tisdag, april 13, 2010

Fina floskler – utan innehåll - när S presenterade sin ”nya” politik

Socialdemokraterna har förnyat sig skriver Mona Sahlin samtidigt som hon på DN debatt presenterade fyra nya mål för politiken. Det är fina ord om jobb till alla, mer utbildning, minskad barnfattigdom och minskat socialbidragsberoende. Men inte någonstans presenterar Sahlin hur detta ska genomföras – än mindre hur det ska finansieras.

På utbildningsområdet vill Socialdemokraterna bygga ut högskolan. Det tidigare mycket kritiserade 50-procentsmålet gör comeback. Varannan elev ska slängas in i akademiska studier innan de fyllt 25 år. Ingenstans talas det om kvalitet. I socialdemokraternas utbildningspolitik går kvantitet före kvalitet.

Att som Sahlin vilja fylla våra universitet och högskolor med unga människor må vara en fin tanke. Men är målsättningen att bara fylla en kvot är risken stor att det kommer få förödande konsekvenser inte bara för samhället utan för att de som går ut med undermåliga kunskaper. Det är inte rimligt att alla ska studera vidare på universitetet – än mindre troligt att alla ens vill. I skvalpvågorna av den Socialdemokratiska flumskolan ser verkligheten annorlunda ut. Var fjärde elev klarar inte gymnasiet. Socialdemokraternas lösning är alltså att bygga fler universitet och högskolor.

Alliansen har förstått vikten av att alla ska med. Därför har man satsat på lärlingsutbildningar, byggt ut yrkesvux, yrkeshögskolan samtidigt som man ökat antalet högskoleplatser. Man har tagit fram en ny skollag, infört lärarlyftet som syftar till att bredda kunskapen hos lärarna där behovet är som störst hos eleverna. En ny gymnasieskola har tagits fram och lärarutbildningen reformeras. På så sätt har dörrar öppnats för att ungdomar som tidigare slogs ut ska kunna ta sig igenom skolsystemet.

Att som Socialdemokraterna satsa på kvantitet framför kvalitet är inte bara ett svek mot landet studenter. Det kommer få konsekvenser för Sverige på lång sikt. Av erfarenhet vet vi att elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier har svårare att få jobb, lägre inkomster och längre perioder av arbetslöshet. Därför satsar vi på kvalitet framför kvantitet.

Massor av bloggar skriver om artikeln på Knuff!

Inga kommentarer: