatt i frågan. Majoriteten valde att bordlägga förslaget och på nämndsammanträdet förra veckan valde man att avslå yrkandet.

I en protokollsanteckning skrev jag bla:
”Vi tycker att det är märkligt och uppseendeväckande att majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) stoppar oppositionen från att lägga ett redovisningsuppdrag till stadsdelsförvaltningen. Att vi förvägras ta del av statistisk och fakta om situationen inom stadsdelens fritidshem är anmärkningsvärt. Speciellt då uppdraget exempelvis skulle belysa antalet elever per avdelning och antalet elever per pedagog samt tillgängligheten inom stadsdelen.” I efterhand till protokollet dök det upp ett yrkande om avslag med motiveringen att vi kommer att få en dragning om hela utbildningsområdet i närtid. Det tycker jag är en för låg ambitionsnivå.

En bra dialog med medborgarna i stadsdelen förutsätter dels tillgången till kunskap och dels snabba svar. Att vi nu ska tvingas vänta ännu längre innan nämnden får ta del av hur situationen ser ut på stadsdelens fritidshem och diskutera den aktuella frågan är bara att beklaga, både för den lokala politiska debatten och för berörda föräldrar.