onsdag, juni 01, 2011

HBTQ-festivalen är igång!

Det tvärpolitiska HBTQ-nätverket i Göteborg och Västra Götalandsregionen bildades för fyra år sedan i samband med den första festivalen och har sedan dess träffats regelbundet för att diskutera hur situationen för HBT-personer kan stärkas. Den tvärpolitiska sammansättningen visar på den breda politiska enighet vi har i Göteborg om målet att stärka allas lika rättigheter. Samsynen är en styrka. Vi har genomfört en framtidsverkstad med olika intressenter och genom den processen har idéer och tankar fötts på hur vi kan utveckla Göteborg till en stad för alla. Under dessa år har HBT-kompetensen i stadens verksamheter stärkts betydligt. Men det återstår fortfarande mycket att göra, det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor i nätverket.

Tidigare i dag hissades också regnbågsflaggan på Gustaf Adolfs torg, där bland andra Helene Odenjung talade.

Om några timmar arrangerar vi i det tvärpolitiska nätverket ett mingel på stadshuset. Dels för att bjuda in göteborgare och andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor med förtroendevalda politiker och dels för att skicka en tydlig signal om staden har frågorna på sin agenda. Då är vi öppna för att ta emot nya och spännande idéer. Välkomna!

Inga kommentarer: