söndag, december 09, 2012

Hur stora är barngrupperna i förskolan?

Det var en fråga som stadsdelsnämnden diskuterade vid senaste sammanträdet. Statistik från Stadsledningskontoret visar att dels antalet barn per avdelning och dels antalet barn per heltidsanställd ökar i jämförelse med 2011 i Örgryte-Härlanda.

Senaste dagarnas debatt om förskolan ger samma bild. Det är få förskollärare eller föräldrar som känner igen sig i den bild av verkligen som målas upp.

I ett yttrande till uppföljningsrapporten påpekade vi detta (för att ge en annan bild än den som ges av stadsdelens snitt) och mötte direkt motstånd från Socialdemokraterna som kritiserade oss för att blanda in "nya" siffror. Det låter nästan som att allt är bra...

Personligen tycker jag att det är ett problem att stadsdelen rapporterar en uppgift (ett genomsnitt) till stadsdelsnämnden och en annan uppgift till kommunen centralt. I den kommungemensamma statistiken kan vi jämföra oss med andra stadsdelar och med andra jämförbara kommuner - det kan bara vara positivt för verksamheten.

Folkpartiet vill införa ett maxtak på barngrupperna, bygga fler förskolor och öronmärka förskolans pengar. Det finns mycket att förbättra för att få en förskola i världsklass i Örgryte-Härlanda.

tisdag, december 04, 2012

Rödgrönt nej till frånvaroåtgärder

Händelserna runt flickan som försvann på väg till Skårsskolan har både berört, väckt reaktioner och varit ett uppmärksammat fall i media. Det var oerhört glädjande att flickan hittades oskadd och kunde återförenas med sin familj. Det värmde även att så många människor engagerade sig i sökandet under kvällen och natten. Samtidigt visar händelsen att det finns brister som behöver rättas till.

Därför föreslog Folkpartiet och Alliansen på SDN Örgryte-Härlandas sammanträde att det skulle tas fram stadsdelsgemensamma regler och rutiner vid frånvaro för stadsdelens skolor eftersom den genomgång förvaltningen har gjort visar på stora skillnader.

För att stärka upp regelverket föreslog vi också att det ska införas frånvaro-SMS och att nämnden regelbundet ska få statistik över frånvaron i skolorna. Vi gav också presidiet i uppdrag att framföra ett stort tack till organisationen Missing People för deras insatser i samband med händelserna vid Skårsskolan. Men det blev inget med det – eftersom den rödgröna majoriteten av olika skäl inte ansåg att det behövdes. Det beklagar vi. 

Stadsdelsnämnden har som huvudman ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång. Redan i januari, i samband med Göteborgs-Postens granskning av skolket i stadens skolor, konstaterade vi att det då saknades gemensamma rutiner i stadsdelen. För att nämnden bättre ska kunna fullgöra sitt ansvar för skolplikten behöver vi få den informationen.
 

onsdag, november 14, 2012

Bristerna vid Skårsskolan väcker nya frågor


För drygt en vecka sedan nåddes jag, som många andra via sociala medier, av nyheten att en nioårig flicka inte hade kommit till skolan och att hon saknades. Senare på kvällen fick vi i stadsdelsnämnden ett mail från nämndens ordförande om det som hade inträffat och att sökandet fortfarande pågick.

Nu ikväll kommer förvaltningen att presentera sin utredning om Skårsskolans agerande i samband med flickans försvinnande i torsdags. I skrivande stund har inte nämnden som helhet fått någon information om vad som har hänt. Detta trots att förvaltningen har beslutat att genomföra en egen utredning, Skolinspektionen ska genomföra en särskild tillsyn och att samtliga Göteborgsmedier har uppmärksammat ärendet sedan händelsen inträffade. Jag förstår verkligen föräldrarnas upprördhet och att förvaltningen först och främst vill nå föräldrarna. Men vi som ansvariga politiker måste också nås av samma information. Hanteringen är inte acceptabel.

(Uppdatering 17:24 Får höra via P4 Göteborg att utredningen har kommit fram till att det saknades skriftliga rutiner på skolan. Upprörd är väl ordet på min reaktion.)

I januari lyfte jag frågan om hur stadsdelen hanterade frånvaron i skolorna i samband med GP:s granskning av närvaron i Göteborg. Då var beskedet att allt var bra förutom att en skola inte ville använda en speciell IT-plattform.   

Folkpartiet och Alliansen har länge krävt att det ska införas kommungemensamma riktlinjer och regler/rutiner för hur frånvaron på stadens skolor ska hanteras. Skollagen kan komma att behöva skärpas. Men först måste lagen följas och där har Skårsskolan uppenbarligen inte lyckats. I vårt inriktningsdokumentet som avslogs nyligen i nämnden skriver vi  att ”Vårdnadshavarna ska kunna följa barnens frånvaro via skolk-SMS och Internet.”

Det är glädjande att flickan hittades oskadd och kunde återförenas med sin familj och det värmer i hjärtat att så många människor engagerade sig i sökandet. Men det finns fortfarande väldigt många frågor som behöver svar. Det kommer jag att lyfta på kommande möten med nämnden.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GT1, GT2, GT3, SR,

torsdag, november 01, 2012

Nämnden klubbade budgeten

I tisdags beslutade stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda om 2013 års budget. Från Folkpartiet och Alliansens deltog vi inte i beslutet eftersom att vi försökte få budgeten återremitterad för att vårt förslag till inriktningsdokument för stadsdelen skulle inarbetas. Vår inriktning innehåller flera bra förslag som skulle bidra till en bättre stadsdel. 

På mötet valdes jag till ledamot i stadsdelens skolråd – som framöver kommer att bli ett utskott. Ska bli intressant och se vad det kan bli av detta. Har skrivit om detta innan.

Avslutningsvis noterar jag glädjande att Kärralundsskolan var bäst i DN:snutidsorientering i Västra Götaland. Kul! Vi kan hoppas att fler skolor i Göteborg deltar nästa år.

torsdag, oktober 25, 2012

Med perspektiv på krogdebatten...


Det har nu gått drygt åtta månader sedan jag drog igång namninsamlingen, som har samlat ihop drygt 13 000 namn, för att behålla fem-tillstånd på krogarna i Göteborg och det har hänt en del sedan dess. Det är läge för lite perspektiv på saken.

Socialdemokraterna tvingades tillslut (eller valde) att lägga fram en kompromiss och trots att det fanns en majoritet i fullmäktige för att behålla de nuvarande tillstånden slutade omröstningen något oväntat. Det eftersom Socialdemokraterna taktikröstade och aktivt röstade fram ett motförslag till sitt eget. Vilket aldrig annars sker. Det innebar att förslaget som hade flest antal röster i fullmäktige inte längre fanns kvar vid den avslutande voteringen. Hantering är nu ett ärende för rättslig prövning. I samband med den processen diariefördes först inte den handling där staden svarade förvaltningsrätten. Det var inte första gången. Frågan kring diarieföringen var också aktuell i samband med den underliggande Spaak-rapporten, där det fanns två olika versioner av rapporten i stadens diarium.

Krogarnas öppettider kommer att förändras först i slutet av nästa sommar. Men jag är övertygad om att förändringen kommer att få konsekvenser, inte minst för anställd personal och för tryggheten på gator och torg nattetid. På fredagar kommer de flesta krogar att stänga samtidigt - vilket kommer att innebära mycket folk på liten yta samtidigt. Med andra ord: det är upplagt för problem. 

Jag själv vill se ett Göteborg som växer. En växande storstad behöver ett välmående krog- och nöjesliv som erbjuder en stor mångfald såväl för oss som bor i staden - som för personer som är på besök. Det råder det dock uppenbarligen delade meningar om.

Än värre kan det bli för krogbranschen om det skulle bli ett maktskifte. För det första vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga. Det föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. För Göteborgs del skulle det innebära 163 miljoner kronor bara för nästa år! Att chockhöja avgiften för att anställa unga lär inte sänka trösklarna.

För det andra vill Socialdemokraterna dubbla restaurangmomsen. Det skulle kunna innebära att tusentals jobb skulle försvinna inom krogbranschen. Den risken vill vi inte ta. Med tanke på att det är en bransch där många får sitt första jobb och där en tredjedel av de anställda är under 25 år – så skulle just unga drabbas extra hårt. Socialdemokraternas politik för att möta ungdomsarbetslösheten skulle bara göra den värre.

För egen del ska jag se till att fortsätta lyfta frågan - inte minst i samband med valrörelsen om två år. Tiderna i sig kanske inte är det viktigaste (även om en återgång ska föreslås) Viktigare är att lyfta debatten om det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ska bestämma när festen är slut och hur vi lever våra privatliv. Eller om det är beslut som varje individ själv ska få bestämma. I min värld är den avvägningen rätt enkel. 

Vidare handlar debatten om trygghet och säkerhet. Jag hör allt fler exempel på hur det verkligen går till nattetid. Staden har en resa att göra och tyvärr blir det arbetet allt mer diffust. Samtidigt flyttar den styrande majoriteten ansvaret bort från Stadshuset. Det är ingen positiv utveckling.

Debatten lär fortsätta.  

onsdag, oktober 03, 2012

Örgryte-Härlanda får utbildningsråd


I går beslutade majoriteten i stadsdelsnämnden att införa ett lokalt utbildningsråd i Örgryte-Härlanda. Rådet kommer om några veckor eller månader att bli ett utskott, eftersom S, MP och V lagt ett sådant förslag i kommunstyrelsen. Vi i Alliansen försökte avslå införandet.

Syftet med rådet ska vara att stärka samarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet, föra dialog och analysera och utveckla samarbetet mellan enheterna och stadsdelsnämnden. Det låter väldigt fint. Men i praktiken kommer rådet, och senare utskottet, att bli en diskussionsklubb för de ledamöter som väljs in och vi kommer inte att få något ansvar eller befogenheter.  

Folkpartiet vill istället lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna till en central grundskolenämnd. Vi tror att organisationen behöver centraliseras för att stärka och förbättra likvärdigheten över staden samtidigt som vi öronmärker resurserna till varje elev. Både Malmö och Stockholm har gjort den resan och Göteborg borde följa efter.

Självklart rättar vi oss efter fattade beslut och vi kommer att finnas representerade i det blivande rådet. Men kommunallagen är tydlig med att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte kan delegeras från huvudmannen som i stadsdelens fall är nämnden.

Svensk skola befinner sig i den största förändringen sedan den allmänna folkskolan infördes. Det är en utveckling som jag tycker att hela nämnden borde vara en del av – inte bara fyra personer i ett råd eller utskott. Stadsdelsnämnden kan och borde ta ett större ansvar för skolan.

S levererar skattechock


Nyss trillade Jan Björklunds nyhetsbrev in i mailen och där skriver han ”Allt tal om affärsplan, tillväxt och en näringslivsvänlig politik visar sig vara ett luftslott. Istället levererar Socialdemokraterna en rejäl skattechock. Ökade bidrag istället för fler jobb. Ett ökat utanförskap istället för fler med egen försörjning är Löfvens recept för Sverige”.

Senaste dagarna har Socialdemokraterna presenterat olika delar från sitt budgetförslag. Två saker kan konstateras. Löfven är ingen förnyare och inte hans politik. Budgetförslaget skulle innebära chockhöjda skatter på både arbete och företag. Det är inget som Sverige skulle må bra av.

Jan Björklund avslutar sitt nyhetsbrev med följande frågor. Hur blir det fler jobb till ungdomar med dubblerade arbetsgivaravgifter? Hur ska en kraftigt höjd krogmoms ska leda till att fler får sitt första jobb i en bransch som sysselsätter många ungdomar och invandrare?  Högre bolagsskatt än jämförbara länder, hur ska det göra Sverige attraktivt för investeringar?

Det är frågor som Socialdemokraterna borde svara på!

Fler inlägg och synpunkter i molnet: Ledarbloggen, Andersson, AB1, AB2, Hamilton, AB3

torsdag, september 13, 2012

Sänkt bolagsskatt stärker Sverige


En hög bolagsskatt är skadlig för tillväxten och därför är det välkommet att regeringen nu föreslår en kraftig sänkning. Bra skattemässiga villkor för investeringar är avgörande för att svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad.

Sänkningen från dagens från 26,3 procent till 22 procent, innebär att Sverige hamnar under genomsnittet för både OECD och EU. Att Folkpartiet och regeringen nu satsar på företagen ger nya möjligheter till framgång. Det är positivt och bra.

Samtidigt behöver Sverige på sikt genomföra en större skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och ansträngning. Ska vi konkurrera om kunskapsintensiva jobb måste skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga.

I nyhetsflödet: SR, SvD, PA, DN, EX, AB, 

tisdag, september 11, 2012

Fortsatt satsning på forskning och på framtiden!


Utbildningsminister Jan Björklund presenterade i dag tillsammans med övriga partiledare i regeringen innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen. De kommande åren höjs anslagen till forskning kraftigt, närmare bestämt med 4 miljarder kronor till 2016. Då ska vi komma ihåg att anslagen redan är på rekordnivåer. Tidigare regeringar har inte ens varit i närheten. Ändå försöker Alliansfritt och Högberg få det att låta som att regeringen plockar idéer från Stefan Löfven.

Ordning och reda i statsfinanserna och den svenska konkurrenskraftiga ekonomin möjliggör fortsatta och viktiga investeringar i framtiden. Dit hör den högre utbildningen och forskningen. Det är välkommet att regeringen också stärker universiteten och högskolorna genom att förbättra möjligheterna till att
"bedriva långsiktig forskning med både hög risk och stor potential", som Björklund uttrycker det i sitt nyhetsbrev.

Endast tre länder i världen satsade en högre andel av BNP på forskning och utveckling än Sverige (2010), det ska vi vara stolta över. Ska Sverige fortsätta behålla och ytterligare stärka sin position som ledande forskningsnation måste vi kunna erbjuda ledande forskningsmiljöer (som exempelvis ESS och MAX IV) av hög kvalitet och välutbildad arbetskraft. En sådan miljö bidrar till ett bättre och starkare företagsklimat i en allt mer globaliserad miljö. Det är bara att lyfta på hatten!

I nyhetsflödet: GP, SVT, DN, AB, EX, SvD, SR,

måndag, september 10, 2012

Vikande kunskapsresultat i Örgryte-Härlanda


Nyligen fick vi ta del ny betygsstatistik från Örgryte-Härlandasskolor som visar att andelen elever som uppnådde målen i grundskolan har sjunkit från 86,3 (2011) till 76,2 (2012), vilket är en försämring med över 10 procentenheter.På kommande sammanträde med stadsdelsnämnden kommer vi att få en fördjupning avresultaten, men utvecklingen är oroande. Vi kan se hur kunskapsresultaten runtom i Göteborg försämras. I flera viktiga ämnen har stadens grundskoleelever desämsta resultaten på över ett decennium. Vi måste utmana alla elever, såväl elever i behov av extra stöd som de elever som högpresterar att nå längre.

Folkpartiet liberalerna vill se en nystart för grundskolan iGöteborg. I vårt förslag till budget föreslår vi att grundskolorna lyfts frånstadsdelarna och samlas i en central skolnämnd. Nyligen föreslog majoritetenatt stadsdelarna istället ska inrätta lokala skolutskott vilket jag tror ärhelt fel väg att gå. Kommer att återkomma i det ämnet. Oavsett hur viorganiserar våra skolor i Göteborg behöver vi ändå underlätta för rektorerna,höja lärarnas löner, öronmärka resurserna och systematiskt planera, följa uppoch utvärdera kunskapsresultaten. Arbetet med att systematiskt följa upp resultaten är igång – men borde varit på plats för länge sen. Men det har inte Socialdemokraterna varitspeciellt intresserad av.

tisdag, september 04, 2012

Regeringen miljardsatsar på unga

I dag presenterade partiledarna i Alliansen sitt ungdomspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor under åren 2013 till 2016. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Folkpartiet och regeringen har genomfört flera viktiga reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg. Skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet chockhöja avgifterna igen skulle det innebära bara för Göteborg en förlust om ca 163 miljoner kronor under 2013 – miljoner som i stället helt skulle kunna finansiera exempelvis 320-504 gymnasielärare, 333-378 sjuksköterskor eller 400-507 vårdbiträden.
Det kvarstår fortfarande stora utmaningar. Inte minst handlar det om att skapa fler vägar till arbete för unga. Särskilda ungdomsavtal som vi i Göteborg har föreslagit är ett verktyg. Att regeringen nu genomför flera reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv är viktigt och välkommet.

I nyhetsflödet: SvD, DN, AB, EX


tisdag, juni 19, 2012

Förskolekön i Örgryte-Härlanda får kritik av Skolinspektionen

I går presenterade Skolinspektionen kritik mot SDN Örgryte-Härlanda för att vi inte lever upp till lagen om rätten till en förskoleplats inom fyra månader. Inspektionen konstaterar dels att stadsdelen inte erbjuder alla barn i förskolan plats inom fyra månader och dels att vi ger föräldrar besked om en plats men att det dröjer fler månader innan platsen är tillgänglig. Stadsdelsnämnden behöver också blir bättre på att följa upp förskolans resultat.

