fredag, april 27, 2012

Nya Lundenskolan kan få spetsutbildning i matematik

På onsdag i nästa vecka kommer vi att ta initiativ till att SDN Örgryte-Härlanda ska ansöka hos Skolverket om att få starta upp enförsöksverksamhet med en spetsutbildning i matematik på Nya Lundenskolan. Syftet är att elever på högstadiet ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och redan tidigt börja läsaavancerade kurser i matematik.

Vi vill förlägga försöksverksamheten till Nya Lundenskolan som sedan början av 2000-talet haft en framgångsrik inriktning motmatematik och naturvetenskap med fokus på miljö. En spetsutbildning skulle också stärka skolans möjligheter att locka till sig nya elever utanför stadsdelen och kommunen.

Polisen varnar för ökat våld efter kl 03.00


Tidigare i veckan kunde man läsa att chefen för polisen i Storgöteborg, Lars Klevensparr, erkände att det finns en ökad risk för våld på Avenyn om alla krogar stänger kl 03.00. Lars säger till Metro att ”Jo, det finns en ökad risk för det. Om det är så att alla människor lämnar krogen exakt klockan 3 och om man kanske på en kortare tid druckit lika mycket som man annars skulle gjort under en längre tid”.

Vidare menar han att det skulle kunna införas olika stängningstider – uttalandet känns lite konstigt med tanke på att det är precis vad som finns i dag. Vi som är för att 05-krogarna ska få behålla sina tillstånd menar att det kommer att bli problem och oordning ute på stan om alla krogar stänger samtidigt. Vilket enligt Lars skulle innebära en ökad risk för våld. Det skulle vara olyckligt med tanke på att antalet misshandelsfall har minskat kraftigt varje år sedan 2002 i stadsdelen Centrum. En berättigad fråga borde vara, varför vill ni polisen och socialdemokraterna stänga krogen tidigare? 

Annan forskning och statistik visar att det inte finns något samband mellan ökat våld och femtillstånd. Snarare har antalet brott minskat sedan 05-tillstånden infördes i Göteborg. Men det verkar Socialdemokraterna blunda för.

Vad som skulle behövas är fler polisen i centrum efter kl 03.00. Fler vakter och kontroller på krogarna hjälper inte mot våldet som är ute på gatan.

Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

tisdag, april 24, 2012

Krogbeslut närmar sig


Imorgon hanteras åter frågan om krogarnas serveringstider i kommunstyrelsen. Socialdemokraternas förslag med olika öppettider på fredagar och lördagar innehåller även höjda avgifter för krögarna, krav på fler vakter och förstärkt tillsyn. Kristdemokraterna vill återremittera förslaget från S för att se vilka konsekvenser deras förslag kan få. Folkpartiet och Moderaterna kommer att vilja bordlägga ärendet för att skriva fram förslaget om att behålla nuvarande serveringstider i Göteborg. Men troligt är att frågan kommer att hanteras av kommunfullmäktige i början av maj. 

Redan när förslaget hanterades i Sociala resursnämnden avslog majoriteten S, MP och V en fortsatt utredning, då med argumentet att det kan ske när ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Folkpartiet och Moderaterna ansåg nämligen att man skulle följa upp stadens striktare krav på ordningsvakter som redan införts och att beslutet också skulle bygga på statistik från 2011 samt utreda vilka konsekvenser tidigare stängning på krogarna skulle få för effekter.

Magnus Albrektsson, krögare på Parke Lane, säger i dag till SR Göteborg att politikerna inte har något som helst stöd i våldsstatistiken på avenyn för att stänga krogarna klockan tre. Jag har inte heller sett någon sådan statistik. Det har nog inte heller S, MP och V. Magnus menar att krogarna som har öppet till fem får ta skulden för andras misslyckanden. 

Sveriges Hotell och restaurang företagare (SHR) lyfter fram i sitt remissyttrande till kommunen flera tunga argument varför serveringstiderna på krogen inte ska förändras. Rekommenderar alla som är engagerade i frågan att läsa SHR:s inlägg i debatten. Här är några av argumenten som inte har bemötts av S, MP eller V.
  • Belägg saknas för att senare serveringstider ökar alkoholkonsumtionen 
  • Endast tio procent av alkoholkonsumtionen sker på restauranger
  • Kontrollen över konsumtionen minskar 
  • Medför grogrund för svartklubar och svarttaxi 
  • Negativt ur ordningssynpunkt 
  • Ett varierat utbud har stor betydelse för Göteborg som destination 
  • Förändringen av tider påverkar sysselsättningen (inte minst mot unga) i Göteborg
Avslutningsvis. I dag skriver Pontus Båth (M) på GP debatt om krogarnas öppettider och det gjorde hans partikollega Hampus Magnusson på GT debatt i går. Båda lyfter fram namninsamlingen, Behåll 05-tillstånden i Göteborg. Namninsamlingen är fortfarande är öppen för fler påskrifter och kommer att vara det fram till att fullmäktige avgör ärendet.

Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5

torsdag, april 19, 2012

Bevara 05-tiderna

I dagarna startades internetkampanjen Bevara 05-krogarna. På sidan kan man skicka in sina synpunkter om vad man tycker kring de rödgrönas förslag att stänga krogen tidigare i Göteborg. Hittills har över 1200 brev kommit in. Gör ett besök och säg vad du tycker - synpunkterna skickas sedan till ansvariga politiker.

Du kan också skriva på namninsamlingen som nu slutspurtar inför beslutet i kommunstyrelsen. Insamlingen kommer att vara öppen fram tills dess att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

torsdag, april 12, 2012

Hur slutar omröstningen kring krogarnas öppettider?

Göteborgs-Posten genomförde en enkätundersökning bland fullmäktiges ledamöter i början av februari i år. I enkäten ställdes frågan Tycker du att krogarna ska stängas senast 03.00? Av svaren framkom att 35 ledamöter sa nej, 15 sa ja, 17 visste inte och 14 ledamöter svarade inte på enkäten. Redan då kunde man konstatera att frågan skär genom de politiska blocken.

Sedan igår finns det som sagt tre linjer i frågan. Folkpartiet, Moderaterna, Vägvalet och Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande regler, dvs öppet till fem. Socialdemokraterna vill ha tre på fredagar och fem på lördagar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill att krogen ska stänga tre. Utöver ovan nämnda partier finns det två vildar i fullmäktige, avhoppade från Vägvalet, som dels tar ställning för fem och dels för tre enligt enkäten i GP. I både Folkpartiet och i Moderaterna finns det två ledamöter som inte vill behålla nuvarande regler.

Om alla partier röstar enligt ovan, skulle det innebära att omröstningen i fullmäktige skulle sluta med att nuvarande regelverk och serveringstider skulle vinna en votering mot socialdemokraternas förslag.

Frågan kommer dock först att behandlas i kommunstyrelsen och vid en omröstning enligt alternativen ovan skulle M+FP vinna med fem röster, S får fyra och MP, V och KD skulle också få ihop fyra.

Men. Kia Andreasson (MP) säger till Metro i dag att ”Vi har hela tiden varit för tre, och det kommer vi att vara fortsatt. Vi kommer att yrka på klockan tre.” Samtidigt säger hon att de kommer att stödja sossarna fram till en slutvotering och försöka rösta ner förslaget från FP och M. Frågan är om, när och hur det sker. Det kan ske redan i kommunstyrelsen eller i fullmäktige. 

Det snackas redan på stan att det finns ledamöter som kan tänka sig att byta sida och bryta mot partilinjen (i fyrklövern) och rösta antingen för FP och M eller S. Redan när GP gjorde sin enkät sade bland annat Emmali Jansson (MP), fullmäktiges 2:e vice ordförande, "att kunna gå på krogen eller på gymmet sent på natten bidrar till en mer levande och individualiserad stad där olika subgruppers fritidsaktiviteter eller kulturyttringar kan bejakas.” Ett uttalande som får tolkas som att hon är för nuvarande tider. 

Eventuell fördelning av kommunfullmäktige 81 röster: 


Linje 1 - behålla kl 05.00. FP (6) + M (22) + VV (3) + SD (3) + 1 (-) = 35

Linje 2 - förändra tiderna på fredagar. S = 25 (ev + 3 =28) 

Linje 3 - stänga kl 03.00. V (7) + MP (9) + KD (2) = 18 (ev + 3 = 21) 

Det här är förstås bara spekulationer. Men vill man vara med och påverka – så är det nu det ska ske. Ett sätt kan vara att skriva på namninsamlingen, Behåll 5-tillstånden i Göteborg.


Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Vansinnig kompromis(S) om krogarnas serveringstider

För drygt en månad sedan sade Anneli Hulthén (S) till GP att ”Jag tror varken tre eller fem är lösningen” och syftade förstås på den debatt som rasat om krogarnas öppettider i Göteborg. I samma intervju skickade hon iväg en testballong om olika serveringstider på krogarna beroende på årstid. Förslaget sågades.

I går presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till kompromiss som kommer att läggas fram till kommunstyrelsens sammanträde den 25 april. Trumvirvel! Olika serveringstider på fredagar och lördagar! Dario Espiga menar i ett blogginlägg att partiet har lyssnat på krögarna och polisen, och inte minst SSU. Därför har man nu kommit fram till ett förslag som kommunfullmäktigegruppen har enats om.

Espiga förklarar ställningstagandet med att folk i allmänhet blir mer berusade på fredagar. En oerhört djupsinnig analys. Frågan är om påstående överhuvudtaget stämmer. Blir folk mer fulla och våldsbenägna på fredagar? Jag har i alla fall inte sett någon sådan statistik som pekar på att påståendet skulle stämma med verkligheten. Men om det nu skulle vara så kan man ju undra om det är krogarnas fel? Knappast.

När jag startade namninsamlingen i protest mot beslutet som fattades i Sociala resursnämnden om att krogarna skulle stängas tidigare, trodde jag aldrig att gensvaret skulle bli så stort. I skrivande stund har 13121 personer skrivit på för att krogarna ska få servera alkohol till klockan fem. Men antalet underskrifter visar också på att det finns en stark opinion för att behålla nuvarande regelverk och en oro för vad som kommer att hända om krogarna stänger tidigare. Har vi otur kommer det att bli en verklighet på fredagar fram över.

Nej, politiker ska inte bestämma när festen är slut och det är inte 05-krogarna som är problemet med stöket på Avenyn. Det krävs andra insatser. Jag hoppas att en majoritet i fullmäktige kommer att ställa sig bakom förslaget att behålla nuvarande öppettider. Skriv på insamlingen till fem!

I nyhetsflödet: GP, GT1, GT2, SR, SVT, Metro

onsdag, april 11, 2012

Lennart Ström - en av de stora

Sedan en tid tillbaka försöker jag skriva ner och dokumentera Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs historia. En av personerna som har en odiskutabel plats i den moderna politiska historien i Göteborg är Lennart Ström - han är en av de stora.  

Lennart föddes 1926 i stadsdelen Annedal i Göteborg och avled 78 år gammal i december 2004. Han var till yrket färgingenjör, men kom att bli känd som en av de ledande Göteborgspolitikerna i modern tid.

När ledamöter och ersättare som innehar eller har haft uppdrag i kommunfullmäktige avlider genomförs alltid en parentation. När Lennart hade gått bort beskrev dåvarande ordförande i fullmäktige, Jörgen Lindner (S) Lennarts insatser med ”En av de verkligt stora kommunpolitikerna i Göteborg under den senare delen av 1900-talet.”

Han började sin politiska karriär i Liberal Ungdom, där han snart blev klubbordförande i Göteborg och engagemanget i partiet ökade med åren. Först fick han uppdrag i kretsstyrelsen, innan han tog plats i partistyrelsen för att i slutet på 60-talet bli ordförande i partiet i Göteborg.

I mitten på 60-talet blev han invald i stadsfullmäktige och ett förtroendeuppdrag han höll fram till 1986. I slutet på 60-talet blev Lennart ordförande i Stadskollegiet, kommunstyrelsens föregångare. Detta uppdrag kombinerade han först med ett civilt heltidsarbete. När kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inrättades 1970, blev Lennart kommunstyrelsens ordförande vilket han var i 11 år och i tre år var han vice ordförande. Sammanlagt satt Lennart i Göteborgs stad styrelse i 16 år.

I mitt arbete som pågår är det tanken att Lennart ska få ett eget kapitel. För det är få politiker i Göteborg som har haft ett så stort inflytande på stadens utveckling som Lennart. Han var exempelvis drivande i införlivandet av Askim, Styrsö och Torslanda i Göteborgs kommun och han omorganiserade också stadens verksamheter, en struktur som höll fram till att stadsdelarna infördes på 90-talet.  

Tyvärr finns det inte så mycket som är skrivet om Lennart och som är publicerat på webben. Därför har jag bland annat startat en wiki-sida om honom så att fler kan vara med och bidra i historien om en av de stora i Göteborg.