onsdag, april 29, 2015

Bristen på bostäder är akut

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och den stora diskussionen på mötet kom att handla om bristen på bostäder för utsatta grupper. Situationen är nu akut och med tanke på hur det ser ut i vår omvärld så kommer situationen att bli värre.

Samtliga stadsdelar skickar nu tydliga signaler om bristen på bostäder och boendealternativ för personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen. Boendeproblematiken har blivit akut för fler och fler grupper. Det handlar bland annat om bostäder med särskild service och hem för vård eller boende.


Det är uppenbart att den generella planeringen och utbyggnaden av bostäder inte har fungerat. Nu ser vi resultatet av den misslyckade rödgröna bostadspolitiken i Göteborg. Allt fler stadsdelar tvingas nu att köpa dyra akuta boendelösningar. Örgryte-Härlanda är en av dem.

I stadsdelens uppföljningsrapport skriver förvaltningen att "Vi efterlyser en bättre samordning och planering från staden för att lösa boendeproblemen", det kan knappast bli tydligare. Bostadsbristen i Göteborg drabbar många och slår hårdast mot stadens svaga grupper. Det är en stor utmaning som nu måste lösas.

 

Inga kommentarer: