fredag, april 23, 2010

Miljöpartiets kilometerskatt drabbar näringslivet och är integritetskränkande

I onsdags lämnade de rödgröna partierna in en riksdagsmotion som föreslår ett införande av kilometerskatt på tunga transporter i Sverige. 90 procent av godset som transporteras på lastbilar sker under 30 mil och branschen menar att ett införande skulle vara förödande - speciellt för norra Sverige. Förslaget har tidigare analyserats och avvisats. En sådan skatt skulle innebära höga administrationskostnader som inte står i proportion till intäkterna och miljövinsten, menar Carl B Hamilton. Han lyfter också fram förslaget som direkt integritetskränkande. Carl B skriver i sitt nyhetsbrev att;
Ingen matrast, kisspaus eller tupplur skulle undgå att registreras av Staten och Skatteverket. Med GPS-utrustningen avläser apparaturen för möjlighet till evig lagring i Skatteverkets register var i landet du kör, när du kör, pauser, övernattningar och rimligen också vilken slags väg du kör på. Den lastbil som inte kör på allmän väg kan inte tvingas betala skatt.
Vinner oppositionen valet införs en skatt som är företagsfientlig och ökar regelkrånglet. En kilometerskatt gör själva lastbilen dyrare och det i ett land som tillverkar lastbilar – hur tänker Miljöpartiet eller är jag bara sanslös? Volvo presenterade idag sina senaste siffror; en vinstskräll. Men efterfrågan på lastbilar lär inte öka i Sverige om det införs en kilometerskatt.

Uppdatering: Karl-Henrik Sax har helt fel i sin ledare i dagens GT (24/4) angående kilometerskatten - han har dock i övrigt helt rätt i sin kritik.

2 kommentarer:

Hemlige sa...

De flesta tänkande individer inser nog hur absurt det verkligen är att hålla på att köra allt gods på lastbil trots att det finns järnväg. Tyskland, Schweiz, Österrike, Tjeckien m f l länder har redan insett att kilometerskatt på tunga transporter både är rimligt, och att den nya tekniken också gör det mycket enkelt och inte längre innebär en massa administration.

Realist sa...

Till alla miljövänner som vill ha närproducerad mat. Tanken är god, men kräver transporter på korta sträckor, vilket måste göras på väg. Ska man då höja dieselavgifter och bensinskatter kommer det att bli väldigt dyrt livsmedel som slutligen konsumenterna ska betala. Ekvationen går inte riktigt ihop med de fina tankarna om miljövänliga altdrnativ. För om man ska ha många små närproducenter av livsmedel måste det det bli många korta transporter. Och då behövs också hållbara vägar att köra på.

Således är det många parametrar som måste vägas in när man ska höja skatter på vägtransporter. Det kan slå helt fel, vilket troligen inte är meningen.