fredag, april 30, 2010

Göteborg behöver ett maktskifte!

De fyra alliansledarna Jan Hallberg (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) skriver idag på GP debatt om behovet av ett maktskifte i Göteborg:
Sedan 1994 har Göteborg varit i händerna på S. Men styret är bräckligt och beroende av kohandel. I maj 2007 sprack samarbetet med V och relationerna till MP är minst sagt frostiga. I slutändan drabbar det göteborgarnas välfärd rejält. I tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).
Samtidigt passar de fyra ledarna i opposition på att ge några tips om vad Anneli Hulthén bör säga på 1:maj. Mona Sahlin och socialdemokratins skyltfönster i Sverige, Göteborg, behöver skyltas om och glaset måste bytas. Det skulle både staden, göteborgarna, verksamheterna och politiken må bra av. Göteborg behöver ett maktskifte!

Andra bloggar om ett maktskifte i Göteborg: Rickard, Kristina, GL, Liberati, Berit, Mikael,

torsdag, april 29, 2010

Regeringen utreder allmän arbetslöshetsförsäkring

Idag beslutade regeringen att utreda en allmän arbetslöshetsförsäkring som en del av en bred utredning om framtidens försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Det är ett välkommet beslut. Folkpartiet vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk och inkludera alla som arbetat tillräckligt länge för att kvalificera sig till försäkringen. Vi tycker dock att alla som arbetar ska betala en något större del av försäkringens kostnader än vad som tidigare var fallet. Jag tycker att det är en självklarhet att alla i Sverige ska omfattas av en försäkring – inte minst för individens trygghet. Däremot är inte LO lika glad över nyheten.

I nyhetsflödet: Exp, Svd,GP,

Positiv särbehandling inget för högskolan

I januari satte högskoleminister Tobias Krantz (FP) och Alliansregeringen ned foten och klargjorde att den nuvarande ordningen inte var acceptabel, att en mindre grupp personer med samma meritvärde inte bör användas för att balansera ut intaget som helhet på detta sätt. Det var rätt av regeringen att avskaffa positiv särbehandling vid antagning till högskolan. Det finns bättre sätt att uppnå jämställdhet. Det skriver jag idag tillsammans med Adam Cwejman, Emma Svensk och Carl Nettelblad på UNT debatt.

onsdag, april 28, 2010

Oppositionen vill beskatta framtida miljö- och klimatinvesteringar

Oppositionen vill återinföra förmögenhetsskatten. Det är en skatt på sparande och investeringar i Sverige. Att Miljöpartiet vill sätta stopp för viktiga framtida miljö- och klimatinvesteringar genom att återinföra förmögenhetsskatten är förödande. Skatten drabbar både Sverige, äldre personer med fastigheter och för våra företag som behöver kapital till investeringar. Jan Björklund kallar det huvudlöst. Han har rätt. Ett införande kommer att driva ut miljarder från landet - som i sin tur kommer att skapa jobb och företagande utanför våra gränser. Det är inte vad Sverige behöver.

De rödgröna föreslår också en höjning av skatten på bensin med 49 öre. Miljöpartiet har tidigare meddelat att de vill se en höjning på två kronor – att partiet gick förlorande ur den striden ska vi vara glada över. Samtidigt kommer de rödgrönas höjning, om den genomförs, slå hårt mot vanligt folk. Landsbygden drabbas så klart värst. Svenska folket säger nej enligt en Sifo-undersökning.

Det är inget snack om att koldioxidskatten, som den borgliga regeringen införde 1991, är ett effektivt ekonomiskt styrmedel som är utformat enligt principen om att förorenaren ska betala. Skatten har kraftigt bidragit till att sänka utsläppen. Men det går inte att chockhöja skatten - regeringen höjde den med 6 öre i januari 2008...

Sen ska kommunerna få hundratals miljoner extra.
Lennart frågar med rätta varför?

I nyhetsflödet: AB, Exp, SVT, SVD, DN, DN2, GP, AB2,

Bloggar: Adam, Seved, Magnus, Per, Kent, Per,

Glädjande besked om studenters ekonomi – men mer kan göras

Allt fler studenter är nöjda med sin ekonomiska situation. Det skriver jag på Gaudeamus debattsida. Alliansen satsade på låg- och medelinkomsttagare när jobbskatteavdraget infördes, för skattesänkningarna kommer inte enbart kommer den heltidsarbetande befolkningen till del. Att studenter nu får behålla mer av varje intjänad krona kan inte ses som annat än glädjande. Det ska löna sig att även arbeta som student.

tisdag, april 27, 2010

Rödgrön shoppingtur fortsätter

Igår shoppade oppositionen infrastruktur på krita för 120 miljarder. Nu ska landsting och kommuner köpas för 12 miljarder. Självklart satsar oppositionen mer än vad regeringen gör. Handlas det på krita idag med?

När Sverige var inne i den värsta ekonomiska krisen sedan 20-talet införde regeringen ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting för att stötta upp ekonomin med sju miljarder. Nu har konjunkturen vänt och i våpen förlängdes inte stödet, däremot höjde regeringen det generella statsbidraget. Regeringen har tagit ansvar för ekonomin. Sverige är idag bland de bästa i klassen. I socialdemokratiskt styrda länder som Storbritannien och Grekland väntar stålbad och chockhöjning av skatter för att vända situationen – i Sverige har välfärden värnats och här kan vi satsa.

Fler bloggar: Mary, Runo, Eva, Kent, Roger,

måndag, april 26, 2010

Finns finansiering eller är det bara luft?

Jag vill ha snabbare tåg i Sverige - men först behövs en rejäl finansiering. Det är däremot inte rimligt att som oppositionen säga ja till Alliansens satsningar på infrastrukturområdet och därefter låna ytterligare 120 miljarder från skattebetalarna för att finansiera en utbyggnad av höghastighetståg. Skattechock lär vänta svenskarna. Det är inte första gången som socialdemokraterna lovar en rad infrastrukturprojekt inför kamerablixtarna och när lamporna har slocknat har projekten också stannat upp. Läs mer här.

När Alliansen tillträdde genomfördes en storstädning bland investeringarna och många löften vara bra luft. Det är bättre med en ansvarsfull politik på infrastrukturområdet och det levererar den nuvarande regeringen. Infrastrukturen i Västsverige och i Göteborg har länge varit eftersatt och kan nu förbättras tack vare regeringen. Socialdemokratiska regeringar har historiskt låtit Göteborg hamna i strykklass.

Fler bloggar: Per, Pär, Peter, Dick, S-buzz, Valplattformen, Ledarbloggen, Maria, Benny, Amanda,

Nyhetsflödet: DN, GP, GP2, SvD, SVT, AB, Exp,

fredag, april 23, 2010

Miljöpartiets kilometerskatt drabbar näringslivet och är integritetskränkande

I onsdags lämnade de rödgröna partierna in en riksdagsmotion som föreslår ett införande av kilometerskatt på tunga transporter i Sverige. 90 procent av godset som transporteras på lastbilar sker under 30 mil och branschen menar att ett införande skulle vara förödande - speciellt för norra Sverige. Förslaget har tidigare analyserats och avvisats. En sådan skatt skulle innebära höga administrationskostnader som inte står i proportion till intäkterna och miljövinsten, menar Carl B Hamilton. Han lyfter också fram förslaget som direkt integritetskränkande. Carl B skriver i sitt nyhetsbrev att;
Ingen matrast, kisspaus eller tupplur skulle undgå att registreras av Staten och Skatteverket. Med GPS-utrustningen avläser apparaturen för möjlighet till evig lagring i Skatteverkets register var i landet du kör, när du kör, pauser, övernattningar och rimligen också vilken slags väg du kör på. Den lastbil som inte kör på allmän väg kan inte tvingas betala skatt.
Vinner oppositionen valet införs en skatt som är företagsfientlig och ökar regelkrånglet. En kilometerskatt gör själva lastbilen dyrare och det i ett land som tillverkar lastbilar – hur tänker Miljöpartiet eller är jag bara sanslös? Volvo presenterade idag sina senaste siffror; en vinstskräll. Men efterfrågan på lastbilar lär inte öka i Sverige om det införs en kilometerskatt.

Uppdatering: Karl-Henrik Sax har helt fel i sin ledare i dagens GT (24/4) angående kilometerskatten - han har dock i övrigt helt rätt i sin kritik.

Clegg var bäst igenMajoritetsvalen i Storbritannien har alltid gynnat de två stora drakarna och missgynnat den eviga trean Libdems. I vissa mätningar leder liberalerna före tories och ska partiet vinna makten, vilket är rätt otroligt, måste de sticka iväg rätt kraftigt i opinionen. Igår genomfördes den andra debatten, som bland annat handlade om utrikespolitiken, där Clegg fick kritik från båda sidorna för att han vill dra tillbaka trupper från utlandet, försvarade EU och vill införa euron. Cameron vann debatten enligt tittarna.

En rätt intressant iakttagelse är att en seriös liberal europavän verkar vinna missnöjesröster. Känns ju lite paradoxalt. Samtidigt representerar han något nytt och annorlunda jämfört med Labour och Tories. Clegg är en kunnig och stark retorisk politiker som gärna fäster blicken direkt i kameran och talar direkt med väljarna. Lite Obama-känsla får jag allt. Sen ska man väl vara ärlig att säga att mycket av valrörelsen just nu speglar nyhetens behag. Men för Clegg kan det räcka rätt långt...

Fel väg att svartlista burkan

Senaste dagarna har svenska medier rapporterat om förslaget att förbjuda niqab och burka i Belgien. Burkan och niqaben är enligt mig en form av religiöst förtryck. Men att försöka tvätta bort själva symbolen från offentlig plats genom att svartlista plagget och därigenom lyckas komma åt förtrycket är helt fel väg att gå. Parlamentet i Belgien har skjutit upp beslutet och borde avslås. Ett samhälle kan inte byggas genom tvång eller intolerans. Adam skriver klokt och citerar Baruch Spinozas. Däremot lämpar sig inte niqab/burkan sig på en rad arbetsplatser vilket även Gulan resonerar om.

I nyhetsflödet: DN, DN2, SvD, GP, GP2, GP3,

torsdag, april 22, 2010

Reformera smittskyddslagstiftningen!

Den svenska smittskyddslagstiftningen är en av de hårdaste i världen och har flertalet gånger kritiserats internationellt. Lagstiftningen bygger på tvång och kontroll i stället för frihet och respekt. I mitt liberala samhälle är tvång och kontroll något förlegat. Trots att hiv inte överförs vid sociala kontakter skapar lagen en osäkerhet eftersom en drabbad person kan bli tvångsisolerad på obestämd tid. Tvångsåtgärderna är långt ifrån rimliga. Det skriver jag idag på GT debatt.

Bilden kommer från Smittskyddsinstitutet.

onsdag, april 21, 2010

Morgonstädning utanför Storan

Idag började jag morgonen med att städa innerstaden tillsammans med Trygg, vacker stad som arrangerade, den numera traditionella, vårstädningen. Det är ett roligt och bra initiativ för att öka informationen kring hur vi städar vår stad och visa på behovet av att minska nedskräpningen. Jag (till vänster i bilden...) plockade upp väldigt många fimpar och snuspåsar, ölflaskor, en mobiltelefon och lite annat spännande som folk bara har kastat ifrån sig. Tänk till!

tisdag, april 20, 2010

Malmström öppnar upp EU-kommissionen

Idag meddelade EU-kommissionär Cecilia Malmström på sin blogg att hennes korrespondens kommer att finnas tillgänglig och sökbar på internet i ett öppet register. I Sverige är vi stolta över offentlighetsprincipen och även om öppenheten har blivit bättre i EU sedan den nya fördraget trädde i kraft – finns det mer att göra. Cecilia arbetade redan med frågan om öppenhet och tillgänglighet i Europaparlamentet. Nu föregår hon ännu en gång med gott exempel och fler av hennes kollegor borde följa efter!

Timell tar strid mot oppositionen för ROT

Martin Timell tar idag på DN debatt strid för ROT-avdraget tillsammans med kollegor i tv-branschen. De skriver:
När fler jobb tvättas av och blir vita ökar också tryggheten för alla anställda. De som arbetar vitt får pensionspoäng, de bidrar till och får tillgång till välfärdssystemet och inte minst omfattas de av försäkringar på arbetsplatsen. Under de tre perioder som rot-avdraget tidigare funnits, har svarta arbeten för omkring 2 miljarder kronor per år omvandlats till vita, enligt Sveriges Byggindustrier. Eftersom avdraget då var betydligt mindre än det är nu kan ännu bättre effekter förväntas denna gång.
Flera i min närhet har passat på att bygga om med hjälp av ROT-avdraget. Min bror med fru och två barn har mer eller mindre byggt om hela sitt hus med hjälp av avdraget. Det hade aldrig varit möjligt utan regeringens avdrag. Min 85-åriga farmor som är änka planerar för att måla om sitt hus och ta hjälp av avdraget för att kunna göra det.

ROT har bidragit till att omvandla svarta jobb till vita – precis på samma sätt som RUT-avdraget har möjliggjort för inte minst kvinnor, som tidigare stått utanför arbetsmarknaden, att lämna ett utanförskap för ett nytt jobb. Både ROT och RUT- avdragen behövs både för att stärka arbetsmarknaden och för att skapa en trygghet för många arbetstagare.

Jag vill den dagen då det blir aktuell, precis som min bror och farmor, anlita proffs på en vit arbetsmarknad. Det vill S, MP och V sätta stopp för.

Andra som håller med Timell i bloggosfären: Kent, Frank, Peter, André,

måndag, april 19, 2010

Flygkoaset är en bra beskrivning på hur MP:s politik skulle kunna drabba Sverige

Senaste dagarnas flygkaos är en bra verklighetsbeskrivning på hur Miljöpartiets politik skulle kunna drabba Sverige. På det ämnet skriver centerpartisterna Elisabeth Thand Ringqvist och Frank Nilsson i Aftonbladet, de två menar att rörligheten är helt avgörande, för vårt land är långt. Jag kan bara hålla med och ge fler perspektiv.

Miljöpartiet är bland riksdagspartierna bäst i grenen protektionism. Allt livsmedel ska vara närodlat och småskaligt. För att komma dit kräver partiet att lagen om upphandling förändras så att staten, regioner och kommuner kan införa kriterier. Genom skatter, subventioner och regler och enorma skattehöjningar på transporter ska kontakten med omvärlden strypas. Visst går det att höja skatten på bränsle med några ören – men inte med två kronor som miljöpartiet vill.

Som liberal omfamnar jag globaliseringen. Fler människor än någonsin tidigare lever i marknadsekonomier och i länder som handlar med omvärlden - tack vare en allt mer globaliserad värld. När miljöpartiet säger JA till närodlat säger partiet samtidigt NEJ till import från u-länder. Det betyder i sin tur att Sverige bidrar till att på ett effektivt sätt låsa in de fattigaste länder i fortsatt fattigdom, eftersom ett modernt jordbruk och livsmedelsproduktion skulle kunna lyfta dessa länder ekonomiskt. Folkpartiet tänker globalt och handlar globalt. Miljöpartiets protektionism kan sammanfattas med ett citat från Jan Björklund
”det betyder i verkligheten - handla inte med Afrika, men tänk gärna på dem.”

Fler bloggar om MP:s syn på flyget. Erika, Per, Johan, Liberati, Ola,

Nick Clegg chockar Storbritannien

Senaste dagarna har jag följt Nick Cleggs twitterfeed med spänning. Clegg är ledare för Fp:s systerparti Liberal demokraterna (den eviga trean) och som efter den första tv-debatten i landets historia har fått sitt starkaste stöd på 104 år. Libdems har ökat med 12 procentenheter och leder i opinionen före Tories och Labour. Den brittiska politiken behöver något nytt efter för många år med Labour - så det är kul att det händer något. Däremot är inte Libdems så liberala som man kan önska.

Jag har haft förmånen att få lyssna vid ett flertal gånger hur liberalerna i Storbritannien driver sina valkampanjer och blivit inspirerad. Valsystemet skiljer sig ju en hel del jämfört med det svenska – men det finns fler folkpartister som har varit där och kampanjat samt tagit med sig idéer hem. Valet är den 6 maj och det skulle vara rätt otroligt om Libdems bildar regering - men partiet och Clegg lär säkert ha mycket att säga till om.

torsdag, april 15, 2010

Ett viktigt första spadtag!

Idag togs det första spadtaget på bygget av en ny moské i Göteborg och byggplanerna sträcker sig tillbaka i över ett decennium. Om ett år ska moskén vara klar och göteborgska muslimer har fått vänta tillräckligt. Jag är själv ateist, men anser att det är en mänsklig rättighet att få utöva sin religion och tro. Att försöka hindra göteborgare från sin religion, som extrema motståndare mot moskén har gjort, är indirekt ett hot mot vår demokrati. Själva bygget har processats genom alla beslutsinstanser och det är glädjande att ett nästintill enigt fullmäktige (förutom ett mandat) står bakom. Jag är glad att muslimer i Göteborg snart ska kunna besöka sin nya moské och kunna vara stolta över sin tro, istället för att vara förpassade i olika källarmoskér i våra förorter. Karl Henrik och Helene skriver klokt i samma ämne.

Premiär för Politikerlunch på Soho

Idag hade folkpartiet liberalerna premiär för sina lunchträffar på Soho i Göteborg och ett 20-tal personer dök upp bland andra Rosie, Helene och Annika. Det är ett bra tillfälle att träffa liberala lokala politiker, äta en god lunch och diskutera politik. Under tiden jag var där lyckades flera spännande diskussioner avhandlas. Bland annat hade mitt bord en längre diskussion om den katolska kyrkan. Nästa torsdag kl 12.00 är det dags igen, vi har bord reserverade längst in i restaurangen - som dessutom bloggar. Läs mer här. Välkommen!

Pedofili har inget med homosexualitet att göra

Katolska kyrkans sexskandal har nog undgått få personer. I ett försök att inte låta skandalerna komma närmare påven, hävdade hans närmsta man, kardinal Tarciscio Bertone, nyligen att det finns en koppling mellan att vara homosexuell och att begå pedofilbrott. Sen försökte Vatikanstaten mildra uttalandet.

Pedofiler söker sexuell kontakt med barn och flera katolska präster har haft sex med minderåriga barn, såväl i Sverige som runt om i världen. Det är i de allra flesta länder ett brott. Att hantera frågan som katolska kyrkan och påven gjort är fullständigt oacceptabelt. Bara blotta misstanken ska anmälas. Att begå brott mot unga pojkar och flickor är ett ärende för rättsväsendet inte för präster som försöker rädda sina vänner och sitt anseende. Kyrkan måste göra upp med detta en gång för alla - för det här är tyvärr inte nytt.

Katolska kyrkans organisation är enorm och den har under lång tid motarbetat HBT-personers mänskliga rättigheter och att försöka skylla sexuella övergrepp på barn på homosexuella är ingenting annat än skamligt. Bertone borde skämmas. Seved, Homo politicus, Adam, David Snällman och Sebastian skriver också om skandalerna.

onsdag, april 14, 2010

Göteborgshjulet - Högfärden?

Företeelsen för att döpa byggnader, vägar och landmärken med vitsiga namn är något utpräglat göteborgskt. Göteborgshumor är väl rätt benämning. Medierna älskar det och jag faller dit titt som tätt. När Göteborgshjulet, som snart står klart utanför Ackordcentralen, dök upp på agendan satte också debatten om namnet om själva hjulet igång. GP och GT försöker idag ta upp den debatten igen. Borde finnas andra redaktionella vinklingar. När ska redaktionerna exempelvis ställa frågor om ekonomin för projektet?

En annan företeelse i denna underbara stad är jippon. Jippon, som Kulturkalaset eller Göteborgshjulet är exempel på det. En stad som vår behöver något annat att vara stolt över.

Var och tittade på bygget under lunchen. Alla bilder som nu publiceras på hjulet blir väldigt bra - eftersom vädret är på topp. Men det här projektet är ingen hit.

Läs tidigare inlägg om stadshjulet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Fler bloggar om hjulet: Rickard, Veiken, Daniel, Plyhmblog,

VGR inleder dialog med Göteborg om sprututbytesprogram

Majoriteten i hälso- och sjukvårdsutskottet med Jonas Andersson (FP) i spetsen biföll förslaget från folkpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet. Därför ska nu regionen inleda en dialog med Göteborgs stad om en samverkan kring ett regionalt sprututbytesprogram för att motverka smittspridning av blodburen smitta. Ett Fylkings ”Äntligen” är på sin plats. Igår skrev Jonas Andersson och Helene Odenjung om det på GT debatt. Andra bloggar om förslaget Liberati, GL, Helene, Kristina, Rosie.

tisdag, april 13, 2010

Fina floskler – utan innehåll - när S presenterade sin ”nya” politik

Socialdemokraterna har förnyat sig skriver Mona Sahlin samtidigt som hon på DN debatt presenterade fyra nya mål för politiken. Det är fina ord om jobb till alla, mer utbildning, minskad barnfattigdom och minskat socialbidragsberoende. Men inte någonstans presenterar Sahlin hur detta ska genomföras – än mindre hur det ska finansieras.

På utbildningsområdet vill Socialdemokraterna bygga ut högskolan. Det tidigare mycket kritiserade 50-procentsmålet gör comeback. Varannan elev ska slängas in i akademiska studier innan de fyllt 25 år. Ingenstans talas det om kvalitet. I socialdemokraternas utbildningspolitik går kvantitet före kvalitet.

Att som Sahlin vilja fylla våra universitet och högskolor med unga människor må vara en fin tanke. Men är målsättningen att bara fylla en kvot är risken stor att det kommer få förödande konsekvenser inte bara för samhället utan för att de som går ut med undermåliga kunskaper. Det är inte rimligt att alla ska studera vidare på universitetet – än mindre troligt att alla ens vill. I skvalpvågorna av den Socialdemokratiska flumskolan ser verkligheten annorlunda ut. Var fjärde elev klarar inte gymnasiet. Socialdemokraternas lösning är alltså att bygga fler universitet och högskolor.

Alliansen har förstått vikten av att alla ska med. Därför har man satsat på lärlingsutbildningar, byggt ut yrkesvux, yrkeshögskolan samtidigt som man ökat antalet högskoleplatser. Man har tagit fram en ny skollag, infört lärarlyftet som syftar till att bredda kunskapen hos lärarna där behovet är som störst hos eleverna. En ny gymnasieskola har tagits fram och lärarutbildningen reformeras. På så sätt har dörrar öppnats för att ungdomar som tidigare slogs ut ska kunna ta sig igenom skolsystemet.

Att som Socialdemokraterna satsa på kvantitet framför kvalitet är inte bara ett svek mot landet studenter. Det kommer få konsekvenser för Sverige på lång sikt. Av erfarenhet vet vi att elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier har svårare att få jobb, lägre inkomster och längre perioder av arbetslöshet. Därför satsar vi på kvalitet framför kvantitet.

Massor av bloggar skriver om artikeln på Knuff!

FP öppnar för sprututbytesprogram i Göteborg

På hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen hanteras idag en motion från Göran Larsson (MP) om sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland och i en debattartikel i GT öppnar kommunalrådet Helene Odenjung (FP) och regionrådet Jonas Andersson (FP) för att det är dags för ett sprututbytesprogram i Göteborg. Göteborgs stad har sedan tidigare varit mot allt som har varit i närheten av ett sprututbyte i kommunen.

De två lyfter fram ett exempel från årsskiftet som med all tydlighet visar behovet av rena sprutor i Göteborg:
I mitten av december förra året insjuknade flera missbrukare i Hepatit B och fram till mitten av januari hade nio personer vårdats vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Alla drabbade hade anknytning till det intravenösa missbruket i Göteborg, antingen som missbrukare eller som anhörig.
Både svenska och internationella erfarenheter visar att sprututbytesprogram har tydliga effekter. De två är även med i GP i samma fråga. Helene och Jonas har helt rätt!

Fler bloggar om nyheten: Liberati, GL, Helene, Kristina, Rosie, Sebastian, Mikael

måndag, april 12, 2010

Lärarlegitimation införs!

Idag lämnade Alliansens partiledare besked DN debatt att lärarlegitimation införs. Endast de som har legitimation ska ges fast anställning och ska få sätta betyg. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning. Legitimationen för lärare och förskolelärare införs den 1 juli 2012. Ett förslag som FP länge har drivit.

Läraren är skolans viktigaste resurs och den enskilt viktigaste faktorn till en bra utbildning för våra elever och studenter. Det är viktigt att det finns utbildade lärare i skolan. Länge har det varit så att många lärare har saknat utbildning, även om Göteborgs Stad jämfört med andra kommuner ligger väldigt bra till. Legitimationen är en viktig förbättring och stärker skolans kvalitet och lärarkårens status. Folkpartiet och Alliansen bockar av ännu ett viktigt vallöfte. Bra jobbat Björklund!

Nyhetsflödet: GP,GP2, TV4, AB, SvD, SR, Ex, Ex2, DN, DN2,

Bloggar: Tommy, Kent, Seved, Norah, Nina, Roger, Sofia, Lotta, Ann-Marie, Rasmus,

onsdag, april 07, 2010

Studenter har en rekordhög köpkraft

”Studiemedlet har aldrig tidigare varit så mycket värt om man tittar till den allmänna kostnadsbilden i samhället. Studerande har i dag rekordhög köpkraft historiskt sett.”
Det säger Carl-Johan Stolt utredare på CSN i samband med att myndigheten presenterade rapporten, Studerandes ekonomiska och sociala situation 2009, i slutet av förra månaden. Rapporten är intressant och ger en fördjupad bild av hur situationen är för landets studenter. Framtidstron är ljus. Däremot tror jag inte att alla studenter håller med om att deras köpkraft är rekordhög. Ledarsidan i Skånskan är inne på samma linje. En sak är dock säker. Studenter som grupp har alltid varit bra på att ropa efter vargen.

Tre saker som regeringen däremot borde göra är:

1. Gör det enklare att arbeta för studenter. En bra merit för studenten som ökar chansen att få jobb efter avslutad utbildning (det visar också CSN:s rapport). Liberala studenter vill avskaffa fribeloppstaket för studielån. Mer om jobb.

2. Individualisera studiemedelssystemet genom att införa möjligheten att ta tilläggslån för studenter som har ett sådant behov samt genom att tillåta studiemedel i undantagsfall längre tid än idag. Låt andra aktörer än CSN få verka på marknaden för studielån.

3. Förändra byggkraven för studentbostäder. Med tanke på det tidsbegränsade boendet och studentens ekonomiska situation ska byggkraven för studentbostäder tillåtas vara lägre än för andra bostäder, så att fler och billigare studentbostäder blir tillgängliga.

tisdag, april 06, 2010

Jag är biologiskt funktionell!

KD på Gotland har motionerat om piffa upp sexualundervisningen i skolan med inslag av familj, ansvar, etik, avhållsamhet och vikten av att ha en senare sexdebut rapporterar Gotlands Allehanda, Dagen och Politikerbloggen.

Yngve Andersson säger till GA:
"Heterosexualitet verkar inte vara det normala längre, det pratas om alla varianter. Jag dömer inte folk, de får göra vad de vill. Men biologiskt sett är homosexualitet inte funktionellt."
Jag kan gissa mig till vad Yngve försöker säga - men inte säger. Han kan inte ha läst en enda sex-och samlevnadbok eller besökt en lektion i ämnet. För KD på Gotland har rätt i att undervisningen behöver förbättras - men det handlar inte om etik och avhållsamhet. Rätten till sin kropp är högst personlig och vad individer gör med den ska inte politiker bry sig om.

Sex och samlevnad ska finnas på skolschemat samtidigt får dagens lärarstuderande knappt lära sig det i sin utbildning. Det är i skolan som det förebyggande arbetet måste börja. Råd om säkrare sex måste vara realistiska, ickemoraliserande och bygga på en positiv syn på sexualitet. Inte komma med någon idioti om att homosexualitet inte är funktionellt - för jag är ett av många bevis på att det inte stämmer.

I bloggosfären:
Krister, HBT-sossen, Martina,

Vad kostar Göteborgshjulet?

Under påsken har bottenplattan för Göteborgshjulet, som stadshjulet nu heter i marknadsföringen, fixat till sig och snart ska konstruktionen komma på plats. Hjulet ska hålla öppet mellan 11.00-21.00 varje dag från den 22 maj till den 15 augusti. Det kommer säkert bli en upplevelse för många. Men.

Fortfarande ges det inget svar på vad Göteborgshjulet kostar. Men vi kan ju alltid försöka räkna på det. Resan på cirka en kvart kostar 85 kronor för vuxna och 60 kronor för barn över 4 år.

Uppdatering: Jag råkade missa en nolla - men en uppmärksam läsare rättade mig och det är nu justerat, tack! Med 1300 åkande per timme i
Göteborgshjulet skulle det genera inkomster på 110 500 kronor, vilket skulle innebära 1,2 miljoner intäkter per dag om bara vuxna skulle åka. Hjulet kommer inledningsvis att hålla öppet i 86 dagar. Med beräkningen ovan skulle de ge intäkter på drygt 103,2 miljoner kronor. Enligt Rickard talas det om en totalsumma på 22 miljoner kronor för hela projektet - vad den siffran innebär vet vi inte.

Exemplet ovan är dock en glädjekalkyl. Jag tror inte att det kommer vara kö från öppning till stängning, det kommer vara dåligt väder och nyhetens behag kommer att lägga sig. Andelen besök skulle behöva vara nästan en tredjedel av Lisebergs totala besök (nöjesparken tillsammans med boendeanläggningar och evenemangsarenor). Det lär inte hända att kalkylen går ihop. Om den skulle det kommer jag vara den första att gratulera projektet.

Till detta ska läggas kostnader för administration, personal, reklam, drift med mera. Det har jag ännu inga uppgifter om. Frågan kvarstår - vem ska betala för kalaset om det inte går med vinst. Liseberg? Göteborg & Co? eller skattebetalarna?

Läs tidigare inlägg om stadshjulet: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fler bloggar: Rickard, Veiken, Daniel, Plyhmblog,


Nyhetsflödet:
GP,GP2, Gp3, GT SVD, GT/Expressen, Metro, Aftonbladet, DN, SR, Dagen, Kkuriren, ekuriren, Folket, DI, Barometern, VLT, Nyhetskanalen, DT, Västnytt

torsdag, april 01, 2010

Rödgröna har ingen ingen gemensam utbildningspolitik

GP debatt skriver idag Sahlin, Wetterstrand/Eriksson och Ohly om att de vill sätta stopp för sorteringsskolan. Inte ett enda ord ägnas åt egna förslag på utbildningsområdet - utan artikeln innehåller bara vackra och flummiga ord. Sorteringsskolan som skapats av socialdemokraterna förändras nu av folkpartiet och regeringen. Det är bra både för elever och studenter - men även för landet på lite längre sikt. Politiken som nu förs kännetecknas av kvalité både på grundskole,- gymnasie,- och högskolenivå. Ambitionen är tydlig, vi ska ha en utbildning i världsklass. Så var det inte för fyra år sedan.

Det är en monumental skillnad på liberal och socialistisk utbildningspolitik. Jag gillar att människor är olika och det är något som jag verkligen bejakar. I s-skolan (som jag själv har varit en del av) skulle allt och alla stöpas på samma sätt. Vi ska inte ha tillbaka flummet i klassrummet. Avslutningsvis, det är inte så konstigt att de fyra rödgröna ledarna inte presenterar några förslag. Det finns ingen gemensam utbildningspolitik. Vi kan ta betygen som exempel: Mona säger JA till betyg, MP säger NJA och V säger NEJ. Hur ska det bli?

Min V-kollega på stadshuset Jöran tycker också att politiken inte är konkret.