tisdag, april 06, 2010

Jag är biologiskt funktionell!

KD på Gotland har motionerat om piffa upp sexualundervisningen i skolan med inslag av familj, ansvar, etik, avhållsamhet och vikten av att ha en senare sexdebut rapporterar Gotlands Allehanda, Dagen och Politikerbloggen.

Yngve Andersson säger till GA:
"Heterosexualitet verkar inte vara det normala längre, det pratas om alla varianter. Jag dömer inte folk, de får göra vad de vill. Men biologiskt sett är homosexualitet inte funktionellt."
Jag kan gissa mig till vad Yngve försöker säga - men inte säger. Han kan inte ha läst en enda sex-och samlevnadbok eller besökt en lektion i ämnet. För KD på Gotland har rätt i att undervisningen behöver förbättras - men det handlar inte om etik och avhållsamhet. Rätten till sin kropp är högst personlig och vad individer gör med den ska inte politiker bry sig om.

Sex och samlevnad ska finnas på skolschemat samtidigt får dagens lärarstuderande knappt lära sig det i sin utbildning. Det är i skolan som det förebyggande arbetet måste börja. Råd om säkrare sex måste vara realistiska, ickemoraliserande och bygga på en positiv syn på sexualitet. Inte komma med någon idioti om att homosexualitet inte är funktionellt - för jag är ett av många bevis på att det inte stämmer.

I bloggosfären:
Krister, HBT-sossen, Martina,

Inga kommentarer: