söndag, februari 26, 2012

Svensk flyktingpolitik ska vara human och generös

Ganna Chyzhevska är 91 år och kraftigt dement. Trots att hela hennes familj och anhöriga lever i Sverige ska hon utvisas till Ukraina. Fallet är uppmärksammat, utvisningen är uppskjuten och Europadomstolen ska pröva ärendet.

I dag kräver Folkpartiet liberalerna att lagen ska förändras och att den så kallade sista-länken-reglen ska återinföras i lagstiftningen. Det skulle innebära att äldre anhöriga får komma till Sverige om det är här de enda anhöriga finns.

En sådan förändring skulle vara ett viktigt steg mot en humanare och generösare flyktingpolitik i vårt land. Bra!

fredag, februari 24, 2012

Studiebesök på nya Lundenskolan

I dag på förmiddagen var jag tillsammans med Allianskollegor från stadsdelsnämnden på besök hos Nya Lundenskolan.

Vi fick en genomgång av skolans verksamhet och diskuterade vilka framtidsutmaningar som finns för skolan. Sedan flera år finns det en inriktning mot matematik, som har varit oerhört framgångsrik.

För att utveckla den behövs att skolan ansöker om att få starta en spetsutbildning. Det har Folkpartiet och Alliansen fört fram som ett önskemål tidigare i nämnden. Jag är helt övertygad om att en fortsatt satsning på matematik skulle vara en framgång. Både utmana de elever som behöver extra stimulans - men också lyfta undervisningen för övriga elever.

Tack för ett bra studiebesök - alltid bra att få komma ut i verksamheten!

onsdag, februari 15, 2012

Åtgärdsplan för Dicksons hus

På Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade en enig nämnd att uppdra till förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för Dicksons hus. Anledningen är att presidiet nyligen träffade Socialstyrelsen som har genomfört ett flertal tillsynsbesök på boendet. Det finns flera brister i verksamheten; klagomålshantering, dokumentation, samverkan, bemötande, ledarskap, bemanning och kompetens.

Det har funnits brister på äldreboendet under flera år och trots att flera insatser har genomförts – har förbättringarna uteblivit. Vi i nämnden är ytterst ansvariga för verksamheten är stadsdelsnämnden och det är bra att vi nu tar ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med de problem som finns i verksamheten.

Ett längre inlägg hittas på SDN-bloggen.

lördag, februari 11, 2012

Fler än 10 000 personer har skrivit på uppropet

I torsdags registrerade jag namninsamlingen, Behåll 05-tillstånden i Göteborg!, och på drygt tre dygn har fler än 10 000 personer skrivit på uppropet. Det är drygt 200 sidor av namn. Tusentals personer i och utanför Göteborg har tagit chansen att påverka ledamöterna i kommunfullmäktige inför beslutet om att förändra stadens alkoholpolitiska riktlinjer. Det är helt uppenbart att frågan engagerar.

Sedan jag postade länken på Facebook, 11.19 i torsdags, har länken till insamlingen delats 1776 gånger och det har skapats en egen sida för uppropet. På twitter har länken delats vid ett hundratal gånger.

Diskussionen har fortsatt i andra forum och flera har hört av sig och frågat hur man kan hjälpa till. Ett exempel: En mormor på 70 år ringde och beklagade sig över beslutet i SRN. Hon sa ”Jag, mina barn och barnbarn håller helt med – vi ska inte öppna upp för svartklubbarna och släppa ut alla människor samtidigt. Det kommer inte att bli bra.” Jag kunde bara hålla med.

GP, GP2, GT, GT2,

Skriv på namninsamlingen!

fredag, februari 10, 2012

GU vill veta: När tycker du att krogen skall stänga?

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har i dagarna lanserat en mindre webbenkät om människors inställning till och åsikter om öppettiderna på krogen i Göteborg. Enkäten frågar om vilka argument som förekommer, vilka som är vanligast, och vilka argument som människor tycker är bäst FÖR respektive MOT. Tanken är att följa processen kring krogarnas öppettider över tid.

Svara gärna på enkäten. Låt bästa argument vinna!

torsdag, februari 09, 2012

Behåll 05-tillstånden i Göteborg - skriv under!

För några timmar sedan startade jag en namninsamling, Behåll 05-tillstånden i Göteborg!, i protest mot beslutet som fattades i Sociala resursnämnden igår om att dra in tillstånden för de krogar som har öppet till 05.00 i Göteborg. Som en markering.

Nu några timmar senare, har insamlingen fått sig ett eget litet liv. I skrivande stund har över 2600 personer skrivit på och det har gått fort. Det hela började med att jag först lade ut länken på min facebooksida (delats 631 ggr)
och strax därefter på twitter (61) och här på bloggen. Snacka om att det kan gå fort i en värld av sociala medier. Nu kan det ju bli en lista att lämna över...

Jag är helt övertygad om att det går att påverka ledamöterna i kommunfullmäktige om att behålla nuvarande tillstånd och öppettider. Skriv på du med!

I nyhetsflödet: GP, GP2, GT, GT2, GT3, GT4, DN, GP3, GP4, GP5,

I bloggsfären: Adam, Helene, Joakim, Ledarbloggen, Lajke, Malin, Mattias, GL, Joakim 2,

Nej, politiker ska inte bestämma när festen är slut!

Under vintern har krogarnas alkoholtillstånd debatteras flitigt i Göteborg. I går beslutade en majoritet i Sociala resursnämnden (S, MP, V och KD), att driva igenom förslaget som innebär att stadens 16 krogar som har tillstånd att ha öppet till klockan 05.00 måste stänga igen 03.00.

Numera händer det inte speciellt ofta, att jag lämnar krogen när den stänger. Men jag skulle aldrig komma på tanken att tvinga hem alla andra – bara för att jag är nöjd för kvällen (möjligtvis min sambo).


De allra flesta känner till argumenten för och emot samt vad som ligger bakom att en majoritet nu vill förändra regelverket i Göteborg. Det är beklagligt. FP och M vill utreda frågan vidare – inte minst ville man se om det nya och tuffare regelverket har givit effekt.

Tidigare stängning av krogarna innebär att nöjesstaden Göteborg får sig en rejäl törn. Det är inte en utveckling jag vill se i landets andra stad. Som ett brev på posten kommer det bli än mer folk ute på gatorna i Göteborg. Det komma att poppa upp svartklubbar där ålderskontroll saknas och smuggelsprit konsumeras. Det för med sig säm
re säkerhet och mindre insyn. Samtidigt som det blir sämre skatteinkomster, större svarttaxiverksamhet och kollektivtrafiken står stilla. Nuvarande regelverk är bättre.

Skriv gärna under namninsamlingen som jag precis har startat. Det finns en chans att påverka fullmäktiges ledamöter att ändra inställning och behålla nuvarande tillstånd och öppettider. Den chansen ska vi ta!


PS. Läs gärna breven från Park Lane och från Nefertiti.

I nyhetsflödet: GP, GP2, GT, GT2, GT3, GT4, DN, GP3, GP4,

I bloggsfären: Adam, Helene, Joakim, Ledarbloggen, Lajke, Malin, Mattias, GL, Joakim 2,