onsdag, december 17, 2014

Förskolans barngrupper oroar

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sitt sista sammanträde för mandatperioden. På mötet hade vi besök av oroade föräldrar från Uddevallagatans förskola som lyfte frågan med allt större barngrupper. Det är inte första gången som nämnden uppmärksammas på detta faktum, utan det har skett under hela mandatperioden.

Folkpartiet har under den gångna mandatperioden konsekvent lyft frågan och tagit strid mot såväl nedläggningar av förskolor och nedskärningar som berört förskolan i stadsdelen. Det är ingen hemlighet att förskolebudgeten i stadsdelen har prioriteras ned av de rödgröna partierna jämfört med andra områden. Så även för 2015. 

En förändring behövs. Inte bara i statistiken - utan också i verkligheten. Där delar jag föräldrarnas oro. 

Förskolan är helt avgörande för en lyckad skolgång och allt för stora barngrupper påverkar kvalitén och verksamhetens möjlighet att nå läroplanens mål. 

Fyra år går väldigt fort och det har varit givande år med flera tuffa beslut och bra diskussioner i nämnden. Jag är väldigt hedrad över att ha fått förtroendet från fullmäktige att fortsätta i stadsdelsnämnden efter årsskiftet.

tisdag, december 09, 2014

Alliansen öppnar famnen

Det rödgröna haveriet skadar Sverige och måste hindras i framtiden. På DN debatt meddelar i dag Jan Björklund tillsammans med sina allianskollegor att man är beredd att före extra valet den 22 mars göra upp om dels reglerna för regeringsbildning och dels budgetomröstning. De förändringar som krävs kan göras i riksdagsordningen, genom lagstiftning eller överenskommelser mellan blocken. Statsministern bjuds nu in till samtal. Det är väldigt positivt.

Den svenska demokratin måste värnas och det kräver tydliga spelregler och det är bra att Alliansen nu har presenterat en väg framåt. Alliansen fortsätter att ta ansvar för Sverige precis som man har gjort innan. Innan valet kommer även partierna att presentera ett gemensamt valmanifest vilket presenteras igår.

När regeringen meddelade att de kommer att utlysa extra val så meddelades samtidigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går till val tillsammans på deras gemensamma politik. Utrikesminister Margot Wallström verkar inte vara nöjd med det beslutet. I dagens Expressen säger hon att ”vi kan tänka oss också andra konstellationer”.

De interna bråken i regeringen fortsätter och det är något som verkligen har gått sönder. Väljarnas dom är hård. Ny siffror från Aftonbladet visar att förtroendet för Stefan Löfven och Gustav Fridolin störtdyker.

Alliansen öppnar upp famnen och den borde omfamnas av regeringen.


I nyhetsflödet: DN, DN2, SRSvD, SvD2, GP, DI,

torsdag, december 04, 2014

Ett rödgrönt haveri

Socialdemokraternas största politiska tillgång har alltid varit regeringsdugligheten och erfarenheten av att leda landet. Men igår kulminerade den senaste tidens budgetdebatt i ett fullständigt rödgrönt haveri. Det socialdemokratiska kapitalet är nu förbrukat. 

Det sista som fanns kvar brändes iväg när statsminister Stefan Löfven igår kallade till presskonferens och tog till orda ”Det är ett ansvarslöst agerande av dessa fem partier och det saknar motstycke.” Statsministern påstod dessutom att vi nu har en situation där de borgerliga säger att de kan regera med Sverigedemokraterna och att de fem partierna nu står för samma politik. Det är inte hederligt eller värdigt ämbetet, även om man precis har blivit överkörd och är förbannad.

Det förra gröna språkröret Maria Wetterstrand reagerade och skrev på twitter att ”Sen tycker jag att Löfven kan sluta håna alliansen för saker de inte rår för. Det är inte deras fel att SD röstar på deras budget.” Vi är många som håller med. Lars Ohly, även han på twitter, formulerade för några veckor sedan 132 kloka tecken när han tweetade ”Jag förstår inte varför borgerligheten ska ta ansvar för hur sd röstar. Så resonerade vi aldrig när högeralliansen regerade.” 

Det som hände igår var historiskt. I frågan om budgeten så är den bättre för Sverige. Men statsministerns hantering saknar verkligen motstycke och uppenbarligen är minnet kort. Så sent som förra året bröt de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna mot gällande praxis och hade sönder förslag från Alliansens budget. 

Låt mig citera finansminister Magdalena Andersson, som fler kanske skulle ha lyssnat på, som dels har sagt att ”men det är klart att man inte bildar regering om man inte tror att man får igenom sin första budget” och dels "det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar”.

Det som igår hade kunnat sluta i en regeringsombildning blev istället ett extraval. Istället för att ta ansvar ska nu väljarna få hantera problemet. Det är kanske lika bra. 

Nu kan vi rösta bort den svagaste socialdemokratiska regeringen någonsin. Det är dags för Folkpartiet och Alliansens comeback!

Fler inlägg: DN, DN2, DN3, DN4, SvD, Ex, Ex2, AB, AB2,AB3, Ledarbloggen, DI, DI2, GP


Hulthéns oro är obefogad


Häromdagen försökte Anneli Hulthén göra ett stort nummer av att göteborgarna förlorar på regeringskrisen. I en kommentar säger Hulthén att "För göteborgarna kan detta innebära att planerade satsningar på skola och äldreomsorg fryser inne.” Hennes oro är obefogad. Det är precis tvärtom. Med Alliansens budget som igår klubbades igenom i riksdagen blir det tvärtom mer statliga pengar till skolan i Göteborg.

Med tanke på att den kommunala skolan i Göteborg är och har varit underfinansierad under längre tid och att eleversättningen till gymnasiet är den lägsta i landet, så ska vi vara glada över att vi får mer resurser - eftersom skolan inte har prioriterats av Hulthén och hennes kamrater. 

Nu väntar extra resurser på över 150 miljoner kronor under 2015. Satsningar innefattar mer personal i förskolan, ett omfattande lågstadielyft (med mindre klasser, fler lärare, fler halvklasstimmar eller fler speciallärare), obligatorisk läxhjälp, förstärkt sommarskola, utökad undervisningstid i matematik för att nämna några viktiga områden. Utöver det väntas en förstärkning av karriärtjänsterna i skolan som för Göteborgs del innebär 47 miljoner kronor under nästa år.

måndag, december 01, 2014

Vad har hänt med det (S)tatsbärande partiet?


I veckan som gick underkände Lagrådet den rödgröna regeringens första försök att stoppa vårdval i primärvården.  Lagrådets kritik var förödande. Förslaget var illa förberett, konsekvenserna var inte utredda och regeringens arbete var otillräckligt för att ligga till grund för lagstiftning.

Läs även: Till valfrihetens försvar

Den snabba och amatörmässiga hanteringen av ärendet faller tungt på statsrådet
Gabriel Wikström som fick dra tillbaka regeringens förslag. Mer anmärkningsvärt var att Wikström meddelade att förslaget kommer att återkomma. Det är bra att regeringen lyssnar på Lagrådet. Men regeringen borde även lyssna på Riksdagen. Hanteringen har KU-anmälts av Folkpartiet.

När regeringen nu styr den svenska skutan mot babord i farleden väntar allt fler kollisioner. Det är inte att ta ansvar. Hösten har präglats av oförberedda förslag som inte har varit genomtänkta. I helgen ställde sig Peter Wolodarski den berättigade frågan: Hur många fler misstag tål Stefan Löfven? Inte speciellt många. Redan på onsdag väntar en budgetrysare i riksdagen.

Alla nya regeringar begår misstag. Men att ett av världens mest rutinerade regeringspartier, Socialdemokraterna, har gett oredan ett ansikte är mer uppseendeväckande. Det har verkligen hänt något med det statsbärande partiet som nu möter en allt större kritik. Fortsättningen lär följa.