fredag, februari 20, 2015

Göteborg behöver ett sprututbyte

I veckan tog Folkpartiet i Göteborg åter initiativ till ett sprututbytesprogram. I dag är Göteborg den enda storstadsregionen som inte har ett sprututbyte och vi ser tydligt i statistiken att ett program gör skillnad. 

Nyligen presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten, Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger, där myndigheten bland annat föreslår att sprututbyte bör införas i hela landet i kampen mot spridningen och föreslår att ett strukturerat sätt att arbeta hälsofrämjande för att förhindra smittspridning bland personer som injicerar droger ska införas.

Både svensk och internationell forskning och erfarenheter visar att utbytesprogram har positiva effekter. Institutioner som Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Smittskydd Västra Götalandsregionen med flera rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hepatiter och hiv.

Föreskrifterna för ett sprututbytesprogram ställer hårda krav på att utbytet av sprutor endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som ska innehålla hälsorådgivning av läkare, samtal, information om överförbara infektioner, tester, vaccinationer och motivation till drogfrihet.

Vi är övertygade om att ett sprututbytesprogram i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Ett program skulle även innebära en stor besparing för samhällsekonomin och vara en viktig hälsopolitisk åtgärd. Erfarenheter från sprututbytesprogram visar att verksamheten ofta träffar personer som sällan kommer i kontakt med andra myndigheter eller verksamheter inom vården, vilket de har rätt till.

Det är hög tid att Göteborg får ett program!

Inga kommentarer: