måndag, april 19, 2010

Flygkoaset är en bra beskrivning på hur MP:s politik skulle kunna drabba Sverige

Senaste dagarnas flygkaos är en bra verklighetsbeskrivning på hur Miljöpartiets politik skulle kunna drabba Sverige. På det ämnet skriver centerpartisterna Elisabeth Thand Ringqvist och Frank Nilsson i Aftonbladet, de två menar att rörligheten är helt avgörande, för vårt land är långt. Jag kan bara hålla med och ge fler perspektiv.

Miljöpartiet är bland riksdagspartierna bäst i grenen protektionism. Allt livsmedel ska vara närodlat och småskaligt. För att komma dit kräver partiet att lagen om upphandling förändras så att staten, regioner och kommuner kan införa kriterier. Genom skatter, subventioner och regler och enorma skattehöjningar på transporter ska kontakten med omvärlden strypas. Visst går det att höja skatten på bränsle med några ören – men inte med två kronor som miljöpartiet vill.

Som liberal omfamnar jag globaliseringen. Fler människor än någonsin tidigare lever i marknadsekonomier och i länder som handlar med omvärlden - tack vare en allt mer globaliserad värld. När miljöpartiet säger JA till närodlat säger partiet samtidigt NEJ till import från u-länder. Det betyder i sin tur att Sverige bidrar till att på ett effektivt sätt låsa in de fattigaste länder i fortsatt fattigdom, eftersom ett modernt jordbruk och livsmedelsproduktion skulle kunna lyfta dessa länder ekonomiskt. Folkpartiet tänker globalt och handlar globalt. Miljöpartiets protektionism kan sammanfattas med ett citat från Jan Björklund
”det betyder i verkligheten - handla inte med Afrika, men tänk gärna på dem.”

Fler bloggar om MP:s syn på flyget. Erika, Per, Johan, Liberati, Ola,

Inga kommentarer: