torsdag, april 30, 2015

Trygghet är viktigt

Sedan en tid tillbaka har spårvagnshållplatsen Tingvallsvägen (hållplatsen innan Östra
Sjukhuset) vid flera tillfällen blivit vandaliserad. Krossat glas har omgärdat hållplatsen och när jag var där senast var det ingen trevlig upplevelse. Nolltolerans måste gälla mot all form av vandalisering. Västtrafiks trygghetspolicy är tydlig "Hållplatser och terminaler ska vara utformade så att du tryggt kan ta dig dit och vänta på din avgång." Att döma av min bild är verkligheten något annat.

På stadsdelsnämndens sammanträde lyfte jag frågan. Även om hållplatsen ligger i stadsdelen har vi inte ansvar för frågan. Men vi kan agera och därför är jag glad att frågan nu kommer att lyftas i vårt samhällsbyggnadsråd. Trygghetsvandringar och bättre belysning kan vara några av lösningarna.

I ett annat ärende yttrade vi oss över om Kvinnokliniken på Östra Sjukhuset ska få sätta upp en övervakningskamera som en del av en integrerad porttelefon. Folkpartiet och Moderaterna röstade för att kliniken ska få ett tillstånd. De rödgröna röstade nej. Att personalen kan se vilka de släpper in genom dörren är en bra säkerhetslösning och som kan stärka tryggheten samtidigt som de sparar tid. Men vi har uppenbarligen olika syn på trygghet i nämnden.

 

onsdag, april 29, 2015

Bristen på bostäder är akut

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och den stora diskussionen på mötet kom att handla om bristen på bostäder för utsatta grupper. Situationen är nu akut och med tanke på hur det ser ut i vår omvärld så kommer situationen att bli värre.

Samtliga stadsdelar skickar nu tydliga signaler om bristen på bostäder och boendealternativ för personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen. Boendeproblematiken har blivit akut för fler och fler grupper. Det handlar bland annat om bostäder med särskild service och hem för vård eller boende.


Det är uppenbart att den generella planeringen och utbyggnaden av bostäder inte har fungerat. Nu ser vi resultatet av den misslyckade rödgröna bostadspolitiken i Göteborg. Allt fler stadsdelar tvingas nu att köpa dyra akuta boendelösningar. Örgryte-Härlanda är en av dem.

I stadsdelens uppföljningsrapport skriver förvaltningen att "Vi efterlyser en bättre samordning och planering från staden för att lösa boendeproblemen", det kan knappast bli tydligare. Bostadsbristen i Göteborg drabbar många och slår hårdast mot stadens svaga grupper. Det är en stor utmaning som nu måste lösas.