tisdag, mars 29, 2005

Uteserveringarna

Våren är här, jag har väntat länge även om jag är en vinterkille, mest för att man kan åka utför på snön under vinterhalvåret i Europa. När jag efter min lunch ute på stan var på väg tillbaks till jobbet, flanerandes på avenyn i mina svarta solglasögon så saknade jag uteserveringarna. Varför inte ha öppet året runt om dom vill? Snart är uteserveringarna tillbaks längs våra gator, det ska bli trevligt. Mest bara en fundering.

Partipolitisering av universitetsstyrelser

I ett liberalt samhälle är det självklart att alla har rätt till en bra utbildning. En liberal utbildningspolitik syftar till att ge människor möjlighet att forma sina egna liv, påverka och förändra sin omgivning. Demokratin är beroende av upplysta människor som ifrågasätter makten, tänker kritiskt och håller den fria debatten levande. I en genomgång som Liberala Studenter i Göteborg har gjort av Göteborgs universitet styrelse visar det sig att en partipolitisering av styrelsen är tydlig från vänster. Vi har identifierat vilka personer som uttalat är partipolitiska. Liberala Studenter har enbart räknat på dom som har en uppenbar anknytning till något parti.

Göteborgs universitet är ett av få universitet i Sverige som saknar helt borglig förankring. Vi anser att varje tendens att politiskt minska lärosätenas frihet är ett tydligt hot mot demokratin och mångfalden inom universitetsvärlden.

Senast det var en borglig majoritet i riksdagen införde regeringen en ny högskolelag (1992:1434) där det fastställdes kriterier för regeringen vid tillsättningar av styrelser på högskolan. ”Därvid bör regeringen välja personer med bakgrund i sådan verksamhet som är av betydelse för högskolans utbildnings- eller forskningsuppdrag.” När väl Sossarna tog tillbaks makten togs dessa kriterier bort när regerings proposition 1996/1997:141 genomfördes. ”Regeringen anser att det ligger i sakens natur att ledamöter med den i högskolelagen föreskrivna bakgrunden utses och föreslår därför att lagen inte längre skall ange kriterier för vilka personer regeringen skall utse.”

Detta är bara ett exempel i en lång rad på hur Socialdemokraterna vill styra och ha fullkontroll över den högre utbildningen i Göteborg. På samma sätt som kyrka och stat skall vara åtskiljda skall vetenskapen och politiken vara det. Att tillsätta politiker som styr på vilket sätt forskning och utbildning skall gå till stinker Stalins anda lång väg. De totalitära staternas livslina har varit deras försök att kväva den fria tanken och styra upplysningen åt det håll de vill. Vad som nu har hänt och som vi ser i Universitets styrelse är bara ytterligare ett exempel på de exkrementer som den svenska socialdemokratin lämnar efter sig. De samlas i högar tills valmanskåren ser dem och då är det, oftast, borgerligheten som måste reformera om systemen än en gång så att styrelser inom universitetsvärlden tillsätts efter kompetens och mål. Men vem vet snart kanske Göteborgs universitetsstyrelse, utser Leif Pagrotsky till hedersdoktor i marinbiologi eller något annat missvisande för personens kompetens.

Högskolor och universitet drivs idag nästan uteslutande i statlig regi. Mångfalden inom det svenska universitetsväsendet när det gäller drifts- och verksamhetsformer måste öka. Det ökar studenters och forskares valfrihet och ökar konkurrensen. Därigenom kan också kvaliteten höjas för både personal och studenter.

tisdag, mars 22, 2005

Var är medmänskligheten, förståelsen och viljan att tjäna människors rättigheter?

Flyktingpolitiken som drivs i Sverige är både inhuman och kränkande.
Regeringspartiet, med Barbro Holmberg i spetsen talar om att människor inte kommer hit för att de flyr. I somras kom människor hit för att ta del av den svenska sjukvården. För några månader sedan, i samband med utredningen om dokumentslösa flyktingar, för att de vill byta identitet. Nu påstår sossarna att de 150 apatiska flyktingbarnen inte alls är sjuka utan att det är ett spel för att få stanna i Sverige. Tillståndet kallas depressiv devitalisering - det har ett namn, en diagnos, en dödlig konsekvens. Det är inte värdigt att ett demokratiskt samhälle att barnfamiljer måste gömma sig, leva under stark press och under svåra förhållanden. Men när det senast var omröstning i riksdagen i frågan om så kallade "apatiska flyktingbarn" skulle få uppehållstillstånd av humanitära skäl eller ej röstade både S och M:s ledamöter för att utvisa barnen. Det är skrämmande. Var är medmänskligheten, förståelsen och viljan att tjäna människors rättigheter? Det behövs en ny flyktingpolitik, en som är human och värdig ett demokratiskt land som vårt. En bra början är att ge alla flyktingar amnesti och hälsa dom välkomna.

torsdag, mars 17, 2005

Fusk med bidrag

Bidragsfuskandet som media har avslöjat bland annat inom Ung vänster och inom SSU är så allvarliga att det krävs oberoende granskning, inga interna undersökningar som resulterar i att man borstar bort skandalerna under sin egna dörrmatta. Att ungdomsminister Lena Hallengren själv skulle förändra ett system som hon till fullo själv, dels som förbundssekreterare och dels som distriktsordförande för SSU Kalmar utnyttjat. Det behövs förändring, men sossarna lär fortsätta hålla varandra plikttroget bakom ryggen.

Liberalerna har länge krävt att stödet till ungdomsorganisationer borde ges utifrån hur många mandat de politiska partierna får i riksdagsvalet, inte hur många medlemmar organisationerna har. Det nuvarande bidragssystemet har genom åren skapat en grogrund för fusk och mygel med medlemsiffror. Ju fler medlemmar detso mer bidrag. Vi ska vara oehört glada över att vi inte har åsiktsregistrering i Sverige, dock har det fört med sig att medlemssiffrorna inte går att kontrollera. Så att komma åt fuskandet som kommunisternas och sossarnas ungdomsförbund håller på med, är att införa solidaristk medlemsbaserade bidrag.

onsdag, mars 09, 2005

Det råkade jobba polacker där

Nyligen satte facket upp röda blockadlappar på Tallhyddans restaurang i Nolhagaparken i Alingsås. Varför? Det råkade jobba polacker där.

När ska Byggnads sluta leka protektionister och faktiskt förstå att de förstör markanden. Vad vi liberaler vet så föll Sovjetväldet för ett bra tag sedan, att EU har utvidgats och skapat nya regler för markanden. Något som Sverige och facken måste ta till sig. Men så länge som LO och Byggnads pumpar in miljoner från sina medlemmar i Sossarnas valkampanjer, så kommer en EU-fientlig politik att drivas.

Byggnads smutskampanjer om sina arbetarkolleger från Centraleuropa fortsätter och solidariteten med omvärlden lyser med sin frånvaro. Vi lever i ett fritt land, där det är upp till varje företagare att teckna kollektivavtal. Det ska inte finnas någon skyldighet för utländska företag att tillämpa svenska lönenivåer. Att tillåta olika minimilönenivåer för svenska och utländska företag betraktar vi liberaler som ren och skär diskriminering. EUs regelverk är till för att följas.

EUs tjänstedirektiv lyser dock starkt på Byggnads mörka himmel och är bra för en ökad handel av tjänster och är något bra för svenska företag och framför allt för oss konsumenter.

Självklart kommer direktivet att påverka priset på tjänster, men konkurrens och fri handel fungerar på det sättet, oavsett vad Byggnads tycker. Att detta skulle leda till social dumping är inget annat än att spotta på våra europeiska grannar. Marknadsekonomin är det enda system som delar makten mellan producenter och konsumenter. Maktbalansen är ständigt hotad av att olika intressen försöker gynna sig själva på marknadens bekostnad, något som Byggnads gärna gör så fort som någon börja snickare med utländsk bakgrund börjar försörja sig. Vi liberaler slogs för arbetsrätten redan 1884, långt innan Byggnads var påtänkt och står fortfarande bakom reformen, men tjafs om detaljerad lagstiftning bara till besvär för våra företag både i Sverige och ute i det stora hemska EU.

Retorik


”Det är dags att ta ansvar och visa beslutsamhet i det som är en ödesfråga för Sverige. Regeringens passivitet inför de integrationsproblem vi har är upprörande. Det behövs nya idéer för en fungerande integrationspolitik och en ny regering för Sverige som visar handlingskraft i stället för tomt prat” - Mauricio Rojas.

Jo jag håller verkligen med om det, men snälla Mauricio, istället för att prata om problemen – hur ska liberalerna lösa det? Jag älskar retorik, härskartekniker, och politiskt spel. Men det gäller att börja i rätt ända – det kan du ha lite svårt för ibland…