tisdag, mars 24, 2015

Kvalitén i förskolan påverkas av stora barngrupper

I dag var hela SDN Örgryte-Härlanda ute på studiebesök hos flera av stadsdelens förskolor. Jag själv besökte våra avdelningar på Hackspettsgatan i Skår och vi hade både givande och bra samtal om verksamheten. När man besöker verksamheten är det lätt att förstå varför den svenska förskolan är så uppskattad. Förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Men. Det är svårt att diskutera kvalité i förskolan utan att nämna barngruppernas storlek. Vi har sett en utveckling under längre tid där grupperna blir allt större på avdelningarna och där barnen vistas allt längre tid under dagarna, så även på förskolan jag besökte i dag.

Tänk vad det skulle göra för det pedagogiska arbetet och för personalens arbetsmiljö.

Det är uppenbart att det måste bli färre barn i grupperna. För att det ska vara möjligt krävs en helt annan prioritering av förskolan av det rödgröna styret i fördelningen av resurser samt ändamålsenliga lokaler och en fungerande lösning kring vikarier.

Det är möjligt i andra kommuner att minska barngrupperna och det är så klart fullt möjligt även i Göteborg.

Inga kommentarer: