tisdag, april 24, 2012

Krogbeslut närmar sig


Imorgon hanteras åter frågan om krogarnas serveringstider i kommunstyrelsen. Socialdemokraternas förslag med olika öppettider på fredagar och lördagar innehåller även höjda avgifter för krögarna, krav på fler vakter och förstärkt tillsyn. Kristdemokraterna vill återremittera förslaget från S för att se vilka konsekvenser deras förslag kan få. Folkpartiet och Moderaterna kommer att vilja bordlägga ärendet för att skriva fram förslaget om att behålla nuvarande serveringstider i Göteborg. Men troligt är att frågan kommer att hanteras av kommunfullmäktige i början av maj. 

Redan när förslaget hanterades i Sociala resursnämnden avslog majoriteten S, MP och V en fortsatt utredning, då med argumentet att det kan ske när ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Folkpartiet och Moderaterna ansåg nämligen att man skulle följa upp stadens striktare krav på ordningsvakter som redan införts och att beslutet också skulle bygga på statistik från 2011 samt utreda vilka konsekvenser tidigare stängning på krogarna skulle få för effekter.

Magnus Albrektsson, krögare på Parke Lane, säger i dag till SR Göteborg att politikerna inte har något som helst stöd i våldsstatistiken på avenyn för att stänga krogarna klockan tre. Jag har inte heller sett någon sådan statistik. Det har nog inte heller S, MP och V. Magnus menar att krogarna som har öppet till fem får ta skulden för andras misslyckanden. 

Sveriges Hotell och restaurang företagare (SHR) lyfter fram i sitt remissyttrande till kommunen flera tunga argument varför serveringstiderna på krogen inte ska förändras. Rekommenderar alla som är engagerade i frågan att läsa SHR:s inlägg i debatten. Här är några av argumenten som inte har bemötts av S, MP eller V.
  • Belägg saknas för att senare serveringstider ökar alkoholkonsumtionen 
  • Endast tio procent av alkoholkonsumtionen sker på restauranger
  • Kontrollen över konsumtionen minskar 
  • Medför grogrund för svartklubar och svarttaxi 
  • Negativt ur ordningssynpunkt 
  • Ett varierat utbud har stor betydelse för Göteborg som destination 
  • Förändringen av tider påverkar sysselsättningen (inte minst mot unga) i Göteborg
Avslutningsvis. I dag skriver Pontus Båth (M) på GP debatt om krogarnas öppettider och det gjorde hans partikollega Hampus Magnusson på GT debatt i går. Båda lyfter fram namninsamlingen, Behåll 05-tillstånden i Göteborg. Namninsamlingen är fortfarande är öppen för fler påskrifter och kommer att vara det fram till att fullmäktige avgör ärendet.

Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5

Inga kommentarer: