fredag, juni 10, 2011

Verksamhet med guldkant

I veckan sammanträde SDN Örgryte-Härlanda på Morängatans äldreboende. Förvaltningen hade satt samman ett tema om äldre och det med stor framgång. Det blev givande samtal om hur vi kan utveckla omsorgen av våra äldre på olika områden. Bland annat gjorde jag ett besök på Solparadiset som är ett resultat av stimulanspengar som förvaltningen har sökt för att bygga ett solrum i samband med ombyggnaden av just Morängatans äldreboende. Känslan i rummet kändes som ett besök på vilken medelhavsö som helst och vistelser, i det för Göteborg unika rummet, ger positiva effekter. Exempelvis lindras psoriasis och reumatism. Solljuset aktiverar d-vitaminer som ökar immunförsvaret. Kul att vi har guldkant i vår nämnd.

På själva mötet var det en stor enighet och konsensus i flera frågor, bland annat när det kommer till de besparingar som förvaltningen behöver göra för att få en budget i balans. Nämnden valde att använda eget kapital och förskolan fredas mer eller mindre. Viktigt och bra. Innan nämnden började fick vi också besök av ett stort antal barn (härligt att se...) och föräldrar som lämnade över en hög av regnkläder som en protest mot de stora barngrupperna i förskolan. Vi kunde inget annat än att hålla med och berätta hur det hade sett ut om vi fick bestämma.

Men vi hade fler besök. Föräldrar kom även med viktig information om den framtida skolorganisationen i stadsdelen och eftersökte mer samverkan och dialog. Därför valde nämnden, på initiativ från FP, att återremittera ärendet till kommande möte för att belysa förändringarna i fler perspektiv. Ett gäng pigga och glada äldre kom också och berättade för oss hur viktig en enskild anställd kan vara i vardagen.

Inga kommentarer: