fredag, februari 10, 2012

GU vill veta: När tycker du att krogen skall stänga?

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har i dagarna lanserat en mindre webbenkät om människors inställning till och åsikter om öppettiderna på krogen i Göteborg. Enkäten frågar om vilka argument som förekommer, vilka som är vanligast, och vilka argument som människor tycker är bäst FÖR respektive MOT. Tanken är att följa processen kring krogarnas öppettider över tid.

Svara gärna på enkäten. Låt bästa argument vinna!

Inga kommentarer: