onsdag, januari 26, 2011

Förskolan behöver ett lyft!I dag uppmärksammar Västnytt situationen på en av förskolorna i Härlanda. Där har antalet barn i barngrupperna ökat kraftigt vilket, självklart, har påverkat verksamheten negativt. Personal, föräldrar och barn mår dåligt. Det säger sig självt att tre personal på 24-25 barn är fullständigt orimligt. Precis som jag har skrivit tidigare behöver antalet barn i barngrupperna bli färre och ett maxtak behöver införas i Göteborgs stad som följer Skolverkets rekommendationer. Vidare behöver varje område ett ”barntal” så att kommunen på ett tidigt stadium kan planera sin verksamhet. Samtidigt lider verksamheterna av den resursfördelningsmodell som i dag finns inom staden, vilket vi från Alliansen länge har krävt en förändring av. Vi vill istället införa ett pengssytem som innebär att resurserna öronmärks och som går direkt till varje barn och till den förskola som föräldrarna har valt. Till det ska kopplas rejält ökade resurser, det är bara att jämföra med vad Stockholm budgeterar för sin förskola och barnomsorg.

Att barngrupperna har blivit allt större både i Örgryte-Härlanda men även runt om i staden kommer inte som en nyhet. Förskolan har varit kraftigt eftersatt under decennier och när majoriteten ville trolla bort förskolekön fick det ske på bekostnad av större barngrupper. Enligt den senaste statistiken från stadskansliet fortsätter Göteborgs stad att bryta mot gällande lagstiftningen om rätt till förskoleplats inom fyra månader, vilket kommunen har gjort sedan 1995. Vilket Skolinspektionen nu ska granska. Förskolan är ett sorgebarn och det är oerhört tråkigt att personal, barn och föräldrar behöver drabbas. Ansvariga kommunalråd har kommit och gått, men så mycket förändring har det inte blivit. Nu gäller det att vi fortsätter att följa utvecklingen och driver på frågan i nämnden.

Inga kommentarer: