torsdag, mars 05, 2015

Regeringen vill begränsa företagande och strypa valfriheten inom välfärden

I dag meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsammans med Jonas Sjöstedt (V) på DN debatt att de inleder kriget mot människors valfrihet och välfärd. En särskild utredare ska nu se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Eller med andra ord: företagandet ska begränsas och valfriheten inom välfärden ska strypas.

Välfärdsföretagandet i Sverige fyller en central funktion och bidrar stort i omsorgen av äldre och sjuka. Bara sektorn vård och omsorg består av 11 200 företag med 160 000 anställda över hela landet. Över 200 000 barn och elever, runt om i landet, går i förskolor och skolor som nu hotas av regeringen. De är vårdcentraler, äldreboenden, förskolor och skolor med hög kvalitet och där brukarna är nöjda. Totalt sysselsätter företagen inom välfärden nästan motsvarande hela Malmös befolkning. De bidrar i allra högsta grad till den svenska välfärden. Men jobb som varje dag gör skillnad i människors vardag är inte välkomna.

Jag är inte företagare. Men jag förstår verkligen den oro som nu finns. Får man ingen avkastning på sitt arbete är det svårt att få ihop kapital till nya investeringar som kan utveckla verksamheten och förbättra kvalitén. Om företagen fortsättningsvis bara får gå med förlust så kommer det inte att finnas några företag kvar. Politiken som nu ska drivas igenom är med precision ett kraftigt slag mot kvinnligt företagande.

Beskedet från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är även ett hot mot individens frihet. Valfrihetsreformerna som infördes för två decennier ska nu lagstiftas bort när klockan dras tillbaka till 70-talet. Makten hos medborgarna ska begränsas och istället ska kommunala och regionala politiker tillsammans med regeringen fatta enskilda individers kanske viktigaste beslut. Det är beklagligt.

Inga kommentarer: