tisdag, juni 19, 2012

Förskolekön i Örgryte-Härlanda får kritik av Skolinspektionen

I går presenterade Skolinspektionen kritik mot SDN Örgryte-Härlanda för att vi inte lever upp till lagen om rätten till en förskoleplats inom fyra månader. Inspektionen konstaterar dels att stadsdelen inte erbjuder alla barn i förskolan plats inom fyra månader och dels att vi ger föräldrar besked om en plats men att det dröjer fler månader innan platsen är tillgänglig. Stadsdelsnämnden behöver också blir bättre på att följa upp förskolans resultat.

På nämndens sammanträde i dag kommer jag lyfta frågan och begära att vi får ny statistik som visar hur kön egentligen ser ut. Det är inte acceptabelt, även om Göteborg har brutit mot lagen om förskoleplats sedan den infördes (1995), att stadsdelen inte kan erbjuda plats inom fyra månader.

Med tanke på hur situationen ser ut och att vi har stora barngrupper inom förskolan bör stadsdelen öppna upp för fler alternativ och initiativ – inte motarbeta exempelvis nyetableringar av pedagogisk omsorg i stadsdelen samt införa maxtak på barngrupperna. När vi bygger nya bostäder behöver vi också redan från start planera för att det kan flytta in barnfamiljer och genom ett sk barntal kan vi bättre planera för framtiden. Samtidigt behöver vi också skapa bättre förutsättningar för våra förskolechefer att planera sin verksamhet, därför vill vi öronmärka resurserna till förskolan.   

fredag, juni 01, 2012

Rödgrönt nej till spetsutbildning

I tisdags hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och på mötet hanterades FP och M:s förslag om att ansöka om en spetsutbildning i matematik. Majoriteten, genom S och MP, valde att rösta ner förslaget (V fanns inte på plats). Majoritetens bärande argument mot vårt förslag var att en spetsutbildning kommer att skapa segregation i skolan.

Härom dagen kom det ett mail från en av lärarna på Nya Lundenskolan, där det berättades, att en av de mest motiverade eleverna skulle byta skola. Anledningen var att eleven kände sig understimulerad! Oerhört tråkigt besked, men samtidigt bra att eleven söker sig till en annan skola som kan utmana och stimulera mer.

För oss liberaler är det en självklarhet att den kommunala skolan i Göteborgs stad ska kunna möta alla elever, även dem som har fallenhet för matematik, språk eller kemi. Jag har svårt för att förstå de rödgrönas oro och motstånd.

Det är oerhört konstigt att det är okej att vara duktig på fotboll, spela ett instrument eller dansa balett - men det är inte okej när det kommer till teoretiska ämnen.

Precis som läraren beskrev i sitt mail, krävs det att eleverna har någorlunda samma kunskapsnivå, annars blir det svårt att lägga ribban för högt. Istället tvingas de elever med fallenhet för exempelvis matte - vänta på övriga i klassen - istället för att släppas iväg till nya högre höjder. Vi måste kunna möta alla elever och en spetsutbildning i vår stadsdel hade kunnat göra det möjligt.