onsdag, maj 28, 2014

Rödgröna hyvlar på förskola och skola i Örgryte-Härlanda

På SDN Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade nämnden om förvaltningens förslag till åtgärder för att få en budget i balans, då ekonomin kraftigt försämrats. En stor del av åtgärderna var nämnden enig om. Däremot föreslog Folkpartiet och Alliansen att förskolan och skolan skulle fredas från ytterligare besparingar. Istället föreslog vi att nämnden skulle använda 4,9 miljoner kronor av eget kapital. Den rödgröna majoriteten röstade emot. 

Vi föreslog också att förvaltningen skulle få i uppdrag att genomföra en förutsättningslös översyn av verksamheter och lokaler. Tyvärr nekades vi (åter igen) en sådan utredning - istället fortsätter de med "osthyvelsprincipen".

Nu kommer istället antalet barn i förskolan bli ännu fler då grupperna ska förtätas. Det är en utveckling vi sett under hela mandatperioden i förskolan. Det är inte hållbart vare sig för barnen eller för personalen.

När det gäller skolan hyvlas det ordentligt.  Där kommer nu lärartjänster att dras in. Det blir färre skolbibliotekarier, speciallärare, specialpedagoger, mindre personal på fritidshem, färre halvklasstimmar och indragen läxhjälp. Det är en olycklig utveckling när vi ser att elever i behov av hjälp inte får det stöd som krävs och att kunskapsresultaten fortsätter att försämras i stadsdelens skolor.

Grundproblemet är att förskolan och skolan inte har prioriteras i Göteborg under väldigt många år. I jämförelse med andra kommuner är både förskolan och grundskolan underfinansierade. Redan i dag är verksamheten slimmad.

onsdag, maj 07, 2014

Jag gillar Europa - därför har jag röstat på Folkpartiet

I dag har jag förtidsröstat i valet till Europaparlamentet och jag har röstat på Folkpartiet. Det finns en enkel anledning till mitt val och det är inte min partibok - det är att jag gillar och tror på Europa. Den europeiska unionen behövs. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Genom att samarbeta kan vi lösa Europas stora utmaningar.

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen fred, frihet och frihandel. Vi uppskattar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster som EU möjliggjort. Samtidigt ser vi många områden där EU kan och bör reformeras för att bli ännu bättre. Ta del av Folkpartiets Europaprogram

Tidigare i dag var det partiledardebatt inför EU-valet och Jan Björklund är tydlig. Även han säger Ja till Europa. Folkpartiets ledamöter i parlamentet får jobbet gjort, såväl historiskt som under den nuvarande mandatperioden och det hänger ihop med inställningen till samarbetet. Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström har levererat till skillnad från andra ledamöter. 

Cecilia är exempelvis den parlamentariker som hårdast driver opinionsarbete och som fått tyngst uppdrag. Då får man också jobbet gjort. Olle Ludvigsson (S) från Göteborg har också gjort en period i parlamentet som Cecilia. Men han får inget gjort eftersom han inte är aktiv eller har något inflytande. 

Folkpartiet har flera bra kandidater att rösta på.

Gillar du inte Europa? Rösta på de andra partierna!