fredag, juni 10, 2011

Verksamhet med guldkant

I veckan sammanträde SDN Örgryte-Härlanda på Morängatans äldreboende. Förvaltningen hade satt samman ett tema om äldre och det med stor framgång. Det blev givande samtal om hur vi kan utveckla omsorgen av våra äldre på olika områden. Bland annat gjorde jag ett besök på Solparadiset som är ett resultat av stimulanspengar som förvaltningen har sökt för att bygga ett solrum i samband med ombyggnaden av just Morängatans äldreboende. Känslan i rummet kändes som ett besök på vilken medelhavsö som helst och vistelser, i det för Göteborg unika rummet, ger positiva effekter. Exempelvis lindras psoriasis och reumatism. Solljuset aktiverar d-vitaminer som ökar immunförsvaret. Kul att vi har guldkant i vår nämnd.

På själva mötet var det en stor enighet och konsensus i flera frågor, bland annat när det kommer till de besparingar som förvaltningen behöver göra för att få en budget i balans. Nämnden valde att använda eget kapital och förskolan fredas mer eller mindre. Viktigt och bra. Innan nämnden började fick vi också besök av ett stort antal barn (härligt att se...) och föräldrar som lämnade över en hög av regnkläder som en protest mot de stora barngrupperna i förskolan. Vi kunde inget annat än att hålla med och berätta hur det hade sett ut om vi fick bestämma.

Men vi hade fler besök. Föräldrar kom även med viktig information om den framtida skolorganisationen i stadsdelen och eftersökte mer samverkan och dialog. Därför valde nämnden, på initiativ från FP, att återremittera ärendet till kommande möte för att belysa förändringarna i fler perspektiv. Ett gäng pigga och glada äldre kom också och berättade för oss hur viktig en enskild anställd kan vara i vardagen.

onsdag, juni 01, 2011

HBTQ-festivalen är igång!

Det tvärpolitiska HBTQ-nätverket i Göteborg och Västra Götalandsregionen bildades för fyra år sedan i samband med den första festivalen och har sedan dess träffats regelbundet för att diskutera hur situationen för HBT-personer kan stärkas. Den tvärpolitiska sammansättningen visar på den breda politiska enighet vi har i Göteborg om målet att stärka allas lika rättigheter. Samsynen är en styrka. Vi har genomfört en framtidsverkstad med olika intressenter och genom den processen har idéer och tankar fötts på hur vi kan utveckla Göteborg till en stad för alla. Under dessa år har HBT-kompetensen i stadens verksamheter stärkts betydligt. Men det återstår fortfarande mycket att göra, det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor i nätverket.

Tidigare i dag hissades också regnbågsflaggan på Gustaf Adolfs torg, där bland andra Helene Odenjung talade.

Om några timmar arrangerar vi i det tvärpolitiska nätverket ett mingel på stadshuset. Dels för att bjuda in göteborgare och andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor med förtroendevalda politiker och dels för att skicka en tydlig signal om staden har frågorna på sin agenda. Då är vi öppna för att ta emot nya och spännande idéer. Välkomna!