På nämndens sammanträde i dag kommer jag lyfta frågan och begära att vi får ny statistik som visar hur kön egentligen ser ut. Det är inte acceptabelt, även om Göteborg har brutit mot lagen om förskoleplats sedan den infördes (1995), att stadsdelen inte kan erbjuda plats inom fyra månader.

Med tanke på hur situationen ser ut och att vi har stora barngrupper inom förskolan bör stadsdelen öppna upp för fler alternativ och initiativ – inte motarbeta exempelvis nyetableringar av pedagogisk omsorg i stadsdelen samt införa maxtak på barngrupperna. När vi bygger nya bostäder behöver vi också redan från start planera för att det kan flytta in barnfamiljer och genom ett sk barntal kan vi bättre planera för framtiden. Samtidigt behöver vi också skapa bättre förutsättningar för våra förskolechefer att planera sin verksamhet, därför vill vi öronmärka resurserna till förskolan.   

fredag, juni 01, 2012

Rödgrönt nej till spetsutbildning

I tisdags hade SDN Örgryte-Härlanda sammanträde och på mötet hanterades FP och M:s förslag om att ansöka om en spetsutbildning i matematik. Majoriteten, genom S och MP, valde att rösta ner förslaget (V fanns inte på plats). Majoritetens bärande argument mot vårt förslag var att en spetsutbildning kommer att skapa segregation i skolan.

Härom dagen kom det ett mail från en av lärarna på Nya Lundenskolan, där det berättades, att en av de mest motiverade eleverna skulle byta skola. Anledningen var att eleven kände sig understimulerad! Oerhört tråkigt besked, men samtidigt bra att eleven söker sig till en annan skola som kan utmana och stimulera mer.

För oss liberaler är det en självklarhet att den kommunala skolan i Göteborgs stad ska kunna möta alla elever, även dem som har fallenhet för matematik, språk eller kemi. Jag har svårt för att förstå de rödgrönas oro och motstånd.

Det är oerhört konstigt att det är okej att vara duktig på fotboll, spela ett instrument eller dansa balett - men det är inte okej när det kommer till teoretiska ämnen.

Precis som läraren beskrev i sitt mail, krävs det att eleverna har någorlunda samma kunskapsnivå, annars blir det svårt att lägga ribban för högt. Istället tvingas de elever med fallenhet för exempelvis matte - vänta på övriga i klassen - istället för att släppas iväg till nya högre höjder. Vi måste kunna möta alla elever och en spetsutbildning i vår stadsdel hade kunnat göra det möjligt.

fredag, maj 11, 2012

S taktikröstade fram nya serveringstider i Göteborg


Under flera timmar igår kväll debatterade kommunfullmäktige frågan om krogarnas serveringstider. Frågan kom tillslut att avgöras genom att Socialdemokraterna först taktikröstade fram Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om att stänga krogen kl 03.00. Att stänga kl 05.00 som var Folkpartiet och Moderaterna förslag fick aldrig ställas mot Socialdemokraternas kompromiss. Det var något som det (s)törsta partiet inte ville riskera.

Flera långvariga fullmäktigeledamöter och även tidigare riksdagsledamöter har aldrig varit med om något liknande. Normalt skulle Socialdemokraterna ha avstått från att rösta i näst sista omgången. Istället har fullmäktige utvecklats till något som påminner om ett sista nattpass på en ungdomsförbundskongress.   

Dålig förlorare? Nej. Precis som Helene Odenjung argumenterar i dagens Metro så hade vi hellre förlorat i slutvoteringen med en röst. Då hade förslaget om att behålla 05-tillstånden fått prövas. Det som Socialdemokraterna gjorde igår är inte kutym och inte speciellt bra för det framtida arbetsklimatet i kommunfullmäktige. Det hör också till att man redovisar hur man tänker rösta i en eller flera omgångar. Det gjorde både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet på ett föredömligt sätt. Agerandet igår kom också som en nyhet för Vänsterpartiet. Jöran Fagerlund (V) skriver på sin blogg:
”Det är inte brukligt att man röstar på någon annans förslag i kontrapropositionsvoteringen för att få fram ett motförslag till det egna förslaget. Just denna fråga ansåg tydligen Socialdemokraterna att vara så viktig att man frångick praxis. Det kom som en total överraskning för oss i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.”
I onsdags sa Anneli Hulthén till Metro att ”det hade varit skönt om det kommit till någon form av avslut”. Efter rävspelet igår har hon precis pumpat in nytt blod och kraft i frågan. Den kraften kommer inte att avta.

Socialdemokraterna har gång på gång försökt säga att serveringstiderna är en ”skitfråga” och ifrågasatt det stora intresset från media. Uppenbarligen var serveringstiderna inte en skitfråga. Den var betydligt större än så. 

Tidigare inlägg i frågan 1, 2, 3, 4, 5, 6 

I nyhetsflödet: GP, GP2, SR, DN, AB, SVTAndra bloggar: Svensson, Böhlmark, Anjo, Papaioannou

Politiskt%20r%C3%A4vspel%20vid%20krogbeslut

tisdag, maj 08, 2012

Vänstern fäller socialdemokraternas kompromiss


Nu på morgonen I dag rapporterar både Metro, SR och GP att Vänsterpartiet kommer att lägga ner sina sju röster i slutvoteringen i fullmäktige när frågan om serveringstiderna avgörs. Vänsterpartiets kommunalråd Mats Pilhem menar att det skulle vara bättre av hälsoskäl att stänga kl 03.00 - eller ännu tidigare.

Det skulle innebära att S och MP får ihop 33 röster, eftersom en miljöpartist kommer att rösta för 05.00-förslaget. 33 röster kommer troligtvis inte att räcka i en slutvotering. På torsdag får vi se hur det slutar. 


Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

söndag, maj 06, 2012

Satsa på högpresterande elever

I dag skriver jag på GP debatt, tillsammans med partikollegerna Piotr Kiszkiel och Helene Odenjung, om förslaget att ansöka om en spetsutbildning i matematik på Nya Lundenskolan i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Har bloggat om förslaget både här och på FP:s SDN-blogg. Förslaget bordlades på senaste sammanträdet och kommer att avgöras på nämnden i slutet av månaden.

Norah4you bloggar om artikeln.

fredag, april 27, 2012

Nya Lundenskolan kan få spetsutbildning i matematik

På onsdag i nästa vecka kommer vi att ta initiativ till att SDN Örgryte-Härlanda ska ansöka hos Skolverket om att få starta upp enförsöksverksamhet med en spetsutbildning i matematik på Nya Lundenskolan. Syftet är att elever på högstadiet ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och redan tidigt börja läsaavancerade kurser i matematik.

Vi vill förlägga försöksverksamheten till Nya Lundenskolan som sedan början av 2000-talet haft en framgångsrik inriktning motmatematik och naturvetenskap med fokus på miljö. En spetsutbildning skulle också stärka skolans möjligheter att locka till sig nya elever utanför stadsdelen och kommunen.

Polisen varnar för ökat våld efter kl 03.00


Tidigare i veckan kunde man läsa att chefen för polisen i Storgöteborg, Lars Klevensparr, erkände att det finns en ökad risk för våld på Avenyn om alla krogar stänger kl 03.00. Lars säger till Metro att ”Jo, det finns en ökad risk för det. Om det är så att alla människor lämnar krogen exakt klockan 3 och om man kanske på en kortare tid druckit lika mycket som man annars skulle gjort under en längre tid”.

Vidare menar han att det skulle kunna införas olika stängningstider – uttalandet känns lite konstigt med tanke på att det är precis vad som finns i dag. Vi som är för att 05-krogarna ska få behålla sina tillstånd menar att det kommer att bli problem och oordning ute på stan om alla krogar stänger samtidigt. Vilket enligt Lars skulle innebära en ökad risk för våld. Det skulle vara olyckligt med tanke på att antalet misshandelsfall har minskat kraftigt varje år sedan 2002 i stadsdelen Centrum. En berättigad fråga borde vara, varför vill ni polisen och socialdemokraterna stänga krogen tidigare? 

Annan forskning och statistik visar att det inte finns något samband mellan ökat våld och femtillstånd. Snarare har antalet brott minskat sedan 05-tillstånden infördes i Göteborg. Men det verkar Socialdemokraterna blunda för.

Vad som skulle behövas är fler polisen i centrum efter kl 03.00. Fler vakter och kontroller på krogarna hjälper inte mot våldet som är ute på gatan.

Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

tisdag, april 24, 2012

Krogbeslut närmar sig


Imorgon hanteras åter frågan om krogarnas serveringstider i kommunstyrelsen. Socialdemokraternas förslag med olika öppettider på fredagar och lördagar innehåller även höjda avgifter för krögarna, krav på fler vakter och förstärkt tillsyn. Kristdemokraterna vill återremittera förslaget från S för att se vilka konsekvenser deras förslag kan få. Folkpartiet och Moderaterna kommer att vilja bordlägga ärendet för att skriva fram förslaget om att behålla nuvarande serveringstider i Göteborg. Men troligt är att frågan kommer att hanteras av kommunfullmäktige i början av maj. 

Redan när förslaget hanterades i Sociala resursnämnden avslog majoriteten S, MP och V en fortsatt utredning, då med argumentet att det kan ske när ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Folkpartiet och Moderaterna ansåg nämligen att man skulle följa upp stadens striktare krav på ordningsvakter som redan införts och att beslutet också skulle bygga på statistik från 2011 samt utreda vilka konsekvenser tidigare stängning på krogarna skulle få för effekter.

Magnus Albrektsson, krögare på Parke Lane, säger i dag till SR Göteborg att politikerna inte har något som helst stöd i våldsstatistiken på avenyn för att stänga krogarna klockan tre. Jag har inte heller sett någon sådan statistik. Det har nog inte heller S, MP och V. Magnus menar att krogarna som har öppet till fem får ta skulden för andras misslyckanden. 

Sveriges Hotell och restaurang företagare (SHR) lyfter fram i sitt remissyttrande till kommunen flera tunga argument varför serveringstiderna på krogen inte ska förändras. Rekommenderar alla som är engagerade i frågan att läsa SHR:s inlägg i debatten. Här är några av argumenten som inte har bemötts av S, MP eller V.
  • Belägg saknas för att senare serveringstider ökar alkoholkonsumtionen 
  • Endast tio procent av alkoholkonsumtionen sker på restauranger
  • Kontrollen över konsumtionen minskar 
  • Medför grogrund för svartklubar och svarttaxi 
  • Negativt ur ordningssynpunkt 
  • Ett varierat utbud har stor betydelse för Göteborg som destination 
  • Förändringen av tider påverkar sysselsättningen (inte minst mot unga) i Göteborg
Avslutningsvis. I dag skriver Pontus Båth (M) på GP debatt om krogarnas öppettider och det gjorde hans partikollega Hampus Magnusson på GT debatt i går. Båda lyfter fram namninsamlingen, Behåll 05-tillstånden i Göteborg. Namninsamlingen är fortfarande är öppen för fler påskrifter och kommer att vara det fram till att fullmäktige avgör ärendet.

Tidigare inlägg på bloggen: 1, 2, 3, 4, 5

torsdag, april 19, 2012

Bevara 05-tiderna

I dagarna startades internetkampanjen Bevara 05-krogarna. På sidan kan man skicka in sina synpunkter om vad man tycker kring de rödgrönas förslag att stänga krogen tidigare i Göteborg. Hittills har över 1200 brev kommit in. Gör ett besök och säg vad du tycker - synpunkterna skickas sedan till ansvariga politiker.

Du kan också skriva på namninsamlingen som nu slutspurtar inför beslutet i kommunstyrelsen. Insamlingen kommer att vara öppen fram tills dess att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

torsdag, april 12, 2012

Hur slutar omröstningen kring krogarnas öppettider?

Göteborgs-Posten genomförde en enkätundersökning bland fullmäktiges ledamöter i början av februari i år. I enkäten ställdes frågan Tycker du att krogarna ska stängas senast 03.00? Av svaren framkom att 35 ledamöter sa nej, 15 sa ja, 17 visste inte och 14 ledamöter svarade inte på enkäten. Redan då kunde man konstatera att frågan skär genom de politiska blocken.

Sedan igår finns det som sagt tre linjer i frågan. Folkpartiet, Moderaterna, Vägvalet och Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande regler, dvs öppet till fem. Socialdemokraterna vill ha tre på fredagar och fem på lördagar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill att krogen ska stänga tre. Utöver ovan nämnda partier finns det två vildar i fullmäktige, avhoppade från Vägvalet, som dels tar ställning för fem och dels för tre enligt enkäten i GP. I både Folkpartiet och i Moderaterna finns det två ledamöter som inte vill behålla nuvarande regler.

Om alla partier röstar enligt ovan, skulle det innebära att omröstningen i fullmäktige skulle sluta med att nuvarande regelverk och serveringstider skulle vinna en votering mot socialdemokraternas förslag.

Frågan kommer dock först att behandlas i kommunstyrelsen och vid en omröstning enligt alternativen ovan skulle M+FP vinna med fem röster, S får fyra och MP, V och KD skulle också få ihop fyra.

Men. Kia Andreasson (MP) säger till Metro i dag att ”Vi har hela tiden varit för tre, och det kommer vi att vara fortsatt. Vi kommer att yrka på klockan tre.” Samtidigt säger hon att de kommer att stödja sossarna fram till en slutvotering och försöka rösta ner förslaget från FP och M. Frågan är om, när och hur det sker. Det kan ske redan i kommunstyrelsen eller i fullmäktige. 

Det snackas redan på stan att det finns ledamöter som kan tänka sig att byta sida och bryta mot partilinjen (i fyrklövern) och rösta antingen för FP och M eller S. Redan när GP gjorde sin enkät sade bland annat Emmali Jansson (MP), fullmäktiges 2:e vice ordförande, "att kunna gå på krogen eller på gymmet sent på natten bidrar till en mer levande och individualiserad stad där olika subgruppers fritidsaktiviteter eller kulturyttringar kan bejakas.” Ett uttalande som får tolkas som att hon är för nuvarande tider. 

Eventuell fördelning av kommunfullmäktige 81 röster: 


Linje 1 - behålla kl 05.00. FP (6) + M (22) + VV (3) + SD (3) + 1 (-) = 35

Linje 2 - förändra tiderna på fredagar. S = 25 (ev + 3 =28) 

Linje 3 - stänga kl 03.00. V (7) + MP (9) + KD (2) = 18 (ev + 3 = 21) 

Det här är förstås bara spekulationer. Men vill man vara med och påverka – så är det nu det ska ske. Ett sätt kan vara att skriva på namninsamlingen, Behåll 5-tillstånden i Göteborg.


Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Vansinnig kompromis(S) om krogarnas serveringstider

För drygt en månad sedan sade Anneli Hulthén (S) till GP att ”Jag tror varken tre eller fem är lösningen” och syftade förstås på den debatt som rasat om krogarnas öppettider i Göteborg. I samma intervju skickade hon iväg en testballong om olika serveringstider på krogarna beroende på årstid. Förslaget sågades.

I går presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till kompromiss som kommer att läggas fram till kommunstyrelsens sammanträde den 25 april. Trumvirvel! Olika serveringstider på fredagar och lördagar! Dario Espiga menar i ett blogginlägg att partiet har lyssnat på krögarna och polisen, och inte minst SSU. Därför har man nu kommit fram till ett förslag som kommunfullmäktigegruppen har enats om.

Espiga förklarar ställningstagandet med att folk i allmänhet blir mer berusade på fredagar. En oerhört djupsinnig analys. Frågan är om påstående överhuvudtaget stämmer. Blir folk mer fulla och våldsbenägna på fredagar? Jag har i alla fall inte sett någon sådan statistik som pekar på att påståendet skulle stämma med verkligheten. Men om det nu skulle vara så kan man ju undra om det är krogarnas fel? Knappast.

När jag startade namninsamlingen i protest mot beslutet som fattades i Sociala resursnämnden om att krogarna skulle stängas tidigare, trodde jag aldrig att gensvaret skulle bli så stort. I skrivande stund har 13121 personer skrivit på för att krogarna ska få servera alkohol till klockan fem. Men antalet underskrifter visar också på att det finns en stark opinion för att behålla nuvarande regelverk och en oro för vad som kommer att hända om krogarna stänger tidigare. Har vi otur kommer det att bli en verklighet på fredagar fram över.

Nej, politiker ska inte bestämma när festen är slut och det är inte 05-krogarna som är problemet med stöket på Avenyn. Det krävs andra insatser. Jag hoppas att en majoritet i fullmäktige kommer att ställa sig bakom förslaget att behålla nuvarande öppettider. Skriv på insamlingen till fem!

I nyhetsflödet: GP, GT1, GT2, SR, SVT, Metro

onsdag, april 11, 2012

Lennart Ström - en av de stora

Sedan en tid tillbaka försöker jag skriva ner och dokumentera Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs historia. En av personerna som har en odiskutabel plats i den moderna politiska historien i Göteborg är Lennart Ström - han är en av de stora.  

Lennart föddes 1926 i stadsdelen Annedal i Göteborg och avled 78 år gammal i december 2004. Han var till yrket färgingenjör, men kom att bli känd som en av de ledande Göteborgspolitikerna i modern tid.

När ledamöter och ersättare som innehar eller har haft uppdrag i kommunfullmäktige avlider genomförs alltid en parentation. När Lennart hade gått bort beskrev dåvarande ordförande i fullmäktige, Jörgen Lindner (S) Lennarts insatser med ”En av de verkligt stora kommunpolitikerna i Göteborg under den senare delen av 1900-talet.”

Han började sin politiska karriär i Liberal Ungdom, där han snart blev klubbordförande i Göteborg och engagemanget i partiet ökade med åren. Först fick han uppdrag i kretsstyrelsen, innan han tog plats i partistyrelsen för att i slutet på 60-talet bli ordförande i partiet i Göteborg.

I mitten på 60-talet blev han invald i stadsfullmäktige och ett förtroendeuppdrag han höll fram till 1986. I slutet på 60-talet blev Lennart ordförande i Stadskollegiet, kommunstyrelsens föregångare. Detta uppdrag kombinerade han först med ett civilt heltidsarbete. När kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inrättades 1970, blev Lennart kommunstyrelsens ordförande vilket han var i 11 år och i tre år var han vice ordförande. Sammanlagt satt Lennart i Göteborgs stad styrelse i 16 år.

I mitt arbete som pågår är det tanken att Lennart ska få ett eget kapitel. För det är få politiker i Göteborg som har haft ett så stort inflytande på stadens utveckling som Lennart. Han var exempelvis drivande i införlivandet av Askim, Styrsö och Torslanda i Göteborgs kommun och han omorganiserade också stadens verksamheter, en struktur som höll fram till att stadsdelarna infördes på 90-talet.  

Tyvärr finns det inte så mycket som är skrivet om Lennart och som är publicerat på webben. Därför har jag bland annat startat en wiki-sida om honom så att fler kan vara med och bidra i historien om en av de stora i Göteborg.

söndag, februari 26, 2012

Svensk flyktingpolitik ska vara human och generös

Ganna Chyzhevska är 91 år och kraftigt dement. Trots att hela hennes familj och anhöriga lever i Sverige ska hon utvisas till Ukraina. Fallet är uppmärksammat, utvisningen är uppskjuten och Europadomstolen ska pröva ärendet.

I dag kräver Folkpartiet liberalerna att lagen ska förändras och att den så kallade sista-länken-reglen ska återinföras i lagstiftningen. Det skulle innebära att äldre anhöriga får komma till Sverige om det är här de enda anhöriga finns.

En sådan förändring skulle vara ett viktigt steg mot en humanare och generösare flyktingpolitik i vårt land. Bra!

fredag, februari 24, 2012

Studiebesök på nya Lundenskolan

I dag på förmiddagen var jag tillsammans med Allianskollegor från stadsdelsnämnden på besök hos Nya Lundenskolan.

Vi fick en genomgång av skolans verksamhet och diskuterade vilka framtidsutmaningar som finns för skolan. Sedan flera år finns det en inriktning mot matematik, som har varit oerhört framgångsrik.

För att utveckla den behövs att skolan ansöker om att få starta en spetsutbildning. Det har Folkpartiet och Alliansen fört fram som ett önskemål tidigare i nämnden. Jag är helt övertygad om att en fortsatt satsning på matematik skulle vara en framgång. Både utmana de elever som behöver extra stimulans - men också lyfta undervisningen för övriga elever.

Tack för ett bra studiebesök - alltid bra att få komma ut i verksamheten!

onsdag, februari 15, 2012

Åtgärdsplan för Dicksons hus

På Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade en enig nämnd att uppdra till förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för Dicksons hus. Anledningen är att presidiet nyligen träffade Socialstyrelsen som har genomfört ett flertal tillsynsbesök på boendet. Det finns flera brister i verksamheten; klagomålshantering, dokumentation, samverkan, bemötande, ledarskap, bemanning och kompetens.

Det har funnits brister på äldreboendet under flera år och trots att flera insatser har genomförts – har förbättringarna uteblivit. Vi i nämnden är ytterst ansvariga för verksamheten är stadsdelsnämnden och det är bra att vi nu tar ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med de problem som finns i verksamheten.

Ett längre inlägg hittas på SDN-bloggen.

lördag, februari 11, 2012

Fler än 10 000 personer har skrivit på uppropet

I torsdags registrerade jag namninsamlingen, Behåll 05-tillstånden i Göteborg!, och på drygt tre dygn har fler än 10 000 personer skrivit på uppropet. Det är drygt 200 sidor av namn. Tusentals personer i och utanför Göteborg har tagit chansen att påverka ledamöterna i kommunfullmäktige inför beslutet om att förändra stadens alkoholpolitiska riktlinjer. Det är helt uppenbart att frågan engagerar.

Sedan jag postade länken på Facebook, 11.19 i torsdags, har länken till insamlingen delats 1776 gånger och det har skapats en egen sida för uppropet. På twitter har länken delats vid ett hundratal gånger.

Diskussionen har fortsatt i andra forum och flera har hört av sig och frågat hur man kan hjälpa till. Ett exempel: En mormor på 70 år ringde och beklagade sig över beslutet i SRN. Hon sa ”Jag, mina barn och barnbarn håller helt med – vi ska inte öppna upp för svartklubbarna och släppa ut alla människor samtidigt. Det kommer inte att bli bra.” Jag kunde bara hålla med.

GP, GP2, GT, GT2,

Skriv på namninsamlingen!

fredag, februari 10, 2012

GU vill veta: När tycker du att krogen skall stänga?

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har i dagarna lanserat en mindre webbenkät om människors inställning till och åsikter om öppettiderna på krogen i Göteborg. Enkäten frågar om vilka argument som förekommer, vilka som är vanligast, och vilka argument som människor tycker är bäst FÖR respektive MOT. Tanken är att följa processen kring krogarnas öppettider över tid.

Svara gärna på enkäten. Låt bästa argument vinna!

torsdag, februari 09, 2012

Behåll 05-tillstånden i Göteborg - skriv under!

För några timmar sedan startade jag en namninsamling, Behåll 05-tillstånden i Göteborg!, i protest mot beslutet som fattades i Sociala resursnämnden igår om att dra in tillstånden för de krogar som har öppet till 05.00 i Göteborg. Som en markering.

Nu några timmar senare, har insamlingen fått sig ett eget litet liv. I skrivande stund har över 2600 personer skrivit på och det har gått fort. Det hela började med att jag först lade ut länken på min facebooksida (delats 631 ggr)
och strax därefter på twitter (61) och här på bloggen. Snacka om att det kan gå fort i en värld av sociala medier. Nu kan det ju bli en lista att lämna över...

Jag är helt övertygad om att det går att påverka ledamöterna i kommunfullmäktige om att behålla nuvarande tillstånd och öppettider. Skriv på du med!

I nyhetsflödet: GP, GP2, GT, GT2, GT3, GT4, DN, GP3, GP4, GP5,

I bloggsfären: Adam, Helene, Joakim, Ledarbloggen, Lajke, Malin, Mattias, GL, Joakim 2,

Nej, politiker ska inte bestämma när festen är slut!

Under vintern har krogarnas alkoholtillstånd debatteras flitigt i Göteborg. I går beslutade en majoritet i Sociala resursnämnden (S, MP, V och KD), att driva igenom förslaget som innebär att stadens 16 krogar som har tillstånd att ha öppet till klockan 05.00 måste stänga igen 03.00.

Numera händer det inte speciellt ofta, att jag lämnar krogen när den stänger. Men jag skulle aldrig komma på tanken att tvinga hem alla andra – bara för att jag är nöjd för kvällen (möjligtvis min sambo).


De allra flesta känner till argumenten för och emot samt vad som ligger bakom att en majoritet nu vill förändra regelverket i Göteborg. Det är beklagligt. FP och M vill utreda frågan vidare – inte minst ville man se om det nya och tuffare regelverket har givit effekt.

Tidigare stängning av krogarna innebär att nöjesstaden Göteborg får sig en rejäl törn. Det är inte en utveckling jag vill se i landets andra stad. Som ett brev på posten kommer det bli än mer folk ute på gatorna i Göteborg. Det komma att poppa upp svartklubbar där ålderskontroll saknas och smuggelsprit konsumeras. Det för med sig säm
re säkerhet och mindre insyn. Samtidigt som det blir sämre skatteinkomster, större svarttaxiverksamhet och kollektivtrafiken står stilla. Nuvarande regelverk är bättre.

Skriv gärna under namninsamlingen som jag precis har startat. Det finns en chans att påverka fullmäktiges ledamöter att ändra inställning och behålla nuvarande tillstånd och öppettider. Den chansen ska vi ta!


PS. Läs gärna breven från Park Lane och från Nefertiti.

I nyhetsflödet: GP, GP2, GT, GT2, GT3, GT4, DN, GP3, GP4,

I bloggsfären: Adam, Helene, Joakim, Ledarbloggen, Lajke, Malin, Mattias, GL, Joakim 2,

onsdag, januari 18, 2012

Debatt om bostäder för äldre

På Örgryte-Härlandas sammanträde igår var det stort fokus på bostäder för äldre. Dels hanterade vi ett yttrande till socialstyrelsen gällande äldreboendet Dicksons hus och dels en motion från Folkpartiet.

Situationen på äldreboendet Dicksons hus har under flera åt varit oacceptabel och flera avvikelser har rapporterats. För att lyfta frågan fick Alliansen igenom ett förslag som innebär att nämnden kvartalsvis får en uppföljning av Lex Maria och Lex Sara anmälningar i stadsdelen. Det blir ett av flera verktyg för att kunna följa utvecklingen i stadsdelens äldreboenden.

Det blev också en längre debatt kring Ann Catrine Fogelgren och Kjell Björkqvists motion om att genomföra en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre. 90 % av alla äldre bor i vanliga bostäder som är mindre lämpliga och otillgängliga. I takt med att gruppen äldre blir allt fler - kommer det också att ställas högre krav.

Arbetet med att utveckla framtida bostäder och boendemiljöer för äldre kräver att vi vågar tänka nytt och använda nya grepp. Förslaget innebär också att äldres inflytande och påverkan ökar, vilket vi tycker är oerhört positivt. Vi menade att förslaget borde genomföras. Tyvärr delade inte den rödgröna majoriteten den uppfattningen och avslog motionen som nu åker vidare till fullmäktige.

Sammanträdet avslutades med en diskussion kring skolket i stadsdelen, vilket GP rapporterade om nyligen. Stadsdelen vet inte hur många elever som skolkade under 2011. Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till och den ska inte ignoreras. Nämnden är, som huvudman, skyldig att hålla sig informerad om hur det ser ut och göra allt för att eleven ska komma tillbaka. Vi menar att skolket ska rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål så att åtgärder kan sättas in omgående. Här krävs bättring.